Prvých 30 firiem sa pridalo k Iniciatíve Equal Pay za rovnocenné a spravodlivé odmeňovanie, ktorá presadzuje spravodlivý plat za prácu a bojuje proti rodovej diskriminácii v pracovnom prostredí.

Na Slovensku sú dnes rozdiely v platoch mužov a žien 18,8 percenta, čo znamená, že ženy pracujú o dva mesiace dlhšie, aby za rok zarobili toľko, čo muži. Priemer v krajinách Európskej únie je 13 percent, čo Slovenska radí až na 25. miesto z 36 európskych krajín.

Iniciatíva Equal Pay má prvé podpisy

Pri včerajšom slávnostnom podpise Iniciatívy Equal Pay boli aj diplomati a diplomatky zo šiestich veľvyslanectiev, medzi nimi veľvyslanec Švajčiarskej republiky Peter Nelson, veľvyslankyňa Holandského kráľovstva Gabriella Sancisi či zástupkyňa Cyperského veľvyslanectva na Slovensku Paraskevi Tsaparidou, kde už niekoľko rokov kampaň  Equal Pay Day funguje.

Iniciatíva, ktorá nadväzujú na prvú konferenciu Equal Pay Day 2023 na Slovensku, žiada, aby všetky ženy a muži dostali rovnakú odmenu za rovnakú prácu bez ohľadu na pohlavie, vek, vierovyznanie, sexuálnu orientáciu alebo zdravotné znevýhodnenie. Žiada tiež, aby spoločnosť vytvorila také podmienky, aby bola rovnaká odmena za rovnakú prácu dosiahnuteľná pre každého na trhu práce.

Podľa Martiny Novotnej, zakladateľky magazínu a komunity pre podnikateľky Akčné ženy, ktorá v roku 2023 priniesla na Slovensko značku Equal Pay Day, musia ženy riešiť znižovanie platových rozdielov tak doma s partnerom, ako aj v práci s nadriadeným.

Martina Novorná priniesla za Akčné ženy na Slovensko značku Equal Pay Day.  Foto - Komunikačná agentúra BeeContent 

“My vidíme najväčšie možnosti ako iniciatívu aplikovať na strane firiem. Tie sa aj vďaka európskej smernici o transparentnosti odmeňovania, ktorá bude platiť od roku 2027, na odstránenie platových rozdielov už pripravujú,” povedala pre Ženy v meste.

Opatrenia by sa nemali týkať len korporátov nad 250 zamestnancov, ako to hovorí smernica. “Chceme zapojiť aj malé a stredné firmy vo všetkých regiónoch Slovenska. Oni tvoria 90 percent všetkých podnikoch a chceme, aby si aj oni uvedomili tieto fakty a uviedli ich do praxe,” povedala Martina Novotná.

Platovú diskrimináciu zažila takmer polovica žien

Ako dodala projektová manažérka Akčných žien Simona Tárnoczy, veľa firiem na Slovensku tvrdí, že s platovými rozdielmi problém nemajú. Z prieskumu agentúry 2Muse pre Equal Pay Day pritom vyplýva, že s platovou diskrimináciou sa stretlo 46 percent žien a 24 percent mužov. Najväčší rozdiel v platovom ohodnotení mužov a žien je podľa 2muse v manažmente.

“Keď sa o tom s firmami rozprávame viac a rozoberáme to, začnú vnímať realitu a vedia si problém pripustiť,” dodala Tárnoczy.

Iniciatívu včera podpísala aj výkonná riaditeľka Americkej obchodnej komory na Slovensku Martina Slabejová. “Štatistiky ukazujú, že spoločnosti, ktoré zamestnávajú ženy v líderských pozíciach majú lepšiu produktivitu, lepšiu komunikáciu, sú spravodlivejšie a teda sú aj ziskovejšie. Ako by sme to opomínali  - v európskom priestore je len 18 percent žien na pozícii CEO a 28 percent žien je v boardoch,” povedala pre Ženy v meste Martina Slabejová.

Inšpirovať chce v tomto zmysle aj 300 členov komory. Ide o medzinárodné a slovenské spoločnosti (35 percent), z ktorých mnohé patria k najväčším a najvýznamnejším na Slovensku. Členské firmy Americkej obchodnej komory v SR v súčasnosti generujú približne 20 percent HDP Slovenska.

Equal Pay Day je globálna osvetová kampaň organizácií Business & Professional Women po celom svete. V Európe sa organizuje v 12 krajinách, už 15 rokov v Česku a od minulého roka aj na Slovensku. Najbližšia konferencia Equal Pay Day bude 7. - 9. novembra 2024.

Portál Ženy v meste, ktorý je mediálnym partnerom podujatia, včera Iniciatívu Equal pay podpísal, pretože podporuje znižovanie platových rozdielov nielen v mediálnom prostredí.