O pár dní sa mení čas, bude tento zvyk u nás pokračovať? Je už rozhodnuté či bude platiť zimný, alebo letný čas? Najbližšiu sobotu sa čas rozhodne neposúva naposledy.

Zmena času v roku 2023

Zmena času nastáva u nás vždy dvakrát ročne. Väčšina krajín v Európe a Severnej Amerike mení čas na letný v poslednú nedeľu v marci a na zimný čas potom v poslednú nedeľu v októbri. Rovnako ej tomu aj na Slovensku.

V letnom čase sa hodiny posúvajú o hodinu dopredu, takže sa z 2:00 ráno sa stane 3:00 ráno. Tak tomu bude aj počas najbližšiej nedele ráno, teda 26. marca. V zimnom čase sa hodiny potom koncom októbra posunú o hodinu dozadu, takže sa z 3:00 ráno stane 2:00 ráno.

Posun času v roku 2023

  • Zimný na letný čas - 26. 3. 2023 o 2:00 na 3:00
  • Letný na zimný čas - 29.10. 2023 o 3:00 na 2:00

Zmena času posúvaním hodín vpred alebo vzad, sa nazýva časové posunutie alebo letný/zimný čas a má za cieľ lepšie využiť denné svetlo a ušetriť energiu. V letnom čase sa hodiny posúvajú o hodinu dopredu, čo spôsobí, že sa ráno zobudíme vlastne o hodinu skôr a užijeme si tak viac svetla v priebehu dňa. Slnko zároveň vďaka tomu zapadá o hodinu neskôr, ako by tomu bolo ak by počas celého roka platil zimný čas.

V mesiacoch, keď platí zimný čas sa hodiny potom posúvajú zase o hodinu dozadu, čím sa ráno zobudíme neskôr a slnečné hodiny tak využijeme lepšie. Jednoducho povedané ráno je svetlo skôr a pomáha tak ľahšie pracovať a menej svietiť.

Tento proces mal za cieľ zvýšiť úsporu energie a využiť lepšie denné svetlo, najmä v prípade svietidiel a domácností, ktoré by inak museli spotrebovať viac energie na osvetlenie po zotmení a pred svitaním.

Kedy sa ukončí striedanie času?

Od roku 1996 Európska komisia predĺžila obdobie letného času každoročne od posledného marcového víkendu až do posledného októbrového víkendu. Striedanie času sa malo naposledy uskutočniť v roku 2021, ale napokon zmena zostáva v platnosti najmenej do roku 2026.

Letný čas mal totiž už od svojho zavedenia aj odporcov. Viaceré občianske i politické iniciatívy sa dožadovali prehodnotenia tohto zvyku. Európska komisia (EK) preto zorganizovala v období od 4. júla do 16. augusta 2018 verejnú konzultáciu o striedaní času v členských štátoch EÚ. V nej odpovedalo 4,6 milióna obyvateľov, z nich 84 percent sa vyslovilo proti striedaniu času.

Na návrh EK schválil Európsky parlament 26. marca 2019 smernicu, podľa ktorej sa mala zmena času uskutočniť naposledy v roku 2021. Smernica nechala členským štátom Únie možnosť rozhodnúť sa buď pre celoročný stredoeurópsky alebo stredoeurópsky letný čas. Jednotlivé štáty sa však zatiaľ nerozhodli a otázku odsunula aj pandémia nového koronavírusu.

V niektorých častiach sveta sa zmena času neuplatňuje vôbec, napríklad v Južnej Amerike, Afrike alebo Ázii. Je dobré si overiť konkrétne pravidlá platné pre miesto, kde sa nachádzate, aby ste boli pripravení na zmenu času. Tu je článok na tému: Výhody zmeny času.