Príspevkov o tom, ako to polícia prehnala s komunikáciu na sociálnych sieťach už bolo viacero. Tentoraz sa lapsusu dopustil človek, ktorý spravuje facebook banskobystrickej polície pri informovaní o vyhrážkach a nadávkach voči žene, ktoré niekto nasprejoval na vchod a fasádu jedného banskobystrického domu. 

Nadpis pôvodne zverejneného statusu o incidente znel takto: “SRDCERVÚCI ODKAZ, ZREJME OHRDNUTÉHO RÓMEA, SVOJEJ JÚLII”, a v texte statusu polícia hovorila o nevhodnom “romantickom odkaze svojej láske”, ktorý zvolil jej “nápadník”. Celý text pôvodného statusu mal zjavne pôsobiť vtipne a odľahčene, no v skutočnosti nielen na incidente, ale aj na komunikácii polície nič vtipné nebolo. 

Ide totiž o to, že ak policajný status správne opisuje pozadie incidentu a teda že ide o vyhrážanie sa muža, ktorý zrejme nemal úspech v láske, žene, ktorá bola objektom jeho lásky, tak zľahčovanie jeho konania (ktoré trestné právo môže posúdiť ako trestný čin nebezpečného vyhrážania), či dokonca prirovnávanie k romantickej láske je nielenže úplne mimo, ale má aj nepriaznivé spoločenské následky. To sa hneď odrazilo aj na niektorých komentároch k statusu o tom, ako si za to obeť môže sama. 

Úlohou polície je dbať na česť a vážnosť osôb a tiež konať tak, aby na spoločnosť pôsobili pozitívne a nepodporovali existujúce predsudky a stereotypy. No zľahčovanie partnerského násilia a jeho romantizovanie (aj keď v tomto statuse zjavne nie cielené) rozhodne neprispieva k odstraňovaniu spoločenských stereotypov a príčin násilia na ženách a dievčatách, práve naopak. Od polície v našej krajine očakávame, že si svoje spoločenské úlohy bude uvedomovať a plniť aj pri komunikácii na sociálnych sieťach.

Akokoľvek nás môže tešiť, že banskobystrická polícia po pár hodinách svoj status zmenila (a dúfajme, že si uvedomila svoj prešľap), treba o spôsobe takejto komunikácie hovoriť a odhaľovať, čo je na nej nesprávne a škodlivé. 

Násilie na ženách a dievčatách totiž nezmizne samo od seba, bude tu dovtedy, kým budeme jeho príčiny ignorovať, zľahčovať alebo popierať, políciou počnúc, každým a každou z nás v našich bežných životoch končiac.