V roku 2024 nás čaká o jeden deň viac ako v minulom roku 2023. Aktuálny rok je prestupný a február tak bude mať 29 dní.

Rok 2024 bude prestupný

Rok 2024 bude mať 366 dní, pretože je to priestupný rok. Ten sa vyskytuje každé štyri roky a jeho účelom je zosúladiť náš gregoriánsky kalendár so solárnym rokom, teda skutočným časom, ktorý Zem potrebuje na obežnú dráhu okolo Slnka.

Solárny rok trvá približne 365,24 dňa, čo znamená, že každý rok náš kalendár "stráca" približne štvrtinu dňa. Aby sme toto rozdielne obdobie vyrovnali, každý štvrtý rok sa pridáva do kalendára jeden deň (29. február).

Bez tejto úpravy by sa náš kalendár postupne posúval a naše ročné obdobia by sa prestali zhodovať s kalendárnymi dátumami.

Priestupné roky môžeme predpovedať jednoduchým pravidlom: ak je rok deliteľný štyrmi, je to priestupný rok (napríklad 2024, 2028, 2032 atď.). Existujú však výnimky: ak je rok deliteľný 100, nie je priestupný, pokiaľ nie je zároveň deliteľný 400. Preto napríklad rok 2000 bol priestupný, ale rok 1900 už nie.