Novou ministerkou práce, sociálnych vecí a rodiny je Soňa Gaborčíková. Chce sa zamerať na plynulý chod rezortu, eurofondy a plán obnovy, ako aj plnenie si zákonných povinností, napríklad zvýšenie príspevku na sociálne služby či stanovenie minimálnej mzdy na budúci rok.

Povedala to na tlačovej konferencii po tom, čo úradnícku vládu vymenovala prezidentka Zuzana Čaputová. 

Soňa Gaborčíková ministerstvo práce pozná

„Moje vymenovanie vnímam ako prejav profesionálnej dôvery voči sociálnym pracovníkom na Slovensku," povedala podľa agentúry SITA. Od roku 1989 podľa nej nebol na čele rezortu človek, ktorý bol vzdelaný v oblasti sociálnej práce a ktorý v tejto oblasti aktívne pôsobil.

„Chcem zúročiť moje celoživotné skúsenosti zo sociálnej pomoci, štátnej sociálnej podpory, sociálnoprávnej ochrany detí a kurately dospelých," dodala.

Soňa Gaborčáková životopis

Soňa Gaborčáková sa narodila 20. augusta 1977 v Starej Ľubovni. V rokoch 1994 – 1999 vyštudovala odbor sociálnej práce, sociálnej pedagogiky a vychovávateľstva na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

V rokoch 2014 - 2015 získala na základe rigorózneho konania titul PhDr. na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Vyprofilovala sa ako odborníčka na dlhodobú starostlivosť o odkázaných ľudí, pomáhala aj deťom a mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Vybudovala komplexný systém starostlivosti pre najzraniteľnejších – Dom svätej Anny v Starej Ľubovni, v ktorom zastávala funkciu riaditeľky a odbornej garantky.

V minulom volebnom období (2016 – 2020) bola poslankyňou Národnej rady SR ako nestraníčka zvolená za Obyčajných ľudí a nezávislé osobnosti. V parlamentných voľbách 2020 Soňa Gaborčáková kandidovala za KDH. Pôsobí tiež ako poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni. Od marca 2020 bola štátnou tajomníčkou ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, zodpovedá za sekcie sociálnej politiky a rodinnej politiky.