Vláda SR odsudzuje porušovanie ľudských práv a ospravedlňuje sa ženám, ktoré sa stali obeťami nezákonných sterilizácií. Oficiálne ospravedlnenie vlády za sterilizácie žien v rozpore s právom odsúhlasil kabinet na stredajšom rokovaní.

Obeťami boli rómske ženy

Zámerom komuniké je vyjadriť ľútosť zo strany vlády nad situáciou, v ktorej sa ocitli ženy v súvislosti so sterilizáciami v rozpore s právom. Kabinet v dôvodovej správe pripomenul, že obeťami  sa stali najmä rómske ženy v období rokov 1966-1989, v súvislosti s niektorými štátnymi politikami, snažiacimi sa ovplyvňovať početnosť rómskej populácie aj prostredníctvom sterilizácií.

Upozornil, že i v nasledujúcom období (1990-2004) sa mnohé ženy predovšetkým z rómskej komunity podrobili sterilizácii bez dostatočného porozumenia dôsledkom zákroku, prípadne pod tlakom zdravotníckeho personálu pri začínajúcich pôrodných bolestiach a bez dostatočného časového priestoru na premyslenie.

"Podobné manipulatívne postupy sú neprípustné a porušujú ľudské práva a slobody a demokratické princípy, k dodržiavaniu ktorých sa SR zaviazala,“ deklaruje kabinet.

Ospravedlnenie, ale aj odškodnenie

Mimovládna organizácia Poradňa pre občianske a ľudské práva privítala stredajšie uznesenie vlády, ktorá odsúdila nezákonné sterilizácie rómskych žien a poškodeným ženám sa ospravedlnila. Organizácia zároveň zdôrazňuje, že na dosiahnutie spravodlivosti pre poškodené ženy v súlade s medzinárodným právom je potrebné zabezpečiť aj ich odškodnenie.

„Po dnešnom ospravedlnení vlády musí nasledovať i druhý nevyhnutný krok, a to prijatie zákona, ktorý umožní odškodniť všetky poškodené ženy. Fakt je, že akákoľvek náhrada škody nikdy nenapraví utrpenie, ktoré nezákonné sterilizácie poškodeným ženám spôsobili, toto utrpenie môže len trochu zmierniť,“ uviedla Vanda Durbáková, advokátka spolupracujúca s poradňou, ktorá zastupovala viaceré poškodené rómske ženy v súdnych konaniach.

„Dnešné uznesenie vlády považujeme za významný posun smerom k zabezpečeniu spravodlivosti pre násilne sterilizované ženy a ich komunity, s ktorými už takmer 20 rokov spolupracujeme. Vnímame to zároveň aj ako významný posun smerom k tomu, aby sa slovenská spoločnosť s touto hanebnou praxou v plnej miere vyrovnala,“ uviedol programový koordinátor poradne Štefan Ivanco.

Premiér Heger tento krok víta. „Téma sterilizácie žien si vyžaduje oveľa väčšiu pozornosť, akú jej venovali predchádzajúce vlády,“ konštatoval.

Zároveň avizoval, že by sa rád stretol so ženami, ktoré podstúpili zákrok v rozpore s právom. Vláda by sa im chcela ospravedlniť 10. decembra pri príležitosti Dňa ľudských práv.