Obe ako mladé začínali v Mládeži zelených, dnes sú členkami a podpredsedníčkami nemeckej strany Zelených.  Jamila Schäfer je koordinátorkou pre európsku a medzinárodnú politiku, Ricarda Lang sa venuje vzdelávaniu a univerzitnej politike, feminizmu a tiež body positivity. Minulý týždeň prišli do Bratislavy, aby vzdelával ženy, ktoré sa chcú stať političkami.

Myslíte si, že podmienky na to, aby sa dostali dostali ženy do politiky sú rovnaké ako u mužov? Ako to vnímate priamo v Nemecku, či v iných krajinách?

Jamila: “Myslím si, že máme v mnohých krajinách približne rovnaké problémy. Vidíme, že ženy musia prekonávať viaceré prekážky, aby sa mohli do politiky dostať. Samozrejme, situácia v niektorých krajinách sa líši, ale tendencia je stále taká, že sa od žien očakávajú klasické rodové role, napríklad to, že trávia viac času s deťmi a vykonávajú viac neplatenej práce ako muži. Stále je v politike menej žien ako mužov a tiež majú viac problémov, keď už do nej vstúpia, pretože sú na ne kladené mnohé protichodné očakávania a tiež stereotypné role, ktoré musia plniť. Tiež je problémom, čo môžeme vidieť vo vedení politických strán, že ak nie sú kvóty, v stranách nájdeme omnoho menej žien než mužov.”

Ricarda: “V Nemecku má každý rovnakú šancu, ale len na papieri, hoci samozrejme, neexistujú žiadne zákony, ktoré by ženám zakazovali ísť do politiky. Ale ak sa pozrieme na sociálnu realitu, je to úplne iný príbeh, pretože sociálnu zodpovednosť za starostlivosť či už o deti, rodinu alebo chorých majú hlavne ženy. Tiež sa od nás očakáva, že naplníme isté spoločenské očakávania a role, ktoré sú typické ako pre mladé dievčatá, tak pre dospelé ženy. Je pravdepodobnejšie, že budeme vnímané ako submisívne, pekné, že sme len objektom. To všetko odporuje tomu, čo sa očakáva v politike, ktorá mení svet, kde je človek aktívnou súčasťou, aktívnym subjektom. Z toho dôvodu si myslím, že ak sa pozrieme na spoločenskú realitu a tiež na kvóty pre ženy v parlamente, hýbe sa to len veľmi pomaly. Myslím, že to je teraz len dvadsať rokov. Čiže aj keď sme mali nejaké úspechy a tým myslím naozaj veľké úspechy, ktoré odvážne ženy vydobili pred nami, tak mám pocit, že sa tiež možno až posúvame späť, teda v Nemecku je stále dosť za čo bojovať.”

Jamila: “Navyše so vstupom krajne pravicovej strany AFD nemáme len nižšie zastúpenie žien v parlamente, ale zmenila sa aj celková atmosféra. Napríklad je stále viac sexistických útokov a tiež šovinistických komentárov na prejavy žien. Môžeme teda vidieť, že sa politická situácia mení, že sa zhoršuje, čo je spôsobené vstupom krajnej pravice do parlamentu.” 

Spomínali ste kvóty, ktoré v strane Zelených platia. Čo si o nich myslíte? Pomáhajú ženám, alebo práve naopak? Častý argument proti nim je, že do politiky sa potom dostávajú neschopné ženy.

Ricarda: “Nemyslím si, že by som tu dnes sedela, ak by kvóty neboli. Niekedy ľudia hovoria, že ich nemajú radi, je to nejaká pozitívna diskriminácia. Ale ak mám byť úprimná, ženám sa kladie do cesty mnoho prekážok, čelia obťažovaniu či sú pod tlakom stereotypov. Myslím si, že kvóty sú len na vyrovnanie herného poľa v našej spoločnosti, pretože nie každý má rovnakú štartovaciu pozíciu. Myslím si, že politické strany by mali prevziať zodpovednosť za to, aby tieto prekážky odstránili a tak zabezpečili rovnaké podmienky pre všetkých. Ak je niekto proti kvótam, možno by mal premýšľať nad tým, či nejakým spôsobom nemáme kvóty pre mužov, keďže je ich v politike viac než 70 percent. V realite sa na najvyššie posty dostávajú najmä muži a to práve preto, že sú mužmi. Myslím si, že to nie je fér.” 

