Dotácie ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na podporu rodovej rovnosti prvý raz od roku 2013 nezískali organizácie, ktoré sa dlhodobo tejto oblasti venujú. Z 15 organizácií, ktoré sa o finančnú podporu uchádzali, uspeli len tri. Fórum život, Poradňa Alexis, ktoré sa venujú hlavne podpore rodiny a Únia materských centier.   

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny to dnes vysvetlilo tým, že v rokoch 2013 a 2020 boli pri udeľovaní dotácií uprednostňované mimovládne organizácie, ktoré mali prepojenie na vtedajšiu riaditeľku odboru rodovej rovnosti Oľgu Pietruchovú. Menuje organizácie Aspekt, Aliancia žiena Slovenska a Možnosť voľby. 

Dotácie pre nižšie hodnotené organizácie 

Ministerstvo to uviedlo sedem dní po zverejnení informácie, že dotácie neudelilo neziskovým organizáciám, ktoré mali najvyššie hodnotenie. Z hodnotiacich hárkov, o ktorých informoval denník SME vyplýva, že najviac bodov získali organizácie Možnosť voľby, Aspekt a Aliancie žien Slovenska, ktoré finančnú podporu nedostali. 

“Na nezrovnalosti pri udeľovaní dotácií poukazujú uniknuté hodnotiace hárky žiadostí. Anonymný zdroj ich poslal jednotlivým neziskovkám, ktorým žiadosti na jeseň zamietli. Sú medzi nimi organizácie Možnosť voľby, Aspekt či Aliancia žien Slovenska, ktoré sa dlhé roky venujú problematike rodovej rovnosti a oficiálne im podľa ministerstva nebolo vyhovené z "dôvodu spoločensko-sociálnej situácie a limitu finančných prostriedkov”, napísal denník SME. 

Ministerstvo dnes zareagovalo obvinením Oľgy Pietruchovej. “Považujeme za nehorázne, že uprednostňované boli najmä organizácie, ktoré sú prepojené na bývalú riaditeľku odboru rodovej rovnosti Oľgu Pietruchovú. Ide o Záujmové združenie žien Aspekt, ktoré je jednou zo zakladajúcich organizácií iniciatívy Ženská loby Slovenska, kde bola v rokoch 2004 až 2006 predsedníčkou Oľga Pietruchová. Zároveň štatutárom Aspektu je Jana Cviková, ktorá na odbore rodovej rovnosti pracovala na dohodu o vykonaní práce a bola platená z dotácie pre Alianciu žien. Aliancia žien bola v minulosti takisto zvýhodňovaná,” uviedlo ministerstvo vo vyhlásení, ktoré vydalo cez agentúru TASR. 

Členkou predsedníctva Fóra života, ktoré dotáciu dostalo, je pritom generálna riaditeľka Anna Verešová, ktorá na ministerstve v rámci odboru rovnosti žien a mužov vedie Sekciu rodinnej politiky.  “To je jasný konflikt záujmov,” uviedla Pietruchová.

Pietruchová reaguje na Krajniaka 

Pietruchová zvýhodňovanie neziskových organizácií odmietla. “Minister Krajniak v duchu hesla „najlepšia obrana je útok“ prehľadal zjavne 20 rokov dozadu všetky možné moje prepojenia so ženskými MVO na Slovensku. Nie je asi prekvapením, že som v rokoch 2000 až 2010 pracovala a spolupracovala v rôznych organizáciách, odkiaľ som ale dávno pred nástupom na ministerstvo odišla,” uviedla Pietruchová na sociálnej sieti. 

Vysvetlila, že Cviková a Farkašová mali jednorazovú krátku dohodu mimopracovného pomeru s odborom na expertnú činnosť v roku 2016 resp. 2017, financovanú z Nórskeho finančného mechanizmu. “To im nijakým spôsobom nedávalo možnosť ovplyvňovať rozdeľovanie dotácií na rodovú rovnosť,” zareagovala Pietruchová. 

Prečítajte si

Pietruchová bola riaditeľkou odboru rodovej rovnosti 9 rokov a minulý rok z ministerstva odišla na protest proti zásahom do jej práce. Svoje rozhodnutie odôvodnila tým, že ministerstvo pod vedením Milana Krajniaka mení spätne odborné stanoviská v prospech Konferencie biskupov Slovenska.

“Je mi ľúto, že sa ministerstvo vydáva na Orbánovskú cestu, teda finančne vyhladovať ideologicky nepohodlné organizácie. Slovensko sa týmto pridáva k Maďarsku a Poľsku nielen v ťažení proti rodovej rovnosti, ale aj v deštrukcii pluralitnej demokratickej spoločnosti, ktorá nie je a nemôže byť naviazaná na žiadnu ideológiu alebo náboženstvo,” dodala Pietruchová.