Zmena času má aj svoje nesporné výhody. Prispieva k úspore energie vďaka lepšiemu využitiu denného svetla a podporuje vonkajšie aktivity vďaka dlhším večerom počas leta.

Výhody zmeny času

Zmena času z letného na zimný a naopak, bola pôvodne zavedená najmä z ekonomických dôvodov. Posun svetelného dňa mal špeciálne počas vojnových rokov ušetriť nielen elektrickú energiu. Dnes sa javí ako dôležitejšia podpora aktívneho životného štýlu.

Napriek pozitívam má zmena času aj svojich kritikov, ktorí upozorňujú na možné negatívne dopady na ľudský biorytmus, zdravie a produktivitu. Zároveň moderné štúdie ukazujú, že skutočná úspora energie môže byť minimálna.

V dôsledku týchto obáv niektoré krajiny a regióny zrušili alebo prehodnotili svoje postoje týkajúce sa letného času. Rusko, alebo Turecko už zmenu času zrušili, táto krajina zostala len na letnom čase.

Hlavné pozitíva

Úspora energie

Zavedenie letného času s cieľom úspory energie je založené na myšlienke optimalizácie využitia prirodzeného denného svetla. Tu je podrobnejší pohľad na túto otázku:

 1. Osvetlenie: Keď sú večery dlhšie vďaka letnému času, domácnosti a podniky potrebujú menej umelého osvetlenia. Tým sa znižuje spotreba elektriny potrebnej na osvetlenie.
 2. Vykurovanie: V niektorých oblastiach môže letný čas znamenať v zime mierne zníženie potreby vykurovania ráno, keď je chladnejšie. Keď je ráno skôr svetlo, môže byť teplejšie a menej energie sa spotrebuje na vykurovanie. Toto však môže byť menej významné v porovnaní s úsporami na osvetlení.
 3. Klimatizácia: Na druhej strane, v niektorých oblastiach môže letný čas skutočne zvýšiť spotrebu energie kvôli potrebe klimatizácie večer, keď je teplejšie. Toto je kontroverzný aspekt, pretože zatiaľ čo letný čas môže znížiť potrebu osvetlenia a vykurovania, môže zároveň zvýšiť potrebu chladenia.
 4. Skutočné úspory: Rôzne štúdie ukázali rôzne výsledky týkajúce sa úspor energie v dôsledku letného času. Zatiaľ čo niektoré štúdie tvrdia, že úspory sú minimálne (1-2% celkového denného spotreby elektriny), iné poukazujú na vyššie úspory, najmä v oblastiach s výraznými sezónnymi zmenami dĺžky dňa.
 5. Vplyv moderných technológií: So zvyšujúcim sa využívaním energeticky účinných osvetľovacích zariadení a zmenami v spotrebiteľských návykoch môže byť vplyv letného času na úsporu energie menej významný, ako bol v minulosti. LED žiarovky a iné energeticky účinné osvetľovacie technológie znižujú množstvo energie potrebnej na osvetlenie, čo znižuje potenciálne úspory v dôsledku letného času.

Je dôležité poznamenať, že konkrétne úspory energie v dôsledku letného času sa môžu líšiť v závislosti od geografickej polohy, klimatických podmienok, stavu infraštruktúry a spotrebiteľských návykov v danej oblasti alebo krajine. V niektorých oblastiach môže byť úspora významná, zatiaľ čo v iných môže byť zanedbateľná alebo dokonca negatívna.

Dopravná bezpečnosť

Svetlejšie ranné hodiny v zimnom čase a svetlejšie večerné hodiny v letnom čase môžu prispieť k zníženiu počtu dopravných nehôd, pretože vodiči lepšie vidia v svetlejších podmienkach.

