Príbehy špiónky Beatrix Čelkovej, fotografky Ireny Blühovej, astronómky Ľudmily Pajdušákovej, etnografky Sone Kovačevičovej, prekladateľky Zory Jesenskej, botaničky Izabely Textorisovej, speváčky a herečky Magdalény Schwingerovej a pilotky Ľudmily Šapošnikovovej.

Životné osudy týchto a ďalších významných Sloveniek, ktoré sa v našej histórii ako “Prvé” presadili v rôznych oblastiach spoločenského a verejného života nájdete na novej webovej stránke www.prvezeny.sk. Ich silné životné príbehy, plné odvahy, nezávislosti, vzdelanosti, inšpirujú aj dnes. Stránka širokej verejnosti ponúka nové formáty - autorské texty, životopisy, odborné reflexie, fotografie, bonusové videá, brožúru na stiahnutie a ďalšie odkazy.

Webová stránka je pokračovaním úspešného projektu - Cyklus PRVÁ, ktorý bol sériou desiatich dokumentárnych portrétov žien, ktoré významne prispeli k dnešnému obrazu spoločnosti, kde je žena samozrejmosťou vo verejnej sfére.

 

 

Prvé ženy - dôležitá úloha žien v histórii

„Obsah bude postupne pribúdať, pričom očakávame, že prispievať budú aj samotní užívatelia stránky. Počas rešeršov, prípravy a realizácii filmov sme objavili nesmierne hodnotné a podnetné materiály, nie všetko však bolo vhodné pre filmové spracovanie a bolo nám ľúto, že by toľko zaujímavých vecí nemalo uzrieť svetlo sveta,” povedala producentka spomínaného cyklu Barbara Janišová Feglová zo spoločnosti HITCHHIKER Cinema.

Ambíciou tvorcov je nadviazať na dokumentárne filmy, rozšíriť ich obsah a prehĺbiť tak záujem najmä mladých ľudí o vzdelanie a vnímanie hodnôt súvisiacich s históriou Slovenska. Nová stránka bude dlhodobo využiteľná na rôzne formy vzdelávania a formovanie povedomia o feminizme. Stránka mapuje životy a prínos ženských osobností a reflektuje dôležité otázky rodovej rovnosti v našej spoločnosti, úlohu žien v našej histórii a ich prínos k rozvoju našej kultúry, vedy či národnej identity. Usporiadanie informácií o dobe, reáliách, osudoch pomôže návštevníkovi webstránky chápať širšie kontexty s presahom do súčasnosti.

"Môžu nás inšpirovať fakty o tom, čo tieto ženy dosiahli či priniesli vo svojich oboroch. V ich príbehoch však vidíme aj to, ako sa menilo postavenie žien a pohľad na ich sebarealizáciu v rôznych oblastiach. Bez tých, ktoré posúvali pomyselnú hranicu toho, čo sa od ženy v spoločnosti očakáva, by ženy v súčasnosti nemali takú mieru slobody a možnosti realizovať sa v povolaniach, ktoré si vyberú. Poznať príbehy žien z histórie, ktoré sa presadili vo verejnom živote, dáva aj súčasným ženám pocit, že majú na čo nadviazať," povedala režisérka a scenáristka Zuzana Liová, ktorá v dokumentárnych filmoch spracovala životné osudy divadelnej režisérky Magdy Husákovej - Lokvencovej a feministky, spisovateľky Hany Gregorovej.

Obsah stránky v tejto fáze dopĺňajú nové portréty - sochárky Erny Masarovičovej, diplomatky Maríny Paulíny, farárky Dariny Bancíkovej, olympioničky Matyldy Pálfyovej a lekárky Márie Bellovej.

 

 

Prvé ženy - ženy sú často neviditeľné

Hnutie za zrovnoprávnenie žien je najdlhšia revolúcia v histórii ľudstva, a ako taká má aj svoje viac či menej známe revolucionárky. Keďže v dejepise sa učíme históriu moci a vojen, ženy v ňom často ostávajú neviditeľné. Považujem za dôležité a nevyhnutné poznať svoju históriu komplexne, nielen ako národ či ľudské spoločenstvo, ale aj z pohľadu ženy ženy, aby sme vedeli, odkiaľ ideme a čo nás spája. Aby sme vedeli, že veci ako vzdelanie, volebné právo, ekonomická samostatnosť nám neboli darované, ale sú práve výsledkom tejto dlhej revolúcie. Poznám množstvo inšpiratívnych žien v našej histórii, ale ak mám vybrať jednu, tak to bude moja rodáčka Božena Slančíková-Timrava. Jej dielo, názory a postoj k životu sú na tú dobu nevídané a jedinečné a pre mňa fascinujúce,“ povedala k projektu Oľga Pietruchová, odborníčka na rodovú rovnosť.