Stáli ste niekedy pred dilemou: kúpiť synovi (synovcovi, bratrancovi, vnukovi) pušku, pištoľ alebo inú zbraň? Moja sestra má dvoch synov a zbrane jednoducho - či chce, či nechce, patria k ich životu. Samozrejme, tie detské.

V každom obchode s hračkami ich to ťahá k regálom s detskými zbraňami, aj keď ich už niekoľko doma majú. Keď nás naposledy navštívili a svoje hračky nemali so sebou, skúšali presvedčiť môjho manžela, aby im kúpil nové.

Vždy odmieta a vysvetľuje, že zbrane sú na zabíjanie a my sme proti zabíjaniu, proti násiliu atď. A vraj to robíme dobre, lebo keď sa hovorí o zbraniach, je potrebné zdôrazniť, čomu slúžia a aké sú následky ich používania.

Zbrane v škôlke

V novembri obehla Poľsko informácia podložená fotodokumentáciou o netradičnom spôsobe vyučovania dejepisu a posilňovania patriotizmu. Do istej škôlky v Bielsku-Białej riaditeľka pozvala skupinu, aby urobila rekonštrukciu vojenskej bitky Beskidy. Počas vyučovania deckám predviedli napodobeniny zbraní. Každé dieťa si ich mohlo popozerať, dotknúť a na záver sa s nimi vyfotiť.

Ako by ste reagovali, keby sa vaše deti na takej hodine zúčastnili? Je to v poriadku? „Boli to len lekcie dejepisu. Už roky to predvádzame,“ vysvetľovala na svoju obhajobu skupina, ktorá rekonštrukciu robila, keď sa rozpútala búrlivá diskusia po zverejnení fotografií škôlkárov s replikami zbraní. Niektorí rodičia totiž proti takému spôsobu výuky začali protestovať a zdôrazňovali, že si neželajú, aby v ich deťoch prebúdzali vášeň k zbraniam.

Stredisko monitorovania rasistického a xenofóbneho správania sa túto skutočnosť popísalo ako „lekcie zabíjania v škôlke“. „Namiesto propagandy LGBTI chceme v školách a škôlkach šíriť patriotizmus,“ vysvetľovali na svojej internetovej stránke muži zo skupiny rekonštrukcie vojenskych bitiek Beskidy. Na internete a v poľských médiách sa rozpútala vášnivá diskusia.

Deti, zbrane a násilie

Odporcovia takýchto metód vyučovania argumentovali, že je to nabádanie detí k násiliu. „Čo bude ďalej? Hra na popravu?“ písali na sociálnych sieťach. Podľa názoru pedagogičky Agnieszki Siedlar z Akadémie špeciálnej pedagogiky, ktorú po vypuknutí aféry citoval portál tvn24.pl, v škôlke by sa o zbraniach nemalo vyučovať. Malé deti ešte nerozlišujú, kde sa zábava končí a kde sa začína reálne ohrozenie, ktoré zbrane spôsobujú,“ povedala. Zdôraznila, že rozdiely sú schopné pochopiť deti v školskom veku.

Opýtala som sa niekoľkých mám, ktoré majú deti v rannom školskom veku, ako by reagovali, keby ich deťom v škole také vyučovanie zorganizovali. Väčšina z nich bola zhrozená. „Už minulý rok, keď sme oslavovali sto rokov znovuvzniknutia Poľska, naše deti sústavne počúvali o vojne a vojnou žili, čo sa odzrkadľovalo aj na ich správaní. Na vojnu sa hrali a v noci mali zlý spánok, často sa zobúdzali s plačom,“ hovorí jedna z nich. Iná je prekvapená, ako často sú vojaci prezentovaní ako hrdinovia. „Chystajú naše deti na vojnu, keď im za vzor dávajú chlapcov, čo svoje životy položili za vlasť?“ rozmýšľa nahlas.

„Nechcem, aby boli v škole deťom prezentované zbrane, veď násilia v televízii a na internete je dosť, máme čo robiť, aby sme deti pred nim chránili,“ dodáva ďalšia mama. Určite ich hlas treba brať do úvahy, keď budeme deckám kupovať darčeky, obzvlášť vianočné. Počas sviatkov, ktoré sú o narodení nového života, sa mi zdá dosť zvláštne, aby Ježiško nosil pušky.