Česká režisérka, aktivistka, feministka a novinárka publicistického serveru A2larm Apolena Rychlíková je spolu s Jakubem Zelenkom z Deníka N autorkou článku a sexuálnom obťažovaní, z ktorého niekoľko žien obvinilo mladého politika Dominika Feriho. Ten v reakcii na článok rezignoval na funkciu poslanca a stiahol kandidatúru vo voľbách.

Začnime od začiatku. Prečo ste sa rozhodli začať investigatívu v prípadoch sexuálneho násilia páchaného Dominikom Ferim? A ako vzniklo vaše spojenie s Jakubom Zelenkom z českého Deníka N?

“My sa v našom texte snažíme vyvarovať akejkoľvek právnej terminológii. A právnou terminológiou je teda aj pomenovanie sexuálne násilie, to ja musím vždy spomenúť vopred. Náš text nie je právnym hodnotením toho, čo ten človek robí. V Českej republike sa fámy o tom, že sa Dominik Feri nevhodne správa, šírili už nejakú dobu. Ja s Jakubom sme sa však nezávisle od seba rozhodli tieto fámy preveriť. Spúšťačom bol príspevok na sociálnej sieti Twitter, v ktorom si užívateľ položil rečnícku otázku, prečo stále nie sú kauzy Dominika Feriho medializované. Ja a Jakub sme si prečítali celé vlákno pod týmto príspevkom, a oslovili sme prvého človeka z tohto vlákna, pri ktorom nám prišlo dobré začať. Celý postup sme začali rovnako, ale nezávisle od seba. Následne sme sa rozhodli spojiť, aby sme tie klebety buď vyvrátili alebo potvrdili. Povedali sme si, že vo dvojici a za podpory dvoch redakcií, sa nám podarí našu prácu odviesť kvalitnejšie.”

Na základe spovedí žien ide aj o znásilnenie. Je všeobecne známe, že sex bez súhlasu je znásilnenie. A v niektorých prípadoch ženy hovorili, že Dominika Feriho verbálne odmietli, no napriek tomu s nimi sex mal. Prečo to otvorene nepomenujete v článku?

“My to pomenovať nemôžeme, pretože nie sme právnici ani polícia. My sa v našom texte vyhýbame tomuto označeniu, pretože by to znamenalo, že by sme naznačovali nejakú trestnoprávnu rovinu. Nechceli sme to pomenovať, pretože nám to neprislúcha.”

Vo vašom článku išlo o prípady v rozmedzí rokov 2015 až 2020. Myslíte si, že ženy čakali tak dlho, pretože inštitúcie nie sú nastavené tak, aby obetiam násilia verili? Aj samotná reakcia strany tomu nasvedčuje… Všetci skôr Feriho chválili za vyvodenie politickej zodpovednosti, než aby sa od neho dištancovali.

“My sa v našom texte k tejto rovine vyjadrujeme. Píšeme tam jednotlivé dôvody, prečo svoje skúsenosti ženy nikdy nepovedali nahlas. Najčastejšie spomínali, teda okrem nejakého inštitucionálneho rozmeru, aj ďalšiu obavu. Báli sa, že proti takto (v ich očiach) silnému a vplyvnému mužovi, im nikto neuverí. On totiž disponuje veľkým sociálnym aj kultúrnym kapitálom.”

Vo svojej podstate sa to aj stalo, že najväčšie elity politickej scéry sa za neho postavili. Skôr za neho ako za obete.

“Áno, ale to už sa taktiež zmenilo. V prvej časti áno, keď odstúpil. No následne vydala predsedníčka strany Markéta Pekarová Adamová rozsiahlejšie yvhlásenie, v ktorom dbala aj na obete.”

Stretli ste sa aj s názormi, že si za to tie ženy, ktoré Dominik Feri obťažoval, mohli samé?

“Určite je to súčasť niektorých diskusií. Pramenia z toho, že veľká časť ľudí nevie, ako tieto veci fungujú. Zaujímavo sa k tomu vyjadrovala Veronika Ježková z organizácie proFem, ktorá hovorila, že v Čechách je systém veľmi naklonený páchateľom. Nemyslím to iba v prípade Dominika Feriho, ale všeobecne pri sexualizovanom násilí. Obetiam sa vo všeobecnosti neverí. Ženy sú vedené k tomu, aby na seba dávali pozor a aby niesli absolútnu zodpovednosť aj za situácie, za ktoré vlastne nemôžu.”

Je tento prípad podľa vás české #MeToo?

“To si myslím, že ešte nevieme. Ono bude veľká otázka, ako sa premení celospoločenská debata o tejto téme v nasledujúcich dvoch či troch rokoch. A až s odstupom času budeme vidieť, či to malo podobný efekt. Rozdiel je, samozrejme, v tom, že Harvey Weinstein bol najmocnejší muž Hollywoodu, to sa ale o Dominikovi Ferim povedať nedá. Je to však určite prvý prípad takto slávneho politika či celebrity u nás, pri ktorom k niečomu podobnému došlo.”

Ako je podľa vás v Čechách braná otázka sexuálneho násilia?

