Či už ste sa práve vrátili z prechádzky v prírode alebo ste si všimli kliešťa na svojom tele, tu je pár základných rád ako vybrať kliešťa z tela človeka.

Ako vybrať kliešťa

Pri vyberaní kliešťa je dôležité dodržať správny postup, aby sme minimalizovali riziko infekcie a zabezpečili úplné odstránenie celého kliešťa z kože. Tu je niekoľko dôležitých krokov:

  • Pred vyberaním kliešťa: Pred vyberaním dezinfikujte miesto vpichu a pinzetu, najlepšie jódovými prípravkami, ktoré efektívne zničia možné patogény v okolí bodu vpichu.
  • Správne uchopenie kliešťa: Použite pevnú pinzetu alebo špeciálny nástroj, ktorým sú háčiky na vyberanie kliešťov. Chyťte kliešťa čo najbližšie k pokožke za jeho tvrdú hlavičku. Je dôležité chytiť ho naozaj tesne pri koži, aby ste sa vyhli stlačeniu tela. To by mohlo spôsobiť vyplavenie infikovaných tekutín do rany.
  • Vyberanie kliešťa: Zachyteného kliešťa vyťahujte rovnomerne a pomaly kolmo od pokožky. Vyhnite sa točeniu alebo natieraniu kliešťa olejmi a krémami, čo by mohlo spôsobiť jeho náhodné uvoľnenie a zvýšenie rizika infekcie. Pokiaľ sa kliešť nevyberá ľahko, môžete ho jemne pootočiť, ale dávajte pozor, aby ste nepoškodili jeho telo.
  • Kontrola a usmrtenie kliešťa: Po vybraní skontrolujte, či je kliešť celý a nezostala nijaká časť v rane. Vybraného kliešťa treba usmrtiť (napríklad alkoholom) a bezpečne zlikvidovať. Napríkald spláchnuť.
  • Finálna dezinfekcia a sledovanie: Miesto vpichu znova dezinfikujte a sledujte niekoľko nasledujúcich dní kvôli príznakom infekcie, ako sú začervenanie, opuch, alebo nezvyčajné symptómy.

Pamätajte, že kliešťa je najlepšie vybrať čo najskôr po jeho objavení na koži. Po návrate z prírody je dobré sa dôkladne prezrieť a sprchovať, čím sa zvýši šanca na odstránenie prípadne ešte nezachytených kliešťov. V prípade akýchkoľvek príznakov infekcie alebo neistoty ohľadom správneho vybratia kliešťa, neváhajte navštíviť lekára.

Ako nevyberať kliešťa

Existuje niekoľko tradičných metód, ktoré sú síce rozšírené, ale neodporúčajú sa používať pri vyberaní kliešťa, pretože môžu zvýšiť riziko infekcie alebo spôsobiť, že časti chrobáka zostanú v koži. Tu sú niektoré spôsoby, ako by ste kliešťa nemali vyberať:

  • Oleje a krémy: Nepoužívajte olej, masť alebo krém pri odstránení kliešťa. Tieto látky môžu spôsobiť, že kliešť sa začne dusiť a zvýši produkciu slín alebo vracanie, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť prenosu infekčných patogénov do rany.
  • Točenie: Vyhnite sa točeniu zvieraťa pri vyberaní. Aj keď je pomerne rozšírený názor, že točenie kliešťa pomáha uvoľniť, často to vedie k tomu, že hlava alebo časti ústnej aparátury zostanú v koži a to môže spôsobiť infekciu.
  • Stlačenie kliešťa: Pri vyberaní sa snažte nestlačiť telo kliešťa. Stlačenie môže spôsobiť vyplavenie infikovaného obsahu z kliešťa do rany.
  • Lepiace pásky a podobné metódy: Nepoužívajte lepiace pásky alebo iné lepiace materiály na odstránenie kliešťa. Tieto metódy môžu spôsobiť odtrhnutie časti kliešťa a zanechanie zvyšku v koži.
  • Vatový tampón a mydlo: Nie je odporúčané vyberať kliešťa navlhčeným vatovým tampónom s jemným namydlením. Táto metóda môže spôsobiť vylomenie kliešťa a zanechanie jeho ústnej časti v koži.

Pokiaľ si nie ste istí správnym postupom alebo máte obavy o zvyšky kliešťa zostávajúce v rane, je najlepšie obrátiť sa na zdravotníckeho profesionála. Správne a bezpečné odstránenie kliešťa je kľúčové pre prevenciu infekčných ochorení, ako je lymská borelióza.