Aj v roku 2024 si dvakrát na hodinkách posunieme čas. Koncom marca o hodinu dopredu a potom koncom októbra o hodinu dozadu.

Kedy sa mení čas v roku 2024

Na Slovensku sa v roku 2024 mení čas dvakrát:

  1. Zmena z zimného na letný čas: Dátum: Nedeľa 31. marca 2024 Čas: 2:00 hod. sa posunie na 3:00 hod. Dĺžka letného času: 7 mesiacov
  2. Zmena z letného na zimný čas: Dátum: Nedeľa 27. októbra 2024 Čas: 3:00 hod. sa posunie na 2:00 hod. Dĺžka zimného času: 5 mesiacov

Zmena času na letný a zimný má niekoľko výhod, ktoré môžu byť považované za dôvody, prečo je táto prax považovaná za dobrú:

  • Efektívnejšie využitie denného svetla: Letný čas posúva hodiny tak, aby večer bolo dlhšie svetlo, čo môže zlepšiť využitie dňa a znížiť potrebu umelého osvetlenia.
  • Úspora energie: Hoci účinnosť tohto aspektu bola v posledných rokoch predmetom diskusií, pôvodným zámerom bolo šetriť energiu potrebnú na osvetlenie a kúrenie.
  • Zníženie počtu dopravných nehôd: Teória hovorí, že viac denného svetla večer môže prispieť k zníženiu počtu dopravných nehôd, keďže vodiči majú lepšiu viditeľnosť.
  • Podpora vonkajších aktivít: Dlhšie večerné hodiny denného svetla môžu podnietiť ľudí tráviť viac času vonku, čím podporujú fyzickú aktivitu a sociálne interakcie.
  • Psychologický efekt: Pre mnohých ľudí môže byť prechod na letný čas signálom začiatku jari a teplejších mesiacov, čo môže pozitívne ovplyvniť ich náladu a pohodu.

Napriek týmto výhodám sa zmena času stretáva aj s kritikou, najmä kvôli vplyvu na ľudský biorytmus a administratívne komplikácie v medzinárodnom kontexte, čo vedie k diskusiám o jej potenciálnom zrušení v niektorých regiónoch. Skúste aj náš článok zmena na letný čas prichádza, tu je dátum