Nemecká politička a podpredsedníčka strany Zelených Ricarda Lang.  Foto - gruene.de

Jamila: “Nemali by sme toľko žien vo vedúcich postaveniach politických strán a tiež v parlamente nebyť kvót. Je realitou našej politickej strany, že máme rovnaké zastúpenie žien a mužov, práve kvôli kvótam. Myslím si, že je veľmi dôležité ukázať, že je v poriadku byť ženou a političkou a byť vzorom pre mladé dievčatá a ženy, ktoré ešte v politike nie sú, s ktorými by sa mohli stotožniť.“

Ricarda: “Súhlasím, že vzory alebo expertky sú dôležité, pretože mladým dievčatám sa v našej spoločnosti skôr predostiera to, čo nemôžu robiť, aké sú ich limity a prekážky. Myslím si, že vzory sú dobrým príkladom toho, čo môžeme dokázať, a ako môžeme prekonať prekážky. Inšpiruje to a posilňuje najmä mladých ľudí.”

Rozprávame sa o vzoroch v politike. V Nemecku je dlhé roky pri moci kancelárka Angela Merkelová, ktorá vedie rebríčky najmocnejších političiek sveta.  Čo si myslíte o nej ako o vzore pre ženy v politike? 

Jamila: “Ukázala nám, že aj žena môže byť vplyvnou političkou, dokonca kancelárkou a byť dobrou v tom, čo robí. Vytvorila iný štýl vládnutia, iný ako mačistický alebo dominantný štýl. Myslím si ale, že sa musíme tiež pozrieť na funkciu, ktorú zastáva. Na jednej strane nám ukazuje, aké je to byť vplyvnou ženou a nekopírovať mačistický štýl vlády. Na strane druhej, presadila novú, liberálnu politiku, ale tiež politiku, ktorá bola zlá pre Európu, príkladom je to, ako si poradila s finančnou krízou. Nebola veľmi schopná umožniť demokratickejší a sociálnejší priestor. Bola tiež proti manželstvám ľudí rovnakého pohlavia. Z konkrétnej pozície, ktorú zastáva, aj napriek tomu, že je okolo nej stále veľa kritiky, ju môžeme označiť za progresívnu osobu. Ale, samozrejme, vytvorila tiež silný vzor ženskej političky, čo tiež ovplyvnilo vnímanie ľudí ako z jej politickej strany, tak aj iných progresívnych ľudí.” 

Ricarda: “Je zaujímavé pripomenúť, že dnešné mladé dievčatá v našej spoločnosti nezažili obdobie, kedy na čele štátu nebola žena. Ony sa už nepýtajú, čo môže žena robiť. Pre ne neexistuje obdobie, kedy žena neviedla náš štát. Mladé dievčatá premýšľajú viac nad tým, čo môžu urobiť pre politiku a čo môže politika urobiť pre ne, čo je skvelé. Na druhej strane nám spôsob vlády Angely Merkelovej dokazuje, že žena ešte nutne nemusí robiť feministickú politiku, keďže ona sama feministkou nie je, čo aj sama povedala. Faktom je, že ženy stále zarábajú menej a pracovníci v oblasti starostlivosti, ktorými sú najmä ženy, sú platení veľmi zle. V parlamente stále nie je paritné právo, ktoré hovorí, že by žien malo byť 50 percent. Myslím si, že na symbolickej úrovni je dobré, že je na čele, ale to, že nevládla feministicky znamená, že nedostatok žien v politike nevyrieši len viac žien v politike. Potrebujeme v politike viac feministiek.”

Rada by som sa vás opýtala na vašu osobnú cestu v politike. Prečo ste sa do politiky zapojili? 

Ricarda: “Mala som osemnásť rokov a veľmi som sa o politiku nezaujímala. Vždy som mala pocit, že je niečo v našej spoločnosti zlé. Tiež skúsenosti, ktoré som počas života získavala, ma nerobili šťastnou, zvlášť ako s mladým dievčaťom so mnou bolo zaobchádzané inak, napríklad učiteľmi. Musela som si viac dávať pozor, keď som išla von s kamarátmi oslavovať, tiež si dávať pozor na to, ako vyzerám a čo si o mne chalani myslia. Nevedela som si to vysvetliť, nájsť pre to, čo zažívam, tie správne slová. V určitom okamihu som sa rozhodla sa viac zapojiť do toho, čo sa deje okolo mňa a tak som sa pridala k Mládeži zelených, čo je mládežnícka organizácia Zelených. Keď som diskutovala s ostatnými ženami, tak som zistila, že to, čo sa mi deje, nie je dané od Boha a nie je to moju chybou, ale je to súčasťou toho, ako funguje naša spoločnosť. Zistila som, že máme nástroje, aby sme zmenili to ako naša spoločnosť funguje. Bolo to pre mňa veľmi posilňujúce a tiež ma to primälo zostať v politike.

