Stojíme na prahu novej doby, ktorú predznamenala pandémia Covid-19. Zmenil sa náš každodenný spôsob života, veci, ktoré kedysi boli normálne a prirodzenou súčasťou našich životov, už nie sú bežné. Zmenili sa naše hodnoty, naše priority, náš pohľad na svet.

Spoza zatvorených dverí našich príbytkov iba trpko sledujeme dianie doma a vo svete a ako si naši „vládcovia“ počínajú pri boji s celosvetovou krízou, pandemickou katastrofou a obdobím, kedy naozaj potrebujeme počuť viac hlas odborníka než politika. Možno je čas na zmenu?

Databáza CEE Her

Vidíte ju? Aj to je skrytý a inak naformulovaný odkaz iniciatívy CEE Her, ktorá vznikla v rámci think-tanku GLOBSEC ako projekt financovaný Nadáciou otvorenej spoločnosti na podporu rovnosti medzi ženami a mužmi, zvýšenie ženského hlasu vo verejnom priestore a prepojenie ženských expertiek a profesionálok v strednej a východnej Európe, ktoré chcú medzi sebou komunikovať, tvoriť a spájať sa. Ženy si zaslúžia priestor, kde aj ony môžu hovoriť nahlas a ich slová budú brané vážne pri diskusiách, ktoré ovplyvňujú dôležité rozhodnutia. Vedkyne, profesorky, manažérky, podnikateľky. Každá je výnimočná. Každá má silný potenciál prispieť ku nachádzaní riešení na aktuálne problémy v strednej a východnej Európe. 

Spoznávate ju? Vidíte ju v zrkadle? Alebo niekde okolo seba? 

CEE Her databáza je prvá svojho druhu. Spája expertky zo strednej a východnej Európy, pobaltských štátov a krajín západného Balkánu. Jej cieľom je ukázať organizátorom podujatí, firmám, mimovládnym organizáciám a inštitúciám, že aj keď ženské expertky nie je „vidno“, nie je dôvod na to, aby ich nebolo potrebné „počuť“. 

Potrebujeme ženský hlas 

Nebudeme skĺzať do žiadnej extrémistickej feministickej roviny, ale niekedy sa tak zamýšľame, ako by sa svetu darilo, keby sme tu mali viac ženských líderiek. Ako by fungovali transatlantické vzťahy, ak by prezidentkou USA bola žena a z Bruselu by bolo počuť viac ženských hlasov? O čo silnejšia by bola Vyšehradská štvorka, keby sa stretli 4 prezidentky alebo 4 premiérky? Riešili by sa problémy rozhodujúce o legálnosti interrupcií počas svetovej pandémie alebo by sa viac dbalo na opatrenia prospievajúce k minimalizácií šírenia nákazy, ako sa to podarilo premiérke na Novom Zélande? Dokázali by sme zmierniť medzinárodné konflikty alebo upraviť spoločenské konflikty? 

Dokázala to Jacinda Ardern, premiérka Nového Zélandu, ktorá popri riadení krajiny ešte dojčí svoje batoľa, darí sa to Sane Marin, fínskej premiérke, ktorej patrí tiché prvenstvo medzi európskymi krajinami pri boji s pandémiou alebo Nicole Sturgeon, prvej ministerke Škótska, ktorá nielen zvláda boj s pandémiou, ale napriek Brexitu stále presadzuje náklonnosť k Európskej únii. 

Toto je len pár príkladov, ktoré ukazujú, že ženy majú skutočne obrovský potenciál a za opačným pohlavím nezaostávajú. Problémom však je nedostatok príležitostí presadiť svoj hlas. Pridať ruku k dielu a ukončiť starú provokačnú stigmu, že ženy patria do kuchyne. Ženy patria do prezidentských kresiel, do vládnych funkcií, do ambulancií, laboratórií, stavieb, kancelárií, všade tam, kam patria aj muži. Ženy dokážu hýbať svetom rovnako ako ním hýbu muži, lebo majú rovnaké schopnosti čeliť problémom alebo oslavovať úspechy ako opačné pohlavie. Ženy v meste, ženy na dedine, ženy na Slovensku, ženy v Európe, ženy na celom svete. 

Staňte sa aj vy súčasťou jedinečnej databázy ženských profesionálok, expertiek zo strednej a východnej Európy. Aj Váš „hlas“ môže zanechať stopu v našej spoločnosti. 

Pridajte sa k nám. Chceme vidieť aj VÁS na www.ceeher.org

(Autorka pracuje v organizácii GLOBSEC)