Podpora dojčenia v nemocniciach sa nezlepšuje. Za posledné dva roky stúpol počet detí dokrmovaných umelým mliekom. Občianske združenia MAMILA a Ženské kruhy zverejnili výsledky prieskumu o podpore dojčenia v nemocniciach na Slovensku, v ktorom porovnávajú stav v rokoch 2018 a 2019 s rokmi 2020 a 2021. Stále nie je bežné, že by ženy po pôrode mali možnosť byť so svojimi deťmi alebo získať pomoc s dojčením.

Online prieskum občianskych združení MAMILA a Ženské kruhy v období 2018 – 2021 vyplnilo 5082 žien. Prieskum je založený na otázkach, na základe ktorých Svetová zdravotnícka organizácia a UNICEF definovali predpoklady poskytovania štandardnej starostlivosti po pôrode tak, aby nemocnice podporovali dojčenie a mohli sa uchádzať o titul nemocnice priateľskej k deťom (Baby Friendly Hospital Initiative, ďalej len BFHI).

Väčšina žien a bábätiek je v nemocniciach oddeľovaná

Z prieskumu vyplynulo, že dve tretiny žien nezažili kontakt koža na kožu po pôrode a že táto situácia sa za posledné dva roky nezlepšila. Ženy a bábätká sú v nemocniciach oddeľované: viac ako 80 % žien neinformoval personál o dôležitosti kontaktu koža na kožu a viac ako polovica nemala možnosť byť so svojim bábätkom počas celého pobytu v nemocnici. Každá druhá žena nedostala pomoc s dojčením a až 61 % detí bolo už v nemocnici dokrmovaných umelým mliekom. Dokrmovanie umelým mliekom je pritom najvýznamnejší parameter, v ktorom sa odráža kvalita pomoci s dojčením.

„Percento dokrmovaných bábätiek priamo súvisí s kvalitou podpory a pomoci s dojčením. Za dokrmovaním umelým mliekom sa skrýva nepodporovanie dojčenia, zmätok v informáciách o dojčení, chýbajúca praktická pomoc ženám a neuplatňovanie štandardných postupov na riešenie problémov s dojčením,“ upozorňuje Andrea Poloková z občianskeho združenia MAMILA.

Podľa prieskumu sú ženy z prístupu k dojčeniu sklamané

Program BFHI predstavuje minimálny štandard pre popôrodnú starostlivosť, ktorá sa týka dojčenia. Cieľom programu je vytvárať podmienky pre dojčenie, zaistiť prevenciu problémov s dojčením a prinášať účinnú a spoľahlivú pomoc s dojčením. Slovenská republika má záväzok program BFHI implementovať na celonárodnej úrovni.

„Ženy predpokladajú, že im v nemocniciach personál s dojčením pomôže. Náš prieskum zistil, že zostanú sklamané. Hoci prichádzajú do pôrodnice s odhodlaním dojčiť, často ich zaskočí to, že pri bolesti pri dojčení či pri hladnom alebo plačúcom bábätku nedostanú pomoc a ako východisko im je miesto dojčenia ponúkané dokrmovanie umelým mliekom,“ vysvetľuje Andrea Poloková.

Správa nadväzuje na monitoring webových stránok nemocníc, ktoré združenia realizovali v júli 2021 a v ktorom zistili, že 23 nemocníc na stránkach nepravdivo uvádzalo informácie, že sú držiteľmi plakety BFHI alebo iným zavádzajúcim spôsobom informovali o BFHI. Po vydaní správy väčšina nemocníc nepravdivé informácie zo svojich webových stránok odstránila. V súčasnosti ani jedna z nemocníc na Slovensku nie je držiteľom plakety BFHI. Podľa výsledkov prieskumu nemocnice nespĺňajú žiadne zo sledovaných kritérií BFHI ani na 50 %.

„Ministerstvo zdravotníctva už od roku 2019 deklaruje, že v nemocniciach zaviedlo štandardné postupy, iniciovalo kontroly a realizovali sa školenia zdravotníckeho personálu. Z prieskumu vyplýva, že situácia s podporou dojčenia v nemocniciach sa nezlepšila. Aj zo skúseností, ktoré ženy popísali sa ukazuje, že postupy pri podpore dojčenia v nemocniciach nie sú jednotné. Navyše mnohé sú v priamom rozpore s BFHI,“ dodáva Miroslava Rašmanová zo Ženských kruhov.