Nový koronavírus má na rakúsky trh práce odlišné dosahy. Kým na začiatku pandémie v marci boli opatreniami zasiahnutejší muži, v apríli a máji sa pomer medzi pohlaviami vyrovnal. Ako zistil inštitút Wifo, v júni prišlo o prácu viac žien než mužov.

Rakúsko, koronavírus, nezamestnanosť

Od marca sa v niektorých sektoroch prejavili výrazné rozdiely medzi zamestnanosťou pohlaví. V stavebníctve, kde dominujú muži, v júni prvýkrát od februára nedošlo k poklesu zamestnanosti. Naproti tomu sa zamestnanosť žien v tejto branži naďalej znižovala, predovšetkým pre vývoj vo vedľajších stavebných odvetviach.

V obchode, v ktorom dominujú ženy, došlo k výraznejšiemu poklesu ich zamestnanosti. V oblasti ostatných ekonomických služieb sa nezamestnanosť mužov zvyšovala rapídnejšie než u žien, v porovnaní s predchádzajúcimi mesiacmi sa však odstup od nezamestnanosti žien znížil.

Nezamestnanosť v zdravotníctve 

Vzostup zamestnanosti mužov nastal najmä v zdravotníctve, u žien od apríla zamestnanosť takmer stagnuje. Ďalším sektorom s pozitívnym vývojom je informatika a komunikácie, kde zamestnanosť mužov od apríla stúpla o niečo viac než u žien.

Pri porovnaní situácie podľa spolkových krajín sa ukazuje, že nezamestnanosť mužov bola od marca v takmer každej krajine vyššia než u žien, výnimkou boli Tirolsko a Vorarlbersko. Od apríla sa však pomer zmenil v neprospech žien, odvtedy vzrástla nezamestnanosť mužov len v Hornom Rakúsku, Vorarlbersku a Viedni, v ostatných krajinách trpia dôsledkami koronakrízy ženy.