Otcovská dovolenka, flexibilnejšie formy materskej dávky či dostupná práca na skrátený úväzok. Tieto opatrenia by podľa Inštitútu finančnej politiky (IFP) pomohli matkám rýchlejšie sa vrátiť do práce.

Málo zamestnaných žien s malými deťmi

Slovensko za ostatnými krajinami Európskej únie (EÚ) zaostáva pri zamestnanosti žien s malými deťmi. Zatiaľ, čo na Slovensku dosahuje 8,6 percenta, priemer EÚ je 41,9 percenta. Ženy na Slovensku zarábajú v priemere až o 20 % menej ako muži.

🛒 [Detské nosiče spĺňajú najvyššie kritéria pre zdravé a ergonomické nosenie - kliknite tu:]

"Rodová priepasť v odmeňovaní je šiesta najvyššia v Európskej únii," upozorňuje IFP na sociálnej sieti s tým že jednou z hlavných príčin sú nižšie príjmy matiek, ktoré čelia takzvanej pokute za materstvo. "Zatiaľ čo otcovia s jedným až troma deťmi zarobia viac než bezdetní muži, príjem matiek s každým ďalším dieťaťom klesá," priblížil IFP.

Pokuta za materstvo

Príjmy matiek ďalej klesajú aj s každým ďalším rokom stráveným na materskej alebo rodičovskej dovolenke. "Slovenské mamy pritom pre dlhé rodičovské dovolenky doma zostávajú oveľa dlhšie ako v iných európskych krajinách. Slovensko má preto najnižší podiel pracujúcich matiek malých detí v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ," doplnil IFP.

🛒 [Ľahší život mamičkám - kliknite tu:]

Rýchlejšiemu návratu matiek do práce a menšej "pokute za materstvo" môžu podľa IFP pomôcť cenovo dostupné a kvalitné škôlky a jasle pre všetkých rodičov, ktorí o ne majú záujem. Riešením by tiež bolo motivačné nastavenie politík pre otcovskú dovolenku, súbežné zavedenie flexibilnejších foriem materskej dávky a rodičovského príspevku spolu s príspevkom na starostlivosť, ale aj dostupná práca na skrátený úväzok.