Pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv ocenilo veľvyslanectvo USA na Slovensku Evu Mosnákovú, Moniku Tódovú a Jaroslava Maceka za ich výnimočný prínos k presadzovaniu ľudských práv a transparentnosti. Ide v poradí už o deviaty ročník udeľovania Ceny za ochranu ľudských práv.

Eva Mosnáková: Ochranca ľudských práv

"Podpora univerzálnych zdieľaných hodnôt, ako sú ľudské práva a právny štát, je jednou z hlavných priorít americkej vlády vo svete. V tomto úsilí zostávame so Slovenskom naďalej silnými partnermi. Žiadna krajina, vrátane mojej, nemá dokonalé výsledky v oblasti dodržiavania ľudských práv, ale robíme všetko pre to, aby sme si navzájom pomáhali," uviedla veľvyslankyňa Bridget Brink.

Preživšia holokaustu, dnes 90-ročná Eva Mosnáková, bola ocenená cenou "Ochranca ľudských práv" za zdieľanie svojho životného príbehu a pomoc svojím spoluobčanom pri budovaní tolerantnejšej a inkluzívnejšej budúcnosti.

Monika Tódová: "Woman of Courage

Dlhoročná investigatívna novinárka Monika Tódová dostala cenu "Woman of Courage - Žena s odvahou" za jej neúnavnú snahu odhaľovať korupciu na najvyšších miestach a obhajobu slobody tlače.

"Zo všetkého najviac ma potešilo, že som sa na jednom podujatí ocitla s pani Evou Mosnákovou, ktorá dostala cenu za ochranu ľudských práv a s pánom sudcom Jaroslavom Macekom, ktorý dostal cenu Jána Kuciaka za transparentnosť. Ďakujem všetkým, ktorí sú v tomto neúnavnom boji každý deň so mnou," napísala Monika Tódová na sociálnej sieti. 

Predseda Okresného súdu v Žiline Jaroslav Macek obdržal výročnú "Cenu Jána Kuciaka za transparentnosť" za presadzovanie transparentnosti pri obchodovaní so štátom a za pomoc verejnosti pri vynucovaní zodpovednosti predstaviteľov štátu. Okresný súd v Žiline dohliada na unikátny slovenský nástroj na zabezpečenie transparentnosti - register partnerov verejného sektora.