Darina Bancíková bojovala za práva a postavenie žien. Bola vôbec prvou ženou v slovenskej evanjelickej cirkvi a. v., ktorá bola v roku 1951 ordinovaná za kňaza. Podarilo sa jej to dokonca ako jednej z prvých v Európe a to v čase tvrdého totalitného režimu, ktorý náboženskú vieru zakazoval.

V nedeľu jej v Kokave nad Rimavicou pri príležitosti 100. výročia narodenia odhalili pamätnú bustu. 

Darina Bancíková sa usmievala aj v zlých časoch

Busta, ktorej vyhotovenie podporil Banskobystrický samosprávny kraj sumou 4000 eur, je dielom akademického sochára Petra Mészároša. „Na tejto buste som pracoval asi tri mesiace, predlohou mi bolo osem – desať portrétov, nakoľko ide o realistické zobrazenie. Vymodeloval som jej mierny úsmev, aby pôsobila pozitívne – to Darinu Bancíkovú vystihovalo aj počas jej života, ktorý nebol vôbec jednoduchý, no bojovala s ním s optimizmom a veselosťou ducha,“ hovorí Peter Mészároš.

Darina Bancíková sa narodila ako vnučka významného evanjelického farára Samuela Bancíka v Kokave nad Rimavicou, kde je aj pochovaná. Počas svojho života vystriedala množstvo pôsobísk, usilovne študovala, bojovala za práva a postavenie žien.

Bola vôbec prvou ženou v slovenskej evanjelickej cirkvi a. v., ktorá bola v roku 1951 ordinovaná za kňaza. Podarilo sa jej to dokonca ako jednej z prvých v Európe a to v čase tvrdého totalitného režimu, ktorý náboženskú vieru zakazoval.

Bronzová busta na žulovom podstavci pred evanjelickým kostolom v Kokave nad Rimavicou venovaná Darine Bancíkovej.  Foto - Marek Mačica

„Prečo busta Dariny Bancíkovej? Pôvod slova busta spočíva v latinskom výraze bustum - miesto spaľovania mŕtvych. Miesto, kde zosnulý bol prevedený v niekoľkých krokoch zo sveta živých do sveta mŕtvych. Dnes to robíme naopak: touto bustou prevádzame odkaz mŕtvej do sveta živých, aby sa nezabudlo. Aby sa nezabudlo, že evanjelická a. v. cirkev bola pokroková a inovatívna a vďaka tomu sme ordinovali ženu za duchovnú ako jedni z prvých v Európe. A aby sa nezabudlo, že evanjelická a. v. cirkev bola vo svojich postojoch pevná. Preto komunistická štátna moc trestala tých najvernejších evanjelických Slova Božieho kazateľov, ktorí svojim umom a rozhľadom prevyšovali komunistickú spoločnosť,” povedal vo svojom príhovore Vladimír Ticháň, zborový farár v Kokave nad Rimavicou.

Dancíkovú prenasledovali a odsúdili

Darina Bancíková bola totalitným režimom prenasledovaná a väznená za svoju vieru, vo februári 1962 ju ŠTB odviedla priamo z fary v Drienove, niekoľko mesiacov ju držali vo vyšetrovacej väzbe, až ju nakoniec vo vykonštruovanom procese odsúdili na 14 mesiacov väzenia a päť rokov zákazu činnosti za podkopávanie republiky.

Po prepustení z väzenia pracovala ako referentka v Slovenskej štátnej poisťovni, štátny súhlas na vykonávanie duchovenskej činnosti opätovne dostala až v roku 1968.

„Napriek útrapám počas totalitných režimov, v ktorých prežila väčšinu života, sa Darina Bancíková nikdy nevzdala. Bola literárne činná, pracovala s mládežou a jej húževnatosť navždy zmenila postavenie žien v evanjelickej cirkvi na Slovensku. Je nesmierne dôležité, aby sme na takéto osobnosti nikdy nezabúdali, aby sme si ženy v našej spoločnosti vážili a aby mali rovnaké príležitosti ako muži.

U nás na Úrade BBSK pracuje vo vedúcich pozíciách 21 žien, čo predstavuje 53 percent – všetky prešli riadnym výberovým konaním a boli vybraté ako najlepšie uchádzačky na svoje pozície,“ uzavrel súčasný podpredseda a novozvolený predseda BBSK Ondrej Lunter.