Mária Henrieta, zakladateľka prvého rozária na Slovensku, bola šľachtičná českého pôvodu. Jej otec gróf Rudolf Chotek bol známy svojou ústretovou a ľudskou povahou, ktorú po ňom zdedila.

Silná kresťanská viera a náboženstvo zohrávali v jej živote dôležitú úlohu. Absolvovala púť do Svätej zeme, vyučovala náboženstvo, podporovala činnosť mládežníckych kresťanských organizácii, aktívna bola aj v kresťansko sociálnej politike. Celý život pomáhala prostým ľuďom, podnikala charitatívne aktivity, za čo jej bolo udelené najvyššie pápežské vyznamenanie vtedajším pápežom Piom X, u ktorého bola dokonca prijatá na osobnej audiencii.

Dnes (24. novembra 2023) je to 160 rokov od narodenia Márie Henriety Chotekovej.

Najväčšie rozárium v strednej Európe

Mária Henrieta sa narodila 24. novembra 1863 v Dolnej Krupej do českej šľachtickej rodiny. Jej záhrada sa rozprestierala v susedstve parku, patriaceho k dolnokrupskému kaštieľu, ktorý obývala. 

Láska k prírode a umelecké nadanie boli druhým smerom, ktorým ju to ťahalo. Mária bola milovníčkou a vášnivou pestovateľkou ruží, mnoho odrôd sama vyšľachtila a dodnes je známa ako Ružová grófka. Vďaka silnému zanieteniu, húževnatosti, ale aj vďaka dedičstvu po otcovi a bratovi sa jej podarilo vybudovať jedno z prvých a najväčších rozárií v Európe, ktoré sa v roku 1910, v čase svojho najväčšieho rozkvetu vyrovnalo aj tomu Parížskemu. Nachádzalo sa pri kaštieli v jej rodnej Dolnej Krupej.

Mária Henrieta chodila v krupskom kroji.  Foto - kastieldolnakrupa.sk

Najväčšie rozšírenie ružovej záhrady bolo v roku 1910, keď z Krupiny doviezla ružiarsku pozostalosť po najznámejšom uhorskom šľachtiteľovi ruží Rudolfovi Geschwindovi. Rozárium prečkalo aj 1. svetovú vojnu, počas ktorej grófka pôsobila ako sestra Červeného kríža vo vojenskom lazarete v Trnave.

Keďže počas prvej svetovej vojny došlo k poškodeniu rozária, založila grófka po roku 1919 ružovú škôlku a začala pestovať špargľu a jahody. Vďaka výnosom z predaja sa jej podarilo pokrývať náklady na chod rozária.

Mária Henrieta sa stala uznávanou “ružiarkou”, na ružiarskych kongresoch patrila medzi čestných hostí, bola členkou mnohých spolkov ruží. Udeľovala vlastné vyznamenania, vysoko cenené medzi ostatnými pestovateľmi ruží.

Obchod s ružami  

Vydala 2 predajné katalógy ruží s ponukou viac ako 850 odrôd. V roku 1926 vydáva prvý predajný katalóg ruží s ponukou 711 odrôd a v roku 1929 druhý, v ktorom bolo na predaj 885 sort ruží. Svoje ruže inzerovala v nemeckej tlači. 

Šľachtitelia pomenúvali po nej svoje výpestky. Ako na odborníčku sa na ňu obracali so žiadosťami o identifikovanie sporných ruží. 

Foto - kastieldolnakrupa.sk

V roku 1930 do vatikánskych záhrad poslala ako dar svojich 400 najkrajších ruží. Celkový počet ruží, ktoré pestovala odhadovala na 6000. Dokladov o obchodovaní sa nezachovalo veľa, o to cennejšie sú záznamy o predaji ruží z rokov 1928 a 1937 do zámockého parku v Průhonicích (JV od Prahy). Najmä údaj o obchode z jari roku 1937 je zaujímavý, pretože sa dá považovať za poslednú z preukázateľne realizovaných objednávok z grófkinej škôlky.

Pribúdajúcimi rokmi však rozárium strácalo na svojej kráse a vpád vojsk počas 2. svetovej vojny spôsobil jeho úplné zničenie.

M. H. Choteková - najväčšia žena ružiarka

Jej zásluhy na vzostupe pestovania ruží na našom území a všetky aktivity po zaradení do európskeho kontextu nás oprávňujú hovoriť o M. H. Chotekovej ako o najväčšej žene – ružiarke.

Na jej počesť boli pomenované štyri ruže, dve za jej života a dve posmrtne Gräfin Chotek (Kiese, 1911), Marie Henriette Gräfin Chotek (Lambert, 1911), Comtessa Maria Henrietta (Györy, 2006), Rosengräfin Marie Henriette (Kordes, 2013).

Jej meno nesie medzinárodný Rosaclub v Dolnej Krupej, kde v roku 1997 odhalili pamätnú tabuľu na budove kláštora Konkregácie dcér božskej lásky.

Na počesť život Márie Henriety Chotekovej sa organizuje Slávnosť ruží, ktoré sa každoročne koná v Dolnej Krupej. V roku 2020 začalo v susedstve bývalej ružovej záhrady vznikať nové rozárium, ktoré chce nadviazať na tradíciu založenú grófkou.

Význam jej priekopníckych aktivít v oblasti pestovania ruží na území bývalého Československa spočíva aj v tom, že podnietila založenie prvých verejných rozárií v Prahe na Petříne a v Bratislave v petržalskom parku. Mária Henrieta Choteková sa dožila takmer 83 rokov, zomrela 13. februára 1946.