Sexizmus, šikana, neférovosť, nerovný vzťah medzi vedením a študentskou obcou, prílišný tlak… Toto a mnohé iné sú neprávosti, ktorým musia na dennej báze čeliť študenti a študentky vysokých škôl. Koniec školského roka na pražskej DAMU (Divadelná fakulta Akadémie múzických umení) sa niesol v inom duchu ako po minulé roky.

Študentská iniciatíva Ne!Musíš to vydržet vyzvala prostredníctvom svojho vystúpenia pred budovou fakulty univerzitu k tomu, aby sa ich prístup zmenil. V rámci svojho performance jedna zo zakladateliek iniciatívy Marie-Luisa Purkrábková prečítala výpovede študentov a študentiek, v ktorých opisovali svoje negatívne skúsenosti so školou a jej vedením.

Svedectvá vysokoškolákov a vysokoškoláčok

Svedectvá zozbierali vďaka anonymnému dotazníku, ktorý vytvorili, aby sa po prvýkrát mohli ľudia verejne k zlému prístupu na DAMU (a aj iných umeleckých fakultách) vyjadriť. Musíš to proste vydržať

‘'Môj pedagóg obťažuje mojich chlapčenských spolužiakov. Robil to aj v mnohých ročníkoch pred nami… V každom ročníku si vyhliadne svojho obľúbenca. Chytá sa ho a chová sa k nemu výrazne prívetivejšie než ku zvyšku ročníka… Rozprávali sme sa o tom s naším vedením. Bolo nám povedané, že to on proste robí.’'

‘'A toto je dôvod, prečo by dievčatá nemali robiť scénografiu.’’

‘'Myslí si, že nemusí nič robiť, pretože je pekná a prejde jej to,” započula som od profesorky na chodbe v čase, keď som na škole trávila tak 20 hodín denne. Inokedy sa naša profesorka vyjadrovala k ostatným študentkám takto: “To sú také tie snaživé študentky. Hlúpe husičky, čo si myslia, že môžu režírovať.’'

Došlo aj k prípadu, kedy mala študentka milostný vzťah so svojim pedagógom. V dotazníku sa zverila, že sa bojí o svoju budúcnosť, pre jeho silný vplyv v odbore. ‘'Mala som strach, že keď ho odmietnem, bude sa hnevať a ja nebudem môcť doštudovať.’'

Celé vystúpenie a mnoho ďalších spovedí si môžete pozrieť prostredníctvom videa na youtube, ktoré má v súčasnosti už vyše 23-tisíc zhliadnutí.

DAMU a exposlanec Feri

A čo si od svojho verejného vystúpenia iniciatíva sľubuje? ''Iniciatívu vnímame v prvom rade ako impulz. Impulz pre otvorenie debaty o tabuizovaných témach a ako impulz k zmene. Sami sme nevedeli, akú silnú reakciu bude tento impulz mať. Našim cieľom je zmena prostredia do podoby, ktorá minimalizuje riziko zneužívania moci a situácií utláčania,” hovorí pre Ženy v meste spoluzakladateľka iniciatívy Marie-Luisa Purkrábková.

Sťažnosti na školské prostredie na DAMU sa začali zverejnovať v čase, keď musí vedenie Právnickej fakulty Karlovej univerzity vysvetľovať, prečo správanie Dominika Feriho tak dlho prehliadala. Bývalý český poslanec dokončil štúdium na tejto fakulte iba minulý rok. Napriek tomu, že sa vedenie univerzity od jeho správania dištancuje, stále prevláda názor, že jeho správanie bolo verejným tajomstvom.

Spoluzakladateľka iniciatívy Marie-Luisa Purkrábková.  Foto - csfd

Na otázku, či si v iniciatíve Ne!Musíš to vydržet myslia, že problém zlého prístupu k študentom a študentkám sa týka vysokých škôl v Čechách všeobecne, Purkrábková odpovedá: ‘'Každá škola má svoje špecifiká, takže spôsoby nevhodného správania môžu byť rôzne. Veríme však, že je to dôsledok zastaraných mocenských štruktúr, ktoré sa v našej krajine vyskytujú nielen na vysokých školách.''

Slovensko: Obťažovanie na vysokých školách 

Situácia na slovenských vysokých školách na tom nie je o nič lepšie. Začiatkom tohto roka uskutočnil Inštitút pre výskum práce a rodiny prieskum, ktorý sa zameriava na rodovo motivované (sexistické) obťažovanie na vysokých školách.

Prieskum nielen potvrdil, že je prítomné, dokonca ukázal, že až 76 percent študentiek a študentov podobné obťažovanie zažilo. A až 65 percent opýtaných sa s obťažujúcim správaním stretlo opakovane.

Svedectiev študentiek či študentov o ich skúsenostiach s neprimeraným až obťažujúcim správaním je mnoho. Viktória pre Ženy v meste opísala svoju skúsenosť z jednej zo slovenských vysokých škôl.

„V prvom ročníku na výške som odpovedala sama v kabinete u pomerne starého pedagóga. Jednak mal narážky na moje prsia, že pochádzam z mesta, kde majú ženy také pekné vnady ako ja. Neskôr sa ma opýtal, či mám pančušky alebo taký odtieň nôh, a následne mi prešiel rukou po lýtku. Bola som z toho tak prekvapená, že som vlastne potom už len ticho sedela. On dorozprával a poslal ma von s Áčkom.“

Nie je sa na koho obrátiť pre pomoc

Na vysokých školách na Slovensku i v Čechách, je neprimerané správanie normalizované. Študenti často nevedia, kde vyhľadať pomoc alebo kde neprimerané správanie ohlásiť. V niektorých prípadoch sa rozhodnú pre nezverejnenie svojej skúsenosti zo strachu, že im to niekto z vedenia počas štúdia spočíta.

Odpoveď Purkrábkovej na otázku, či by si vybrala štúdium na DAMU keby vopred vedela, ako to tam chodí, z časti vysvetľuje odliv študentov a študentiek z týchto krajín. ‘’Pokiaľ človek naozaj stojí o študovanie daného odboru, asi ho ani takáto povesť neodradí, pretože nemá kde inde daný odbor študovať. Avšak mnohých z nás skúsenosti vedú k tomu, že chceme prestúpiť na školu do zahraničia,” odpovedala.