Čo prináša letný tábor deťom?

Letný tábor má byť predovšetkým  relaxom. Zároveň dáva dieťaťu možnosť „učiť sa“ inými metódami ako  v škole -  históriu sa učia pri návšteve  nejakého hradu, prírodu spoznávajú na výletoch a  túrach v horách. Môžu sa zdokonaliť  v jazykoch v medzinárodnom tábore, kde  konverzujú v cudzom jazyku, ale aj upevniť si zručnosti v športe, tanci, v informatike alebo v umení. Rovnako je  tábor výbornou príležitosťou, ako si vyskúšať pobyt mimo domova a svojich rodičov.

Dieťa je teda  zrazu zodpovedné samé za seba?

Áno. Musí si vedieť poradiť v neznámom prostredí. Učí sa väčšej samostatnosti a zodpovednosti.

Treba prihliadať na to, do akého tábora chce dieťa ísť  alebo jednoducho vybrať a s dieťaťom nediskutovať?

Rodičia by mali letný tábor vyberať spolu so svojimi deťmi. Najdôležitejšie však je, aby dieťa išlo do tábora dobrovoľne. Zároveň nesmie mať pocit, že tam ide preto, lebo ho tam chcú rodičia odložiť. Výber majú rodičia zamerať aj podľa toho, aké záujmy má ich dieťa. Väčšina detí veľmi dobre vie, čo chce a čo ich baví. Preto by ich mali rodičia rešpektovať a netlačiť  do niečoho, čo nechcú. V prípade, že sú nerozhodné,  môžeme im pri výbere poradiť.

Čo hovoríte na denné tábory? Sú pre deti dobrou voľbou?

Denné tábory sú vhodné pre tie deti, ktoré napríklad ešte nikdy neboli mimo domova. Zrazu majú práve na dennom tábore možnosť vyskúšať si, aké to   je stráviť čas bez rodičov. Je to však v známom prostredí,  kde bývajú  a keďže idú spať domov, nestratia denný kontakt s rodičom. Denné tábory rodičia niekedy využívajú, ak nemajú pre deti zabezpečený program na všetky prázdninové dni.  Výhodou je, že každý deň sa dieťa vráti domov a ráno nastupuje na cestu za zážitkami znova.

Po medializovanom prípade v tábore CHCACHALAND sú mnohí rodičia obozretnejší aj v súvislosti so sexuálnym obťažovaním detí vedúcimi – ako mu zabrániť?

Sexuálne zneužívanie nie je témou, ktorá by sa týkala prioritne a výlučne  detských letných táborov. Kým v minulosti deti chodili na dlhšie pobyty, na dva až tri  týždne, teraz trvajú tábory týždeň alebo desať  dní. To je dosť krátky čas na to, aby si páchateľ s dieťaťom vytvoril blízky vzťah. Za hrozbu považujem,  že deti často zostanú s animátormi v kontakte cez sociálne siete aj po tábore.

Počas tábora nie je veľa času na to, aby si ktokoľvek vybudoval takú dôveru, že si dovolí dieťa sexuálne zneužiť. Ak je tam však niekto so zlými úmyslami, môže si vytypovať dieťa, ktoré ocení jeho záujem. Po skončení pobytu v tábore potom môže páchateľ ďalej rozvíjať s dieťaťom vzťah cez sociálne siete, čo môže viesť až k fyzickému kontaktu.

Myslím si, že by bolo vhodné, keby organizátor tábora nastavil jasné pravidlá, ako môžu animátori či vedúci komunikovať s deťmi. Organizátor by mal mať  informácie o svojich vedúcich, animátoroch, mal by venovať dostatok času príprave tábora aj z personálneho hľadiska.

Čo môžeme robiť my rodičia?

Prevencia sexuálneho zneužívania je najmä o výchove. Dieťa treba viesť k tomu, aby malo zdravé sebavedomie, sebadôveru a podporovať ho vo všetkom, čo mu ide dobre. Je dôležité, aby vedelo, že má svoju hodnotu. Deti, ktoré môžu byť potenciálnou obeťou, sú totiž práve tie, ktoré si veľmi neveria a sú vyčlenené z kolektívu. Bohužiaľ, páchatelia a agresori to vedia veľmi dobre odhadnúť.