Najprv som bola vo výkonnom výbore Mládeže zelených ako hovorkyňa, čo bolo veľmi vzrušujúce, zároveň aj veľká výzva, pretože som sa stala hovorkyňou v čase koaličných rozhovorov medzi stranou Zelených, konzervatívcami a liberálmi, ktorí majú od seba veľmi ďaleko. Hneď dva dni po zvolení som mala svoj prvý rozhovor, čo bolo pre mňa veľmi vzrušujúce a zároveň náročné. Naučila som sa toho veľmi veľa za ten čas, o sebe, čo vlastne chcem od sveta, ale tiež, čo chcem od politiky, ako môžem pretaviť svoje želania do politických prejavov a presvedčiť tak ostatných ľudí. Asi pred štyrmi či piatimi mesiacmi som ako hovorkyňa v Mládeži zelených skončila. Najprv som si myslela, že pôjdem späť študovať, ale keď som si uvedomila, že je toho veľa, čo sa práve vo svete deje, tak som si povedala, že toto nie je správny čas na to, aby som sa vrátila k štúdiu. Úloha Zelených pri získavaní si dôvery v politiku u ľudí, jej schopnosti zmeniť niečo a tiež to, ako sa vysporiadava s prekážkami v zmysle rovnosti a slobody pre všetkých ľudí, je veľmi dôležitá. Tak som kandidovala ako výkonná hovorkyňa pre ženské práva a vyšlo mi to.”

Workshop Ako sa stať úspešnou političkou.  Foto - Trust Women

 

Jamila: “Ja som sa cítila znepokojene z celého sveta už vo veľmi mladom veku. Myslím, že som pozerala nejaké dokumentárne filmy o klimatickej zmene, ktorá ničí štruktúru našich prírodných živých zdrojov. Premýšľala som nad tým, prečo sú ostatní dospeláci takí hlúpi a všetko ničia. Táto otázka mi dlhý čas vŕtala hlavou, teda ešte mi v nej stále vŕta. Potom som sa aktívne zapojila do politiky. V Bavorsku bola školská reforma, ktorá nám obmedzila čas na učenie na druhom stupni školy. Bolo to veľmi stresujúce a nepríjemné, pretože sme nemali právo vyjadriť sa k tomu, čo sa deje a mení. Mali sme to jednoducho akceptovať. Cítila som sa veľmi osamelo a tiež bezradne, keď boli tieto reformy realizované bez toho, aby sa kompetentní rozprávali so študentmi a žiakmi o tom, čo sa deje. Povedala som si, že nie je čas byť frustrovaný, ale že by sme mali niečo urobiť. Vstúpili sme teda do školského štrajku ako celá trieda. Dalo mi to pocit úspechu a spoločného úsilia preto, že sme zápasili s tými istými problémami. Štrajkovaním a solidaritou sme pritiahli pozornosť na naše problémy, čo pomohlo k tomu, aby sa táto reforma zastavila. Politici o probléme začali znova hovoriť a problém sa dostal do médií.

Na týchto demonštráciách som sa stretla s Mládežou zelených. Pomyslela som si, že sú super, lebo chodia nielen na demonštrácie kvôli systému vzdelávania, ale starajú sa aj o klimatické zmeny a rovnoprávnosť. Spájajú všetky tieto veci dohromady. Rozhodla som sa k nim pripojiť a myslím si, že to bolo jedno z najlepších rozhodnutí v mojom živote, pretože majú veľa nových myšlienok a nápadov. Odrazu som mohla diskutovať o všetkých témach, ktoré ma predtým trápili. Tiež som sa stala hovorkyňou mládežníckej organizácie a potom som vstúpila do výkonného výboru, hlavne kvôli mojim predošlým skúsenostiam s prácou s mládežníckymi organizáciami. V európskych mládežníckych výmenách, za ktoré som zodpovedná, vidíme, že máme s ostatnými krajinami množstvo spoločných výziev. Všetky európske krajiny bojujú proti populizmu, fašizmu a tiež backlash (silný negatívny pocit - poz.red.)  k právam žien. Preto je skvelé, ak sa spájame v týchto štrajkoch a tiež v problémoch.” 

Hovorí sa, že politika je špinavá mužská hra. V realite to často ženy odrádza od vstupu do politiky. Ako to vnímate vy? 

