📌 prednáška sa netýka len žien v menopauze, ale aj v perimenopauze, teda všetkých žien, určite 40+

📌prednáška nie je určená len ženám, ale aj ich rodinným príslušníkom, priateľom, kolegom i nadriadeným, ktorí chcú lepšie porozumieť, čím si ženy v období menopauzy prechádzajú a ako fungujú

📌znalosť a pochopenie ženám pomôže, aby nestrácali sebadôveru, nemuseli skrývať návaly tepla, mohli hovoriť o svojej nepohode, naučili sa ako zmierniť zdravotné riziká, pretože až 57 percent žien považuje menopauzu za tabu

📌 je to priestor na diskusiu a zdieľanie osobných skúseností medzi účastníkmi. To môže byť veľmi užitočné pre ženy, ktoré prechádzajú menopauzou, aby sa necítili osamelé a aby si mohli vymeniť rady a podporu

📌hovoriť o menopauze verejne a otvorene prispieva k zníženiu stigmy a predsudkov spojených s touto témou. To môže viesť k väčšej akceptácii a pochopeniu v spoločnosti

📌 urobíte si hormonálny profil, ktorý vám pomôže pomenovať a pochopiť, čím si prechádzate a ako s tým ďalej pracovať 

📌s expertkou Leilou Zajac môžete ďalej pokračovať v individuálnych konzultáciách alebo si ju zavolať do firmy a vytvoriť “menopause-friendly" pracovisko, pretože až 47 percent žien pociťuje vplyv na svoj pracovný výkon

📌 partnerom podujatia je slovenská firma Aloris Vital, s.r.o., ktorá sa špecializuje na ženské zdravie. V súlade s najnovšími vedeckými poznatkami hľadá nehormonálne riešenia klimakterických ťažkostí.

📌 MUDr. Peter Širola zo spoločnosti Aloris Vital na prednáške priblíži aj možnosti nehormonálnej liečby menopauzy

 

✅ Vstupenku si môžete zakúpiť na tomto linku - kliknite tu

✅ Stačí si naskenovať QR kod na priloženej pozvánke a máte vstupenku na skvelú akciu s malým občerstvením a darčekom.