Na zoznamovacích aplikáciach je čoraz rozšírenejší, ale stále platí, že je to nebezpečný trend. Ide o tzv. wokefishing.

Čo je wokefishing

„Wokefisheri“ sú zjednodušene povedané ľudia, najčastejšie muži, ktorí sa tvária, že zastávajú moderné a progresívne politické názory, aby tým zapôsobili na svoje potenciálne partnerky a zvýšili ich záujem.

Najčastejšie sa prezentujú ako feministi obhajujúci práva žien, ekologickí aktivisti alebo ako bojovníci proti všetkým formám rasovej, sexuálnej alebo etnickej diskriminácie. Radi sa vyjadrujú k súčasnej politickej situácii a zastávajú sa všetkých zraniteľných skupín obyvateľstva.

V skutočnosti je im to jedno a žiadny z týchto „bojov“ nemyslia vážne. Alebo sa dokonca stáva, že sa vo svojom osobnom živote správajú úplne opačne ako sa prezentujú. Sú to často mizogýnni pokrytci a manipulátori, ktorých jediným cieľom je, aby sa do nich žena čo najskôr zamilovala.

Ak žena túto manipulačnú techniku včas neodhalí a s „wokefisherom“ vstúpi do vážnejšieho vzťahu, časom sa ukáže, že to, čo od neho počúvala s realitou vôbec nesedí. Ženy považuje za menejcenné, opovržlivo komentuje ľudí inej rasy alebo náboženstva, uťahuje si zo sexuálnych menšín a v bežnom živote sa rozhodne nespráva ekologicky. Alebo sa z presvedčeného liberála v diskusii vykľuje konzervatívec. Niektoré ženy to odhalia skôr, iným to trvá roky.

„Wokefisher“ je prebudený lovec

Pojem „wokefishing“ vznikol z anglického slove woke (prebudený), čo znamená, že si uvedomuje problémy, ktoré vyplývajú z existencie sociálnej a rasovej nespravodlivosti. „Fishing“ je rybárčenie, čiže týmto svojim „prebudením“ loví svoje potencionálne partnerky.

Nie je to nový fenomén. Je to v podstate stará známa manipulatívna technika, ktorou chce manipulátor dosiahnuť svoj želaný výsledok, v tomto prípade súhlas so sexuálnou aktivitou. Tentokrát ale pod novým názvom, ktorý zohľadňuje súčasné trendy.

Ako odhaliť „wokefishera“?

A ako wokefishera odhaliť? Jednoducho si treba pozorne všímať, či jeho skutky zodpovedajú jeho slovám. Ak sa chlap označuje za „feministu“, treba si všímať, ako sa v skutočnosti k ženám správa. Akákoľvek znevažujúca poznámka, ktorú použije, keď sa možno až tak nekontroluje, je dôvodom na zvýšenú opatrnosť.

„Wokefishera“ je možné odhaliť aj správne položenou otázkou, na ktorú nebol pripravený. Ak zareaguje vágnou, nič nehovoriacou odpoveďou, alebo odpovie protiotázkou, treba zbystriť pozornosť.

Prezradia ho správne položené otázky

Poraziť sa dá aj inak. Stačí mu klásť otázky o jeho názoroch, postojoch a presvedčeniach skôr, ako mu ich o sebe prezradí ten druhý. Pýtať sa na veci, ktoré odhaľujú základné hodnoty - aký má názor na rodinu, aký má vzťah so svojimi rodičmi a súrodencami, kde sa vidí o päť rokov, v čo verí. Priestor pre možné manipulovania bude potom výrazne menší.

Na záver treba dodať, že nie každý „wokefisher“ je automaticky manipulátor, ktorý má nečisté úmysly a chce toho druhého iba využiť. Niekto môže túto techniku použiť len preto, že má toho druhého úprimne rád a chce, aby partnerstvo vyzeralo dokonale. Ale aj v tejto situácii treba byť realistkami.