Pozmeňovací návrh poslankyne Anny Záborskej (OĽANO), ktorý by  umožnil dotovať zo štátnych peňazí organizácie, čo presviedčajú ženy, aby nepodstupovali interrupcie neprešiel. Návrh bol súčasťou novely zákona o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí.

Pozmeňovací návrh Záborskej neprešiel

Na tento zámer návrhu upozornila poslancov a poslankyne nezisková organizácie Možnosť voľby. “Vďaka tomu, že sme v poslednej chvíli upozornili poslancov a poslankyne o čo vlastne v manipulatívnom pozmeňovacom návrhu Záborskej ide, sa nám reprodukčné práva žien podarilo opäť ochrániť. Ďakujeme tiež za spoluprácu poslankyniam a poslancom, ktorým nie sú reprodukčné práva ľahostajné,” napísala v reakcii na neschválenie zákona.

“Pozmeňujúci  návrh by pripravil pôdu pre vytvorenie systému štátom dotovaných cirkevných a iných organizácií, ktoré poskytujú tzv. poradenstvo ženám zvažujúcim podstúpenie interrupcie a informujú ich o alternatívach k interrupcii. Vieme, v akom kontexte tieto organizácie pracujú a snáď nik nemôže veriť tomu, že poskytnú ženám nezaujaté informácie. Štát by tak priamo podporoval poskytovanie nábožensky podfarbených, zaujatých, neodborných  informácií a posilňoval ovplyvňovanie a vytváranie nátlaku na ženy, aby interrupciu nepodstúpili, keď si ju želajú, alebo ju zvažujú,“ vysvetľovala politologička Adriana Mesochoritisová z Možnosti voľby a Iniciatívy Nebudeme ticho!

Možnosť voľby tiež upozorňuje, že jednou z organizácií, ktoré by po schválení mali na takéto dotácie od štátu nárok, je aj Fórum života, ktorého členkou predsedníctva je práve poslankyňa Anna Záborská. To vytvára veľké otázky o konflikte záujmov či zneužívaní poslaneckého mandátu na presadzovanie vlastných záujmov.

Prešiel príspevok na štvrté dieťa

Prešiel však návrh, aby sa príspevok pri narodení štvrtého dieťaťa zvýšil na plnú sumu 829,86 eura. Vyplýva to z novely zákona o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí skupiny poslancov hnutia OĽANO, ktorú Národná rada (NR) SR v utorok definitívne schválila.

Príspevok pri narodení prvého až tretieho dieťaťa je v súčasnosti 829,86 eura pri každom z nich. Ak sa súčasne narodilo viac detí, suma sa zvyšuje. Pri štvrtom dieťati je však príspevok už iba 151,37 eura. Novelou sa zvyšuje na plnú sumu, v dôsledku toho bude mať negatívny vplyv na verejné financie. Nárok na príspevok vznikne aj pri zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti. Nová legislatíva bude účinná od 1. mája.