Jarné kvety a dlhšie dni sú tu, s nimi opäť prichádza aj zmena času aj v roku 2024. Rituál, ktorý dvojkrát do roka premení náš denný režim. V roku 2024 sa k zmene času dostavíme v týchto dvoch dátumoch.

Zmena na letný čas 31. marca 2024

Presne 31. marca o 2:00 hodine ráno si posunieme hodiny o hodinu dopredu, čím privítame letný čas. Tento krok nám umožní počas letných mesiacov dlhšie využívať denné svetlo vo večerných hodinách.

Potom zase 27. októbra si hodiny posunieme späť, z 3:00 hodiny na 2:00, čím sa vrátime k zimnému času a opäť si prispôsobíme rytmus kratším dňom.

Slovensko, ako súčasť Európskej únie, dodržiava zmeny letného a zimného času, tradíciu, ktorá nás sprevádza od roku 1979.

Pôvod tohto zvyku siaha ešte ďalej, do roku 1916, keď bolo Slovensko časťou Rakúska-Uhorska. Cieľom zmeny času bolo, a naďalej je, efektívnejšie využitie denného svetla.

Výhody a nevýhody zmeny času

Výhody zmeny času sú viaceré. Jednou z nich je lepšie využitie denného svetla, čo vedie k efektívnejšiemu rozloženiu dňa, keďže viac svetla v produktívnych hodinách môže mať pozitívny vplyv na našu činnosť a celkovú spokojnosť.

Ďalším pozitívom je potenciálne znižovanie počtu dopravných nehôd, keďže posun súmraku na neskoršiu hodinu znamená menej šoférovania v tme.

Naopak, nevýhody tejto praxe zahŕňajú narušenie ľudského biorytmu, čo môže mať za následok zdravotné problémy alebo dočasné zníženie produktivity. Problematika komunikácie a cestovania medzi krajinami, ktoré zmenu času neaplikujú, predstavuje ďalšiu výzvu pre globálne spojený svet.

Európska únia a budúcnosť zmeny času

Zaujímavosťou je, že Európska únia pôvodne plánovala ukončiť prax zmien času hlasovaním už v roku 2019, no tento plán sa nakoniec predĺžil až do súčasnosti. Diskusie o možnom zrušení tejto tradície sú stále aktuálne, avšak k definitívnemu rozhodnutiu nedošlo.

Zatiaľ je isté, že do roku 2026 sa súčasný systém zmeny času udrží, keďže členské štáty Európskej únie nenašli zhodu na jednotnom postupe. Zmena času je teda javom, ku ktorému má každý svoj vlastný postoj. Či už ho považujeme za prínos alebo za nepríjemnú nevyhnutnosť, je dôležité pripomenúť si dôvody jeho zavedenia a snažiť sa z neho vyťažiť čo najviac. Skúste aj náš článok kedy sa mení čas v roku 2024.