Anna Hrábková je jednou zo zakladateliek českej neziskovej organizácie Zakrúžkuj ženu. Táto iniciatíva, ktorá sa zasadzuje za dosiahnutie vyššieho zastúpenia žien v českej politike vznikla iba v júli tohto roku, krátko pred voľbami do Poslaneckej snemovne. Anna Hrábková, ktorá sa profesionálne venuje najmä budovaniu brand identity, po voľbách ocenila, že sa zdvojnásobil absolútny počet všetkých preferenčných hlasov pre ženy. 

Od volieb do Poslaneckej snemovne uplynuli dva mesiace a pomaly sa formuje vláda. Ako ste v organizácii spokojní s novým kabinetom, kde sa našlo miesto iba pre tri ženy?

“Vnímala som, že naše poslanie tkvie najmä v snahe ľuďom pripomenúť, čo môžu ako občania a občianky robiť. Nevnímam sa ako expertka na politiku. Išlo nám o obsadenie Poslaneckej snemovne. Veríme, že to v budúcnosti bude lepšie, pretože naša spoločnosť vyššie zastúpenie žien v politike chce. Ale k dosiahnutiu tohto cieľa budeme potrebovať viac ako jednu kampaň.”

Ženy získali v posledných voľbách doposiaľ najvyšší počet kresiel a to 50. Myslíte si, že mala vaša iniciatíva vplyv na výsledok volieb?

“Myslím si, že áno. Hlavným ukazovateľom pre mňa je, že sa zdvojnásobil absolútny počet všetkých preferenčných hlasov pre ženy. V minulých voľbách dostali ženy okolo 650-tisíc krúžkov, tento rok ich bolo niečo okolo 1 200 000. Všeobecne sa prekrýva aj pomer preferenčných hlasov ľudí, ktorí prekročili hranicu zvoliteľnosti 5 percent. V minulosti to bolo okolo 550:180 a teraz je to 400:250. Tieto čísla vnímam ako jav, na ktorý sme ako iniciatíva mohli mať vplyv. Vieme, že kampaňou sme oslovili okolo milión ľudí a došlo k mnohým interakciám. Takže verím, že sme na tomto úspechu podiel mali.”

Anna Hrábková počas kampane pred parlamentnými voľbami 2021. Foto - archív AH

Mali ste väčšiu podporu u mužov či u žien? Starších či mladších ľudí?

“Približne v 90 percentách nás podporovali ženy. Aj čo sa týka našich sledujúcich na Instagrame či na Facebooku. Ale, samozrejme, sa k nám pridalo mnoho mužov, ktorí sú progresívni a skrátka v politike tiež chcú vidieť viac žien. V súvislosti s vekom tam presné čísla nemám. Mojím prianím do budúcnosti je viac zasiahnuť skupinu ľudí, ktorí sa nachádzajú mimo našu bublinu na sociálnych sieťach. Na Instagrame nás väčšinovo sledujú mladí ľudia a je jednoduchšie zacieliť tých alebo tie, ktoré takú zmenu chcú. Všeobecne však mladší ľudia viac chápu túto problematiku a aj sami chcú vidieť viac žien v politike.

Zároveň sme mali dve stretnutia s ľuďmi v Prahe, v rámci ktorých sme sa stretli so ženami aj mužmi starších ročníkov. Po krátkej konverzácii sme vždy našli spoločnú reč. Až som si hovorila, aká je škoda, že sme nestihli našu kampaň naplánovať tak, aby sme sa dostali aj k staršej populácii. Keby sme mali peniaze, tak spôsobov, ako zacieliť na staršiu generáciu je mnoho. Ale celý náš tím pracoval na kampani zadarmo a do médii sme investovali iba niečo okolo 25-tisíc českých korún (1000 eur).”

Na vašej stránke máte uvedených 8 dôvodov, ktoré vysvetľujú, prečo je dobré zakrúžkovať na kandidátnych listinách ženy. Nemyslíte si, že by tento problém jednoducho vyriešili kvóty?