“To ja asi nechcem úplne hodnotiť. Táto debata sa v postkomunických krajinách postupne vyvíja. Je však z niektorých mediálnych výstupov vidieť, že ešte úplne nevieme pochopiť obsah “rape culture”. Určite sa to ale zlepšuje. Rôzne mediálne inštitúcie sa snažia prinášať rozhovory s odborníkmi, ktorí vysvetľujú perspektívy sexualizovaného násilia a fungovanie “rape culture” v rámci celej spoločnosti. Aj v náväznosti na túto kauzu. Česká televize napríklad priniesla 90-minutový špeciál, v ktorom sa k téme vyjadrovali odborníci z Bieleho kruhu bezpečia, alebo aj Blanka Nyklová, ktorá je odborníčkou špecializujúcou sa na domáce a sexualizované násilie. Myslím si, že v tomto ohľade mediálna sféra odvádza dobrú prácu.”

Foto - facebook AR

Už s Terezou Dočkalovou sme sa rozprávali o tom, že je v Čechách feminizmus považovaný za niečo nepopulárne. Hovorila, že vy ste určitou zástankyňou hnutia v krajine. Myslíte si, že zvýšené povedomie o feminizme by mohlo ženám pomôcť nestávať sa súčasťou podobných tráum?

“Ja mám tiež pocit, že feminizmus v Čechách prežíva rôzne vlny. Pred pár rokmi tu bola veľká feministická vlna mladej generácie, na ktorej som sa podielala aj ja. To boli doby, kedy vznikla aj organizácia Konsent. Ono sa to veľmi mení. Feminizmus je určite súčasťou nového prúdu, a minimálne je v mladej generácii vidieť záujem o genderové témy. Samozrejme, feminizmus býva aj ústrednou témou kultúrnych vojen. Je napádaný a ostreľovaný aj zo strany konzervatívnych štruktúr alebo zo strany cirkvi. Reálne si však myslím, že vo feministickej debate sme o dosť ďalej ako napríklad pred 10 rokmi.”

Čo by mala spoločnosť urobiť, aby sme zabránili sexuálnemu násiliu? Hlavne, aby sme povzbudili obete, nech o svojich skúsenostiach otvorene a bez strachu či hanby hovoria?

“Myslím si, že by bola potrebná väčšia sexuálna výchova na školách. Od detstva by sa ľuďom vysvetľovalo, čo je to konsenzus alebo čo je sexualizované násilie. Dávala by im možnosť tieto veci pochopiť a spoznať, aby k nim následne na tej osobno-intímnej rovine nedochádzalo. Potom je tu debata o skonstnatenosti justície, kde sa veľmi často diskutuje o tom, ako vysoké alebo prísne tresty by mali byť. Napríklad za tento typ násilia. Ja napríklad nie som zástankyňou tvrdého trestania vo väzení vo všeobecnosti. Myslím si, že oveľa dôležitejšia je snaha o nápravu. Ale, samozrejme, väčšina páchateľov, ktorá v minulosti nespravila žiadny prečin, odchádza zo súdu s podmienkou. To môže byť pre obete veľmi často demotivujúce. V Českej republike hlási sexuálne násilie iba 5 až 8 percent ľudí. Avšak zhruba 80 percent tohto násilia sa odohráva medzi ľuďmi, ktorí sa vzájomne poznajú. Myslím si, že by bolo dobré zboriť mýtus, že väčšina znásilnení sa deje medzi ľuďmi, ktorí sa nepoznajú alebo že ide o náhodného páchateľa. Častokrát práve ide o ľudí, ktorí sa vzájomne poznajú, a o to je situácia pre obete náročnejšia. Pretože je na to naviazaných veľa emocionálnych a psychologických aspektov.”

Na jednej strane celej kauzy boli veľmi závažné prípady, a na strane druhej išlo o obvinenia zo správania, ktoré by niektorí mohli považovať za bežné. Napríklad sexting alebo internetový kontakt so sexuálnym podtónom. Myslíte si, že táto kauza by mohla ovplyvniť správanie iných ľudí, ktorí robia podobné veci?

“Bola by som rada, kebyže to tak je. Pretože si myslím, že by v Českej republike bola potrebná aj debata o zodpovednosti mužov. Bolo by určite zaujímavé, ak by sa to týmto smerom vyvinulo.”

Počas toho, ako sme si dohadovali tento rozhovor ste mi napísali, že sa vám stále ozývajú ďalšie ženy. Chcú sa s vami podeliť o svoje skúsenosti s pánom Ferim?

“Áno, ozvali sa nám ďalšie ženy, ktoré po prvom článku získali odvahu prehovoriť. Tie skúsenosti sú rôzne. Vznikol z toho druhý text.”

Máte pocit, že táto kauza môže niekedy skončiť?

“V to dúfam. Sme radi, že sa začala celospoločenská debata na túto tému. To, ako sa diskusia vedie v Čechách ukazuje, že sa to ovzdušie skutočne v niečom láme. Cítime veľkú profesionálnu zodpovednosť dotiahnuť tento prípad do konca. Ale sme radi, že už teraz na prípade pracuje veľa ďalších médií, ktoré objavujú ďalšie informácie na vlastnú päsť. Myslím si, že toto dokazuje, že problém je naozaj širší.”