Priateľským vzťahom dokážu zrazu nahrádzať to, čo dieťaťu v rodine, v kolektíve  chýba - záujem a podporu. Potom je už len krôčik k tomu, že ho môžu ľahko zneužiť.

Ako zabrániť tomu, aby naše dieťa v tábore nešikanovali?

Tak ako školská trieda, aj táborový oddiel je sociálnou skupinou, ktorá má svoju dynamiku. Aj tu teda platia  všetky faktory, ktoré túto dynamiku ovplyvňujú. Napríklad, kto je a bude vodcom skupiny a  kto sa stane jej aktívnym členom. Niekto je rád len pozorovateľom, ale niekomu je daná rola tzv. čiernej ovce. Práve  takéto dieťa môže byť ostrakizované za nejakú vlastnosť alebo danosť, ktorú začnú druhí zosmiešňovať. V tejto fáze by to mali byť dospelí, ktorí ponesú zodpovednosť za vedenie skupiny.

Musia si všímať takéto správanie a zamedziť jeho eskalácii. Skupina alebo oddiel v tábore by si mal na začiatku vytvoriť svoje pravidlá, ktoré by mali všetci dodržiavať. Jedným z tých pravidiel by malo byť, že deťom sa neubližuje. Vedúci  musia mať základné poznatky o tom, čo je šikana, ako ju rozpoznať a v prípade potreby riešiť.  Rodič musí zároveň podporiť svoje dieťa v tom, aby sa nebálo povedať, ak sa mu niečo nepáči.

Ilustračné foto - pexels.com

V táboroch sú zväčša  zakázané mobily aj počítače. Aj to môže byť niečím, čo môže dieťa odradiť -  čo s tým?

Detský tábor je miestom, kde je rodičom vstup zakázaný. Určite nie je na mieste, aby bolo vaše dieťa denne na telefóne, tablete, počítači  a viedlo s rodičom alebo kamarátmi, siahodlhé rozhovory. Deti by mali byť dopredu oboznámené s tým,  ako komunikovať s rodičmi a následne musia  rešpektovať tieto pravidlá. Ak sú pravidlá komunikované vopred, zrozumiteľne, dieťa dokáže prijať normy a možno si vyskúša i tzv. bobríka „bez technológií“. A nakoniec bude hrdé, že takúto „bojovú“ úlohu dokázalo zvládnuť.

Čo majú rodičia robiť vtedy, ak dieťa nechce ísť do tábora? Presviedčať ho alebo rešpektovať to, že ísť nechce?

Pobyt v tábore má byť radosťou, nie trestom alebo nutnosťou na vyplnenie prázdninového času. Preto je nutná konštruktívna diskusia s dieťaťom už dlhodobo predtým, ako sa plánuje prázdninový čas. Rodič, ktorý uvažuje o tom, že svoje dieťa pošle do tábora prvýkrát,  by si mal uvedomiť, že zrelé dieťa pre pobyt mimo domova musí mať osvojené základné hygienické návyky a  dokáže jasne vysvetliť svoje potreby. Rešpektuje, čo je „moje“ a čo cudzie.

Samostatné dieťa sa vie hrať s rovesníkmi a rešpektuje autority. Nemenej dôležitá je stabilita sústredenia sa a zotrvanie pri konkrétnej činnosti. Emocionálne zrelé dieťa dokáže ostať bez vašej podpory aj v noci.

V ponuke sú aj letné tábory pre rodičov s deťmi – čo si myslíte o nich?

Tábory pre rodičov s deťmi sú zvyčajne organizované s určitým špecifickým cieľom: sanácia rodiny alebo úprava vzťahov v rodine. Vedú ich odborníci, ktorí často už predtým pracujú s konkrétnymi rodinami a letný tábor je vyvrcholením ich činnosti. Niekedy sú tieto tábory organizované pre rodiny  v hmotnej núdzi a rozhodne sú dobrou možnosťou.