Ricarda: “Nemyslím si, že je taká celá politika. Reálne je taká len občas. Ale určite je to niečo, čo by sa malo zmeniť. Ak ste mladým dievčaťom, mladou, či staršou ženou alebo kýmkoľvek, kto chce niečo vo svete zmeniť, mali by ste to urobiť. Tí, ktorí sú teraz pri moci, ktorí majú moc meniť svet, túto moc využívajú na korupciu a pre svoj úžitok. Myslím, že by to nemalo byť niečo, prečo by sme sa do politiky zapojiť nemali, ale práve dôvod na to, aby sme sa do nej zapojili. Veci sa nezmenia, ak okolnosti ostanú rovnaké. Budúcnosť sa len tak nestane, ale musíme na nej pracovať. V mnohých krajinách a prípadoch vidíme, že budúcnosť vytvárajú práve tí, ktorí to nerobia zo správnych dôvodov. Nechcú udržateľnosť a zdieľanú Európu, v ktorej môže každý človek žiť pokojne a rovnoprávne, pretože z nej chcú profitovať. Myslím si, že to sa musí zmeniť. Potrebujeme teda viac ľudí, ktorí sa sústredia na výzvy a tiež vízie našej spoločnosti.”

Aký je najlepší spôsob pre politické strany, aby získali viac žien pre politiku a aj ich v nej udržali? zahrnuli aj ženy do politiky a udržali si svoje posty?

Jamila: “Myslím si, že existuje niekoľko spôsobov. Jednou z najväčších prekážok pre ženy je určite to, že sú omnoho viac zodpovedné za starostlivosť a prácu v rodinách. Na jednej strane si musíme uvedomiť, že naša legislatíva by mala byť ústretovejšia k rodinám a mali by sme vytvárať tiež podmienky pre otcov, aby sa mohli starať o deti a aby ženy neboli nútené ostávať doma. Samozrejme, môžu ostať ak chcú, majú na to právo. Je dôležité, aby zasadania, prípadne rokovania boli v takom čase, aby nikoho nevylučovali, napríklad tých, ktorí musia uložiť deti do postele a postarať sa o domácnosť, čo sú najmä ženy. Samozrejme, máme pocit, že takto sa politika robí a takto sa robiť má. Myslím si, že máme veľký problém v tom, ako politiku vnímame. Často vidíme politikov ako postarších mužov v sakách so sivými vlasmi, ktorí sa snažia získať viac moci. Myslím si, že musíme zmeniť tento obraz o politike, aby sme ju mohli urobiť lákavejšou pre ľudí, ktorí sa s takýmto obrazom nestotožňujú. Práve pre to sú dôležité vzory, o ktorých sme hovorili. Je tiež dôležité poukázať na to, že politika je o riešení problémov nie o osobnostiach politikov. V Nemecku je najmä mediálna debata často zameraná na to, ktorá osoba zastáva ktorú funkciu alebo aké má kariérne plány. Musíme sa sústrediť na témy a tiež spoločné vízie pre spoločnosť, ktorým budeme čeliť a pozývať ľudí, aby to budovali s nami spoločne. Je to tiež na rozhodnutí strany, že bude otvorená všetkým, ktorí sa chcú zapojiť a chcú pomôcť s problémami. Malo by to byť teda menej o kalkulovaní a viac o spájaní síl.” 

Workshop Ako sa stať úspešnou političkou.  Foto - Trust Women

 

Čo by ste odkázali mladým dievčatám, ktoré chcú vstúpiť do politiky? 

Ricarda: “V prvom rade, nevnímajte ostatné ženy ako vaše súperky, ale ako podporu a priateľky, ktorým môžete veriť. Spoločnosť nás, ako ženy, naozaj štve proti sebe. Ak máme stále pocit, že musíme byť najlepšie a bojovať proti ostatným, robí nás to veľmi osamelými. Nájdite si ľudí, s ktorými bude politika zábava a ktorým môžete dôverovať. V druhom rade nenechajte ľudí, aby vám povedali, že váš názor nie je dôležitý. Nepočúvajte ich, ak vám hovoria, že ste príliš mladá, aby ste niečo povedali. Myslím si, že to je častou chybou, ktorú ľudia robia. Ak ste ešte mladí, samozrejme, že neviete toho toľko o čomkoľvek. Politika by ale nemala byť súbojom vedomostí. Malo by to byť miesto, kde sa zídu ľudia s rôznymi skúsenosťami, perspektívami, aby našli spoločný základ a tiež cestu, ako vyriešiť spoločné problémy. Je dobré si tiež uvedomiť, že každý je dôležitý. Potrebné je dať priestor rôznym ľuďom z rôzneho prostredia s rôznymi vedomosťami o problémoch a témach, aby zmenili svet. A nakoniec, nedovoľte nikomu, aby vás položil na lopatky.” 

