Wojciech Dutka sa vo svojej tvorbe zameriava najmä na historické romány a populárno-náučnú literatúru. „Vyberám si ťažké témy, ktoré sa netýkajú iba a len poľskej histórie. Snažím sa písať na európskej úrovni, aby témy mali univerzálnu platnosť. Aby boli zaujímavé pre čitateľov v Poľsku, ale aj v iných krajinách," hovorí poľský spisovateľ Wojciech Dutka.

„Byť spisovateľom, učiteľom a filozofom je náročné, ale baví ma to,“ hovorí autor najúspešnejšej knihy Čierna a purpurová Wojciech Dutka. Kde v románe môžeme hľadať paralelu so skutočným príbehom? Poďte to zistiť spoločne s nami. Rozhovor si môžete vypučuť tu:

Alebo vo svojom obľúbenom prehliadači:

Wojciech Dutka je spisovateľom i učiteľom

"Nazdávam sa, že záujem o históriu je podmienený tým, akým spôsobom ju učíme. Ja sa ako učiteľ snažím mať blízky kontakt s mojimi žiakmi. Dnešná generácia školákov nečíta, resp. číta menej a skôr pozerá. Využívajú sociálne siete a ja sa snažím blízky kontakt zachovať aj takto. Snažím sa ich osloviť a prebudiť v nich záujem o históriu a dejiny. Tiež si myslím, že záujem o históriu vzbudzujú aj streamovacie služby, platformy, ktoré produkujú historické seriály. Aj vďaka nim pretrváva záujem o históriu,“ dodáva. 

Historický román Čierna a purpurová patrí medzi tie, ktoré si určite všimli aj jeho študenti. Odohráva sa v koncentračnom tábore a ponúka príbeh zakázanej lásky.

„Je to autentický, milostný príbeh židovského dievčaťa Heleny Citrónovej a rakúskeho esesáka Franza Wunscha. Vytvoril som však postavy Mileny Zingerovej a Franza Weimerta, pričom tieto postavy nie sú nimi samými, sú to ich alter egá, to by som chcel zdôrazniť,“ vysvetľuje autor knihy.

Wociech Dutka počas diskusie v Bratislave. Foto - Štefánia Kažimírová

Milena Zingerová je hudobne nadaná Bratislavčanka, ktorá pochádza z váženej židovskej právnickej rodiny. Jej bezstarostný život preruší druhá svetová vojna. Franz Weimert podľahol vplyvu nacistickej ideológie, stratil vieru v cirkev aj vlastnú rodinu a vyberá si službu v koncentračnom tábore. Práve tam sa skrížia ich cesty. 

Román Čierna a purpurová - život v tábore

Autor musel vystihnúť krutosť tábora, ale napríklad aj túžbu prežiť. Vedel si predstaviť ako vyzeral deň v tábore, čo zažíval Franz v Rakúsku v rokoch 1938-39, alebo ako žila Milena  v krajine ovládanej prezidentom Jozefom Tisom.

„Hľadal som množstvo fotografií, chcel som vedieť ako sa ľudia obliekali, ako vyzerali ulice, ako vyzerali reklamy, či železničné spoje. Išlo mi o to, aby čitateľ dokázal cítiť tábor a jeho smrad, ktorý pochádza zo spaľovania. Aby si dokázal predstaviť bolesť Mileny a ako krásne je Weimert oblečený,“ uzatvára Wojciech Dutka.

Kniha zobrazuje život v tábore, ale aj pred táborom. Autor je totiž presvedčený, že treba opísať aj život pred vojnou. Pre niekoho môže byť prekvapivé, že stačí jedna udalosť, aby si človek vybral zlo. Príkladom je ako Weimertovi stačilo zradenie kňaza na to, aby sa oddal zlu.

Wociech Dutka s čitateľkou na Žilinskom literárnom festivale. Foto - Štefánia Kažimírová

Wociech Dutka: Ženy sú silnejšie 

Ako ďalej Wojciech dodáva, chce písať romány, kde nie je len jeden hlavný motív, pretože každý hrdina, každá postava má svoj život a svet. Určite veľmi zaujímavou je postava Mileny. Sám autor o nej hovorí ako o veľmi silnej ženskej osobnosti.

„Je plná ženskosti a ženskej sily, čo sa prejavuje jej túžbou prežiť za každú cenu. Ako spisovateľ si dovolím zariskovať a povedať, že na jej príklade vidno, že práve ženské pohlavie je tým silnejším a až v dnešnom svete si to dokážeme všímať a dať ženám náležité miesto v spoločnosti. Čitateľky sa dokážu veľmi dobre identifikovať s postavou Mileny práve preto, že je vzorom silnej ženskosti a sily,“ hodnotí svoju postavu sám autor.

O skutočnom príbehu, ktorý ho inšpiroval sa dozvedel v roku 2006-2007, následne intenzívne hľadal zdroje a študoval materiály. Knihu sa mu podarilo dopísať o tri roky neskôr. Viac nielen o nej sa dozviete z nášho podcastu.