Aj tento rok nás čaká zmena času na zimný. Už o pár dní si o tretej v noci posunieme hodinky späť na druhú. Tu sú dátumy, kedy sa mení čas v roku 2023.

Zmena času na zimný bude 29.10. 2023 o 3:00 na 2:00

Zmena letného času na zimný bude v nedeľu 29. októbra 2023 o 3:00 na 2:00. Zimný na letný čas sa potom zmení v nedeľu 31. marca 2024. Letný na zimný čas sa budúci rok opäť zmení v nedeľu 27. októbra 2024, teda v poslednú któbrovú nedeľu.

Zmenu letného času na zimný a naopak, známu tiež ako letný čas a zimný čas, zaviedlo mnoho krajín na svete s cieľom využiť výhody presunu hodín voči dennému svetlu. Existuje niekoľko dôvodov a výhod, prečo sa to robí:

 1. Úspora energie: Jednou z hlavných motivácií pre zmenu času je úspora energie. Presun hodín v lete do prednej polohy (letný čas) umožňuje, aby svetlo dlhšie svietilo večer, čím sa zníži potreba umelého osvetlenia. Tým sa znižuje spotreba elektrickej energie, čo je ekonomicky efektívne a prispieva k zníženiu emisií skleníkových plynov.
 2. Zvýšenie bezpečnosti na cestách: V lete umožňuje letný čas dlhšie denné svetlo a tým zvyšuje bezpečnosť na cestách. Ľudia majú viac času na to, aby boli vonku po práci alebo škole, čo znižuje riziko nehôd v doprave.
 3. Podpora aktívneho životného štýlu: Letný čas umožňuje ľuďom tráviť viac času vonku po práci alebo škole, čo podporuje aktívny životný štýl a vonkajšie aktivity. To môže mať pozitívny vplyv na zdravie a pohodu jednotlivcov.
 4. Ekonomické výhody pre niektoré odvetvia: Niektoré odvetvia, ako turizmus a rekreácia, môžu ťažiť z letného času. Dlhšie svetlo večer môže motivovať ľudí k tomu, aby trávili viac času na dovolenkách alebo využívali turistické atrakcie.
 5. Spoločenské a kultúrne dôvody: Zmena času na zimný a potom na letný môže mať aj spoločenské a kultúrne dôvody. Mnohé krajiny vnímajú zmenu času ako symbol začiatku letnej sezóny a to môže mať pozitívny psychologický vplyv na obyvateľov. Tu je článok na tému: Výhody zmeny času.

Kritika zmeny času na zimný

Napriek týmto výhodám existuje aj kritika zmeny času na zimný spojená s meniacim sa časom, ako je napríklad vplyv na spánok a zdravie, čo vedie k debatám o tom, či by sa mala prax zmeny času zachovať alebo zrušiť.

Niektoré krajiny (napríklad Rusko, Bielorusko a Turecko) už zrušili zmenu letného a zimného času a zostali pri stálom čase, aby minimalizovali tieto problémy. Tu sú najčastejšie dôvody pre ukončenie zmeny času. 

 • Vplyv na spánok a zdravie: Zmena času môže mať negatívny vplyv na spánok a zdravie ľudí. Meniaci sa čas môže vyvolať poruchy spánku, únava a zvýšené riziko srdečných chorôb. Niekedy môže trvať niekoľko dní, kým sa telo prispôsobí novému času.
 • Zhoršená pozornosť a výkon: V prvých dňoch po zmene času môže dochádzať k zníženej pozornosti, koncentrácii a pracovnému výkonu. To môže ovplyvniť produktivitu a účinnosť ľudí.
 • Zvýšené riziko nehôd: V dni, keď dochádza k zmene času, sa zvyšuje riziko dopravných nehôd a iných náhod, pretože ľudia môžu byť unavení a menej ostražití na cestách.
 • Náklady na prechod: Zmena času si vyžaduje náklady a administratívne úsilie pre správu verejných hodín, aktualizáciu systémov a informovanie verejnosti. Tieto náklady súvisia s prevádzkou a údržbou verejných hodín, softvéru a ďalšími prvkami, ktoré sledujú čas.
 • Zmätok a nepochopenie: Pre niektorých ľudí môže byť zmena času zmatená a môže spôsobiť nepochopenie týkajúce sa aktuálneho času a rozvrhov. To môže viesť k neplánovaným problémom a nedorozumeniam.
 • Negatívny vplyv na niektoré odvetvia: Niektoré odvetvia, ako napríklad finančné trhy a medzinárodná komunikácia, môžu byť ovplyvnené zmenou času, pretože to môže spôsobiť nekonzistencie v otváracích hodinách a komunikácii s inými krajinami.