Jamila: “Sebadôvera je veľmi dôležitá, taktiež si treba veriť a brať vážne seba, svoje očakávania a ciele. Musíte tiež ostať sebakritické. Určite je dobré mať úprimnú konverzáciu s ostatnými ľuďmi o svojich chybách, cieľoch, problémoch, pretože sa môžete jeden od druhého veľa naučiť. Odporúčam robiť politiku spolu ostatnými, nie ako vlk samotár. Ak ste vo vedúcej pozícií, netreba to brať tak, že ak chcete ostať silnou vo svojej funkcií, tak by vám mala chýbať empatia. Práve naopak. Mali by ísť ruka v ruke.” 

Aké sú podľa vás silné a slabé stránky žien ako političiek?

Ricarda: “Nemyslím si, že sa to dá povedať všeobecne, nie je jeden typ političky alebo jeden spôsob, ako byť političkou. Tiež neexistuje jeden súbor zručností alebo schopností, ktoré politička potrebuje. Myslím si, že sú rôzne spôsoby ako robiť politiku. Napríklad ja rada rozprávam pred ľuďmi, preto som sa chcela stať hovorkyňou. Vyhovuje mi byť hovorkyňou za ženy v politike, pretože to pasuje k mojím silným stránkam. Presviedčať ľudí, rozprávať sa s nimi. Ak niekto vie napríklad písať skvelé prejavy, neznamená to, že je menej politikom ako som ja. Každý z nás má silné a slabé stránky. Čo je naozaj dôležité, je poznať ich a vedieť, čo chceme a podľa toho sa zamýšľať nad tým, ako prostredníctvom nich pretavím svoje politické vízie do reality.” 

Jamila: “Možno proste choďte do toho. Samozrejme tu budú prekážky alebo výzvy pre ľudí, ktorí boli vychovávaní v spoločnosti ako ženy, pretože sme naučené sa viac spochybňovať a ustupovať. Ženy často vnímajú networking ako niečo negatívne. Musíme rozprávať o socializácií, ktorou sme ovplyvnené a tiež ľuďom, ktorí z nej pochádzajú, aby do politiky vstúpili a spojili sily s ľuďmi na tom, aby pracovali na spoločných problémoch.”. 

Na Slovensko ste prišli na workshop, na ktorom ste ženám hovorili o politike. Aké schopnosti a zručnosti by sa mali ženy naučiť predtým, než do politiky vstúpia? 

Ricarda: “Určite treba vedieť, čo chcete a tiež, čo chcete zmeniť vo svete z politického hľadiska. Ak to neviete, môžete sa stratiť v každodennom živote, pretože vás vyruší to veľké množstvo práce, ktoré je potrebné urobiť. Sebakritika je dôležitá, ale nie natoľko, aby ste sa ňou ubíjali alebo spochybňovali to, čo robíte, ale treba sa pýtať, prečo robíte to, čo práve robíte. Je to skvelý spôsob ako sa poučiť zo svojich chýb. Ďalšou z dôležitých vecí je uvedomiť si, že ak sa dostanete na nejakú vyššiu funkciu, nie je to zlá vec. Myslím si, že ženy by nemali vnímať moc ako niečo zlé, špinavé. Moc by nemala byť určená len na to, aby sme ju mali, ale aby sme ju využili na zmenu. To je vždy dobrá vec. Ženy, ktoré sú pri moci by to mali vnímať ako zodpovednosť, aby otvárali dvere ostatným ženám, ktoré prídu po nich. Nemalo by to byť tak, že skvelé, ja som sa do tohto systému, ktorý je ku mne veľmi krutý, dostala a teraz nech sa ostatné dievčatá dostanú cez rovnaký systém. Mali by tento systém meniť, aby to ďalšie generácie mali jednoduchšie a aby mohli robiť svoju politickú prácu slobodnejšie a nemuseli zápasiť s rovnakými problémami, ktorým ženy čelia. V konečnom dôsledku nie sú to ženy, ktoré sa musia zmeniť, ale štruktúry, v ktorých sa pohybujeme. My sa snažíme dať ženám zručnosti na to, aby boli schopné zmeniť tieto štruktúry. “