BRATISLAVA.  Sexistický kix otvára svoj tretí ročník a počíta s tým, že nominácií na anticenu za neetickú reklamu bude viac ako v minulom ročníku. „Už pred oficiálnym spustením nominácií sme dostali 50 podnetov. Predpokladáme, že po ohlásení otvorenia nominačnej fázy ich ešte veľa pribudne a celkový počet prekročí minuloročných 55 nominácií,“ uviedla Diana Gregorová, spoluorganizátorka anticeny Sexistický kix.

 

 

Kandidát na primátora medzi nominovanými 

Sexistický kix pranieruje neetickú reklamu, ktorá znevažuje ľudí na základe rodu. Verejnosť môže do hlasovania posielať svoje nominácie, a vyjadriť tak odmietavý postoj voči sexistickej reklame v online aj offline prostredí. Novinkou v tomto ročníku je redizajnovaný web s prehľadným nominačným formulárom, ktorý poskytuje možnosť označiť rôzne typy sexizmu použitého v konkrétnej reklame.

„Anticena Sexistický kix chce týmto spôsobom pre ľudí vytvoriť priestor, aby mohli verejne protestovať proti sexizmu v reklame. Veríme, že práve možnosť vybrať si z rôznych sexistických prvkov poukáže na skutočnosť, že verejnosť nevníma ako problematickú iba nahotu, ale aj rodové stereotypy, spredmetňovanie či znevažujúci jazyk,“ povedala o anticene Jitka Dvořáková, spoluorganizátorka anticeny Sexistický kix.

 

 

Medzi tohtoročnými nominovanými je Rádio Anténa za súťaž o najlepšie rockové cecky, o ktorej sme písali, tiež kandidát na primátora mesta Martin Michal Pliešovský a heslom „Kto má väčší... záujem, aby sa stal Martin domovom pre všetkých“. Nominovaná je aj Polícia Slovenskej republiky, ktorá v príspevku na facebooku zverejnila pozadie policajtky v plavkách pri bazéne a pripomenula si tak prvý letný deň.

 

Foto - facebook Sexistický kix

 

Sex už nepredáva

Sexistická reklama obsahuje zobrazenia, ktoré ponižujú, zosmiešňujú alebo znevažujú ľudí na základe rodu. V reklame sa sexizmus vyskytuje v rôznych podobách – objavujú sa   napríklad rozkúskované telá či ich sexualizácia, a to nezriedka bez súvislosti s propagovaným produktom. Častý je aj jazykový sexizmus či uniformné zobrazovanie osôb zdôrazňujúce tzv. mýtus krásy.

Sexistický kix poukazuje na skutočnosť, že zobrazovanie ľudí znevažujúcim či stereotypizujúcim spôsobom na základe rodu nepatrí do verejného priestoru. Anticena sa zameriava najmä na aktívnu spoluprácu so širokou verejnosťou a vysiela signál reklamným zadávateľom, že naozajstná kreativita sexizmus nepotrebuje. 

Podľa prezidenta Klubu reklamných agentúr Róberta Slováka takéto reklamy navyše nie sú efektívne ani z hľadiska predaja: „Staré klišé o tom, že sex predáva už dávno neplatí. Vo svete to potvrdzuje niekoľko výskumov, v ktorých sexistické reklamy poškodzovali vnímanie firiem. Marketéri, ktorí ich stále používajú, buď zaspali dobu, alebo sú to amatéri.”

 

 

Nominovať môžete do 5. novembra

Zvýšenú citlivosť verejnosti na sexizmus v reklame zaznamenala aj Rada pre reklamu. „Na porušenie slušnosti boli v reklame ľudia citliví aj v minulosti.  V ostatnom období im neprekáža už iba nahota či zobrazenia porušujúce všeobecné normy mravnosti a slušnosti.  Podnety konkrétne upozorňujú na sexistickú reklamu, najmä na využívanie stereotypného zobrazovania ženy ako sexuálnej atrakcie za účelom upútania pozornosti bez súvisu s produktom, prípadne na zobrazenia, ktoré sú voči ženám ponižujúce, a to vrátane jazykového sexizmu a objektifikácie žien. Očakávania verejnosti od reklamy sa zmenili. Ľuďom, skrátka, sexistická reklama prekáža.“

Sexistické reklamy môže verejnosť nominovať na webovej stránke sexistickykix.sk do 5. novembra 2018. Hlasovanie o najsexistickejšiu reklamu bude spustené 6. novembra 2018. Výsledky hlasovania širokej verejnosti aj odbornej poroty budú zverejnené 4. decembra 2018.