Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak si nechal včera na sociálnej sieti odhlasovať rozhodnutie ministerstva nepodporiť projekt Sexistický kix. “Súhlasíte s tým, že sme odmietli podporiť počas pandémie sumou 18-tisíc eur anketu Sexistický kix?,” opýtal sa minister s tým, že 15-tisíc eur malo ísť na platy tzv. expertov, analytikov a  porotcov. 

Aliancia žien a Sexistický kix: nominácií pribúdalo

Sexistický kix už šesť rokov organizuje Aliancia žien.“Sexistický kix je dlhodobý a celospoločensky úspešný a verejne známy projekt. Jeho cieľom bolo/je/a bude zvýšiť profesionalitu slovenskej reklamy a odbúrať „používanie“ žien spôsobom, ktorý ich degraduje na predmet. Aj táto degradácia žien na predmet je inšpiráciou a spúšťačom pre mnohých násilníkov,” uviedla pre Ženy v meste Katarína Farkašová, riaditeľka Aliancie žien.

Projekt podľa vzoru českého projektu Sexistické prasátečko a v spolupráci s českými kolegyňami rozbehli v roku 2016 dobrovoľnícky,  v roku 2017 získali 4940 eur, v roku 2018 dostali 4430 eur a v roku 2019 mali podporu 6500 eur). 

Sexistické reklamy mohla každý rok nominovať verejnosť a hlasovať o nej. V poslednom ročníku (2019) bolo nominovaných takmer 100 sexistických reklám, ktorým verejnosť udelila viac ako 20 000 hlasov.

 

Čo je sexistická reklama:

Sexistická reklama je reklama obsahujúca zobrazenia, čo ponižujú, zosmiešňujú alebo znevažujú ľudí na základe pohlavia, resp. rodu, a to najmä prostredníctvom stereotypných obrazov a sexuálnej objektivizácie. Objektivizáciou, spredmetňovaním sa rozumie zneužívanie tiel, zväčša ženských tiel, ako objektu na pripútanie pozornosti prostredníctvom sexualizovaného zobrazenia. 

 

Slovák: Scitlivovali sme tému

Reklamy, ktoré zobrazovali ľudí znevažujúcim či stereotypizujúcim spôsobom na základe rodu, posudzovali odborníci a odborníčky na ľudské práva žien a rodovú rovnosť, ale aj experti a expertky na reklamu.  

“Vďaka projektu Sexistický kix sa úspešne darilo edukovať marketingovú a reklamú brandžu, ale aj laickú verejnosť. To, že vzdelávanie a scitlivovanie spoločnosti v otázkach sexizmu v reklame a komunikácii napr. na sociálnych médiách fungovalo, dokazuje aj fakt, že z roka na rok sa verejnosťou nominované reklamy nezaoberali len prvoplánovým zobrazovaním sexu či nahoty, ale bežní ľudia upozorňovali na necitlivé zobrazovanie mužov a žien v pozíciách či úlohách, ktoré ich stavali do nedôstojnej, prvoplánovej či urážajúcej pozície a odhaľovali tak čoraz skrytejšie a "sofistikovanejšie" prejavy sexizmu. Sexistický kix citlivo pristupoval nielen k reklamám komerčných subjektov, ale aj ku komunikácii organizácií v štátnom či verejnom sektore. Zároveň sa v rámci súťaže vyzdvihovali aj pozitívne príklady,” uviedol pre Ženy v meste Róbert Slovák, ktorý sa viac ako dvadsať rokov venuje reklame a komunikácii a tri roky projekty hodnotil. V porote sedela aj výkonná riaditeľka Rady pre reklamu Eva Tiko Rajčáková.

Katarínu Farkašovú prekvapilo, že projekt ministerstvu nevyhovuje, pretože v dokumente Stratégia rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí v SR sa v kapitole Dôstojnosť a telesná integrita identifikuje ako problém práve sexizmus a prezentáciu žien ako objektov. “V dokumente  sa hovorí o zabezpečení dôstojnosti žien z pohľadu verejne reprezentovaného obrazu žien odstraňovaním sexizmu v médiách a v reklame, podpore aktivít, ktorých cieľom je zvyšovať povedomie širokej verejnosti a ľudí zapojených do reklamnej tvorby k dôstojnému zobrazovaniu žien v reklame,” hovorí Farkašová. 

Aliancia žien získala pri hodnotení organizácií, ktoré sa minulý rok uchádzali o dotácie ministerstva, jedno z najvyšších hodnotení. Finančnú podporu však nezískala. “V našom odbore sme najstaršia mimovládna organizácia na Slovensku, ktorá je aj zastúpená vo viacerých medzinárodných organizáciách.  Za 26 rokov (od roku 2004) nepretržitej práce pre obete rodovo podmieneného násilia a domáceho násilia (známe aj ako týranie žien) sme pomohli tisíckam žien a ich deťom,” dodala Farkašová.