Poslanci 74 hlasmi prijali uznesenie k správe chorvátskeho europoslanca Predraga Matiča o situácii v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv v EÚ v rámci zdravia žien. Materiál predložili poslanci za OĽANO na čele s Annou Záborskou a Sme rodina. Podporil ho celý klub ĽSNS s výnimkou neprítomného Marian Kotlebu.

Európsky parlament mal prekročiť kompetencie

Parlament má podľa schváleného uznesenia pripomenúť europarlamentu, ako aj všetkým parlamentom členských štátov EÚ, že otázky týkajúce sa zdravotnej politiky a vzdelávania sú v kompetencii národných štátov.

"Preto považuje návrh správy Európskeho parlamentu o situácii v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv v Európskej únii v rámci zdravia žien za nerešpektujúci princíp subsidiarity a prekračujúci kompetencie Európskeho parlamentu," uviedli poslanci.

Národná rada SR má tiež uistiť EP, ako aj parlamenty členských štátov, že Slovensko považuje prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti a vzdelaniu, ako aj dodržiavanie ľudských práv za svoju prioritu "a bude aj naďalej aktívne hľadať spôsoby na zlepšenie situácie na Slovensku s osobitným dôrazom na práva a služby pre ohrozené skupiny obyvateľov, akými sú napríklad ženy, ktoré sú často obeťami domáceho násilia, rodiny žijúce na hranici chudoby alebo ľudia, ktorým chýba prístup ku kvalitnej, funkčnej a komplexnej zdravotnej starostlivosti".

Správa europoslanca iba upozorňuje

Predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina) má zaslať toto uznesenie Európskemu parlamentu a parlamentom členských krajín EÚ. Správa chorvátskeho europoslanca Predraga Freda Matića rieši sexuálne a reprodukčné zdravie ako základný prvok dobrého zdravia, komplexnú sexuálnu výchovu, modernú antikoncepciu ako stratégiu na dosiahnutie rodovej rovnosti, či bezpečné umelé prerušenie tehotenstva. Nenavrhuje žiadne konkrétne kroky či opatrenia, nie je pre členské štáty záväzná, iba upozorňuje a odporúča.

V máji ju prijal EP na úrovni Výboru EP pre práva žien a rodovú rovnosť (FEMM). Europoslanci zdôraznili, že niektoré členské štáty EÚ ešte stále majú reštriktívne zákony zakazujúce potraty s výnimkou presne definovaných okolností.