Pri trestných činoch, ako je znásilnenie, sexuálne násilie či sexuálne zneužívanie, by sa mali uplatňovať doterajšie premlčacie doby, a to 20 rokov. Vyplýva to z novely Trestného zákona, ktorú vo štvrtok odsúhlasila vláda. Zároveň navrhuje parlamentu schváliť úpravu v skrátenom legislatívnom konaní.

"Uvedomujúc si spoločenskú objednávku, cieľom predkladaného návrhu zákona je, aby pri trestných činoch proti životu a zdraviu, trestných činoch proti slobode a ľudskej dôstojnosti, trestných činoch proti rodine a mládeži a trestných činoch proti iným právam a slobodám zostala zachovaná doterajšia právna úprava zániku trestnosti v dôsledku premlčania," uviedlo ministerstvo spravodlivosti.

Premlčacia doba na znásilnenie sa nemá meniť 

Zmenila by tak “veľkú novelu” Trestného zákona, ktorú vládna koalícia schválila v parlamente len 8. februára. Návrh predložil na rokovanie minister spravodlivosti Boris Susko (Smer), ktorý pôvodne nevedel, že zníženie premlčacej doby na znásilnenie z 20 na 10 rokov v návrhu novely vôbec je. Upozornila ho na to opozičná poslankyňa Zuzana Števulová (PS).

Návrh i komentáre niektorých koaličných poslancov vyvolal veľkú kritiku opozície, verejnosti i ženských organizácií, ktoré pracujú s obeťami znásilnení. Kritizovala ju aj prezidentka Zuzana Čaputová. 

„Namiesto toho, aby sme posilňovali ochranu pred sexuálnym násilím na ženách, dievčatách, ako aj mužoch a chlapcoch, schválená novela Trestného zákona ju, naopak, oslabuje,“ upozornila.

Slová obhajoby ku skráteniu doby premlčania za znásilnenie a sexuálne násilie sú podľa slov hlavy štátu výsmechom bolesti a traume, ktorú zažívajú obete.

Kedy je premlčacia doba 20 rokov

Premlčacia doba 20 rokov by sa mala vzťahovať na vraždu, zabitie, ublíženie na zdraví, hrubý nátlak, zavlečenie do cudziny, znásilnenie, sexuálne násilie, sexuálne zneužívanie, týranie blízkej osoby a zverenej osoby, obchodovanie s ľuďmi, na únos a výrobu detskej pornografie. Za tieto zločiny umožňuje Trestný zákon uložiť trest odňatia slobody najmenej 10 rokov.

Dátum účinnosti podľa návrhu vlády ostáva 15. marec, kedy mala byť účinná aj pôvodná novela Trestného zákona.