“Čo sa ukazuje celosvetovo, kvóty sú rozhodne najefektívnejší spôsob, ako ženy do politiky dostať. Ja osobne to však vnímam tak, že česká spoločnosť na kvóty nie je pripravená. Preto nám dáva momentálne väčší zmysel využiť silu ''zdola''. Na tomto spôsobe sa nám páči fakt, že pripomenieme ľuďom demokratické nástroje, ktoré môžu využiť sami. Ale fakticky kvóty ostávajú najefektívnejším spôsobom, ako tieto ciele dosiahnuť.”

Ako Česi reagujú na vyššie zastúpenie žien v politike? S akými reakciami ste sa počas kampane Zakrúžkuj ženu stretli?

“Keď sa pozriete na náš profil na Instagrame, z najčastejších reakcií ľudí sme vytvorili samostatné príspevky, na ktoré sme následne odpovedali. Na moje prekvapenie boli reakcie hlavne pozitívne. Negatívne komentáre sa najviac objavovali na Facebooku, keďže túto platformu používajú iní ľudia než napríkla Instagram, a facebookový algoritmus je nastavený tak, aby nabádal používateľov a používateľky k akýmkoľvek reakciám hlavne v podobe komentára – a teda aj tých negatívnych. Na Instagrame sa negatívne reakcie skutočne objavili iba v ojedinelých prípadoch. Keď zoberieme do úvahy, že sme oslovili tisíce ľudí, tento výsledok je skutočne pozitívny.

Ja by som zvýraznila tri najčastejšie argumenty proti nášmu cieľu, ktoré sa pravidelne objavovali. Za prvé ľudia hovorili, že je vlastne jedno či je v politike muž alebo žena. Druhý argument sa týkal toho, že nezáleží na pohlaví, ale iba na schopnostiach. A tretia kategória bola strach, že onedlho budeme vyžadovať rovné zastúpenie všade, ešte aj medzi baníkmi. Objavoval sa strach z určitej hyperkorektnosti, z ohýbania reality a princípov.”

Sú ženy v politike v Čechách kontroverzná téma? “

Ja si nemyslím, že téma žien v politike by bola vo všeobecnosti kontroverzná. Kontroverzne je skôr vnímaný fakt, keď človek začne hovoriť o tom, že je žien v politike nedostatok. Vtedy ľudia nadobudnú pocit, že ženy niekam pretláčame nasilu. Ale väčšina společnosti už rozumie potrebe žien v politike. A čím vyššie zastúpenie, tým prospešnejšie je to pro všetkých.”

Čo by ste poradili ženám, ktoré by chceli ísť do politiky, no váhajú?

“Radiť mi neprislúcha, pretože my sme iba skupina obyčajných občanov a občaniek. Nie sme experti ani expertky v tejto oblasti. Jednoducho sme si povedali, že pripomenieme ľuďom, že máme spoločný záujem. Jediné, čo môžem povedať je, že Česko si ženy v politike želá. Vychádza to aj z výskumov a aj z nášho pozorovania. Keby som stretla nejakú ženu, ktorá uvažuje o vstupe do politiky, rada jej pripomeniem, že je o ňu v politike záujem, napriek tomu, že sa bude musieť obrniť a pripraviť na mnoho bariér, na ktoré muži spravidla nenarážajú.” 

  

Iniciatíva Zakrúžkuj ženu.  Foto - facebook 

   

 A čo prezidentský mandát. Budete pri najbližších prezidentských voľbách v roku 2023 lobovať za prvú ženskú prezidentku Českej republiky?

“Ja určite áno. Hoci je pravda, že voľby prezidentky či prezidenta je špecifická tým, že ide o jedného konkrétneho človeka. O tom sa plánujeme rozprávať aj na našom najbližšom stretnutí organizácie. Potrebujeme si utriediť formu, ale nejako sa v tejto oblasti chceme angažovať.”

Inšpiruje nejakým spôsobom skutočnosť, že na Slovensku máme prvú prezidentku, ktorá si drží vysokú popularitu?

“To rozhodne áno. Môj manžel je, mimochodom, Slovák a aj volič Zuzany Čaputovej, čo ma určite inšpiruje. Nás všetkých a všetky v Zakroužkuj ženu Zuzana Čaputová inšpiruje. A považujem ju aj za inšpiráciu pre celú Európu, najmä pre náš východnejší blok.”