Zmena času z letného na zimný a naopak môže mať však vplyv na dopravnú bezpečnosť aj inými spôsobmi:

 1. Svetlejšie ranné hodiny: Zavedením zimného času sa hodiny posúvajú tak, že je ráno skôr svetlo. To môže zvýšiť bezpečnosť pri cestnej premávke, najmä pre školákov a pracujúcich, ktorí cestujú ráno. Tmavé ranné hodiny môžu zvyšovať riziko nehôd, keď vodiči možno nevidia chodcov, cyklistov alebo iné prekážky na ceste.
 2. Svetlejšie večerné hodiny v letnom čase: Letný čas posúva hodiny tak, aby boli večery dlhšie. To môže zvýšiť bezpečnosť vodičov, chodcov a cyklistov, ktorí sú aktívni po práci alebo škole.
 3. Adaptácia na zmenu času: Bez ohľadu na to, či je to prechod na letný alebo zimný čas, zmena času môže ovplyvniť biorytmy ľudí a spôsobiť dočasné problémy so spánkom a ovládaním pozornosti. To môže znamenať, že vodiči môžu byť po zmenách času unavenejší a menej ostražití, čo zvyšuje riziko nehôd.
 4. Zvýšené riziko: Niektoré štúdie naznačujú, že môže existovať krátkodobé zvýšenie počtu dopravných nehôd hneď po zmene času, keď sa ľudia prispôsobujú novej rutine a možnému nedostatku spánku.
 5. Vplyv na viditeľnosť: Zmena času môže tiež ovplyvniť viditeľnosť, najmä v období krátko po zavedení letného alebo zimného času. Napríklad, keď sa prechádza na letný čas, môže byť ráno tmavšie, čo môže znižovať viditeľnosť a zvyšovať riziko nehôd. Naopak, keď sa prechádza na zimný čas, môže byť večer skôr tmavšie.

Vzhľadom na tieto faktory mnohé krajiny a oblasti, ktoré používajú zmenu času, vykonávajú kampane zamerané na zvýšenie povedomia o bezpečnosti v období okolo zmien času, aby upozornili vodičov, chodcov a cyklistov na potenciálne riziká.

Viac voľného času

Najväčšie výhody voľného času pri dennom svetle v dôsledku letného času sa týkajú predovšetkým sociálnej a fyzickej pohody ľudí. Tu je podrobnejší pohľad na tento fenomén:

 1. Aktivity na čerstvom vzduchu: Dlhšie večery so slnečným svetlom poskytujú ľuďom viac času na vonkajšie aktivity, ako sú prechádzky, beh, cyklistika, záhradníctvo a iné športy. Tieto aktivity môžu zlepšiť fyzickú kondíciu, zvýšiť energetickú úroveň a pomôcť pri redukcii stresu.
 2. Sociálne interakcie: Svetlejšie večery môžu povzbudiť ľudí, aby trávili viac času s priateľmi a rodinou na čerstvom vzduchu. Či už ide o grilovačku, piknik, návštevy alebo len o spoločné posedenie na terase, svetlo posilňuje sociálne väzby a komunitné pocity.
 3. Mentálne zdravie: Denné svetlo má pozitívny vplyv na náladu a môže pomôcť bojovať proti sezónnej afektívnej poruche (SAD), čo je druh depresie spojenej so zmenami ročných období. Viac denného svetla po práci alebo škole môže zvýšiť hladinu serotonínu (hormónu šťastia) a zlepšiť náladu.
 4. Ekonomické výhody: Dlhšie svetlé večery môžu zvýšiť spotrebu v reštauráciách, kaviarňach, obchodoch a iných miestach zábavy, pretože ľudia sú skôr naklonení tráviť čas mimo domova a nakupovať, keď je dlhšie svetlo.
 5. Bezpečnosť: Dlhšie svetlé večery môžu prispieť k zvýšenej bezpečnosti, pretože mnoho nelegálnych aktivít sa deje za tmy. Svetlejšie ulice môžu znížiť pravdepodobnosť kriminality.
 6. Podpora pre cestovný ruch: Viac denného svetla môže povzbudiť turistov k návšteve a skúmaniu miestnych atrakcií, parkov, pamiatok a iných miest do neskorých hodín.
 7. Ochrana životného prostredia: Keď trávia ľudia viac času vonku a menej času doma s elektrickými spotrebičmi, môže to teoreticky znížiť spotrebu energie, čo je prospešné pre životné prostredie.

Zatiaľ čo viac denného svetla v dôsledku letného času prináša mnohým výhody, je dôležité si uvedomiť, že pre časť ľudí môže zmena času spôsobiť dočasné ťažkosti, najmä čo sa týka spánku a biorytmu.