Najbližšia zmena času nás čaká presne o mesiac. Aj v roku 2023 pôjde o poslednú nedeľu počas októbra, keď si hodinky posunieme o hodinu späť. Takže kedy sa mení čas v roku 2023?

Zmena času na zimný 2023

  • Zmena letného na zimný čas bude 29.10. 2023 o 3:00 na 2:00.
  • Zimný na letný čas sa zmení v nedeľu 31. marca 2024.
  • Letný na zimný čas sa zmení v nedeľu 27. októbra 2024.

Posun času je prax, ktorá zahŕňa zmenu hodín na optimalizáciu využívania denného svetla počas rôznych ročných období. Delí sa na letný a zimný (ten štandardný) čas.

Letný čas, zavedený posunutím hodín o hodinu vpred, obvykle v Európe začína poslednú nedeľu v marci a končí poslednú nedeľu v októbri, s cieľom efektívnejšie využívať denné svetlo počas letných mesiacov tým, že sa predlžujú večerné hodiny svetla na úkor ranných hodín.

Naopak, zimný čas, ktorý znamená návrat k štandardnému času, začína poslednú nedeľu v októbri a končí poslednú nedeľu v marci

História

História posunu času siaha až do obdobia prvej svetovej vojny, kedy bol zavedený s cieľom znížiť spotrebu elektrickej energie. Napriek svojmu pôvodnému účelu je tento koncept momentálne predmetom diskusie a kontroverzie.

Mnoho ľudí a odborníkov sa obáva jeho vplyvu na zdravie, spánok a celkovú produktivitu a účinnosť ľudí. Tieto obavy viedli niektoré krajiny a regióny k rozhodnutiu zrušiť posun času. V súčasnosti, aj keď niektoré krajiny stále dodržiavajú posun času, iné ho už zrušili kvôli jeho negatívnym dopadom.

Na návrh EK schválili poslanci Európskeho parlamentu 26. marca 2019 smernicu, podľa ktorej by sa mala sezónna zmena času uskutočniť naposledy v roku 2021. Napokon sa však rozhodnutie odsunulo do budúcnosti.

Posun času môže nielen spôsobiť zmätenie pri koordinácii časov, ale aj narušiť spánkový cyklus a celkové zdravie ľudí. Z týchto dôvodov je dôležité, aby sa každá krajina individuálne rozhodla, či chce tento systém naďalej uplatňovať, alebo nie. Tu je článok na tému: Výhody zmeny času.

Zaujímavosti

História zmeny času sa začala počas 1. svetovej vojny, kedy niektoré krajiny zaviedli letný čas na to, aby v lete využili viac denného svetla a ušetrili tak elektrickú energiu.

  • Nápad na zmenu času: Benjamin Franklin prvýkrát navrhol myšlienku zmeny času v roku 1784, ale vtedy to bola skôr žartovná myšlienka.
  • Zavedenie letného času: Nemecko bolo prvou krajinou, ktorá zavedla letný čas v roku 1916 počas 1. svetovej vojny. O rok neskôr nasledovali Veľká Británia a niektoré ďalšie krajiny.
  • Obdobie medzi vojnami a 2. svetová vojna: Po 1. svetovej vojne mnohé krajiny zrušili letný čas. Bol opätovne zavedený počas 2. svetovej vojny.
  • Obdobie po 2. svetovej vojne: Po 2. svetovej vojne boli pravidlá týkajúce sa letného času nekonzistentné. Rôzne krajiny ho zavádzali a zrušovali podľa vlastných potrieb.
  • Harmonizácia letného času v EÚ: V roku 1996 Európska únia harmonizovala pravidlá týkajúce sa letného času s cieľom zjednotiť dátumy zmeny času v celej únii.
  • Diskusie o zrušení letného času: V posledných rokoch mnoho krajín diskutovalo o možnom zrušení letného času. Niektoré krajiny, ako napríklad Rusko a Turecko, už letný čas zrušili. Zmena času má svoje výhody aj nevýhody, a preto je otázka jeho zavedenia stále predmetom diskusií a výskumu.