Ženy, ktoré boli sterilizované v rozpore s právom, by mohli mať nárok na jednorazové finančné odškodnenie vo výške 5000 eur. Vyplýva to z legislatívneho zámeru, ktorý Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR v stredu predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

Štát chce odškodniť nezákonnú sterilizáciu

"Hlavným cieľom zákona bude zaistiť odškodnenie žien sterilizovaných v rozpore s právom v období od roku 1966 do roku 2004," priblížilo ministerstvo s tým, že predkladaný legislatívny zámer reaguje na pozitívny záväzok štátu zabezpečiť efektívnu nápravu pri porušovaní ľudských práv.

Nárok na finančné odškodnenie má byť podľa predkladateľa možné preukázať najmä výpisom zo zdravotnej dokumentácie, listinami a dokladmi, ale aj dôveryhodným svedectvom žiadateľky, ktoré bude možné vyvrátiť len existenciou spochybňujúcich dôkazov.

"Toto jednorazové finančné odškodnenie za sterilizáciu v rozpore s právom nebude zohľadnené ako príjem na účely posudzovania hmotnej núdze a bude oslobodené od daní a odvodov," avizuje ministerstvo.

Vláda sa sa už ženám ospravedlnila

Vláda SR sa na jeseň 2021 ospravedlnila za sterilizácie žien v rozpore s právom a odsúdila porušovanie ľudských práv dotknutých žien. Predkladaný legislatívny zámer je podľa ministerstva snahou o uzavretie tejto ľudsko-právnej a spoločenskej témy.

Legislatívny zámer zákona o jednorazovom finančnom odškodnení žien sterilizovaných v rozpore s právom možno pripomienkovať do 7. marca. Po jeho prípadnom schválení vládou by nasledovalo predloženie konkrétnej podoby návrhu zákona.