Zimný čas 2022, kedy sa presne mení zimný čas? Zmena nás čaká už budúci víkend. Nezabudnite si prestaviť hodinky. Zimný čas platí štandardne od konca októbra do konca marca.

Hoci sa používa v zimnom období a označuje sa ako zimný čas, v skutočnosti nie je sezónne posunutý. Zmenou na zimný čas sa teda myslí návrat k pôvodnému času, ktorý by sme mali označovať ako štandardný alebo bežný.

Tento rok sa bude prestavovanie zimného času kryť s jesennými prázdninami, ktoré budú na Slovensku od piatku 28. októbra 2022 až do utorka 1. novembra 2022, keď je na slovensku štátny sviatok Sviatok všetkých svätých. Školáci tak dostanú mimo víkendu tri dni prázdnin.

Kedy sa mení zimný čas 2022

Hodiny si prestavíme v noci zo soboty 29.10. 2022 na nedeľu 30.10.2022 z 3:00 hod na 2:00 hod a pospíme si o hodinu dlhšie. Zmena letného a zimného času mala oficiálne trvať do roku 2021.

Poslanci Európskeho parlamentu totiž v marci 2019 podporili ukončenie striedania sezónneho času od roku 2021. Striedanie však bude pokračovať ešte minimálne päť rokov. Dátumy striedania času tak budú vopred známe až do konca roku 2026.

Zimný čas má históriu

Myšlienka zmeniť čas sa zrodila, aby sa ušetrilo denné svetlo. Prvýkrát sa objavila v roku 1784 v článku Benjamina Franklina (1706 - 1790), amerického spisovateľa, štátnika, osvietenského mysliteľa, vynálezcu a fyzika. Prvý vážny návrh na zavedenie letného času podal londýnsky staviteľ William Willett v roku 1907 v eseji The Waste of Daylight (doslovný preklad: Mrhanie denným svetlom).

Na území súčasného Slovenska sa letný a tzv. zimný čas zaviedol prvýkrát v priebehu 1. svetovej vojny v rokoch 1915 a 1916, potom v rokoch 1940 až 1949. Od roku 1979 sa SELČ uplatňoval každý rok. Až do roku 1995 trval SELČ šesť mesiacov. Od roku 1996, keď sa jeho dĺžka na Slovensku zosúladila so smernicami Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie, trvá SELČ sedem mesiacov.

Zimný čas 2022 presný dátum

V súčasnosti sa letný čas platný v stredoeurópskom priestore odkláňa od koordinovaného svetového času (UTC), nazývaného aj greenwichský stredný čas (Greenwich Mean Time, GMT), o dve hodiny. Od októbra do marca sa táto oblasť vracia k svojmu pôvodnému stredoeurópskemu času, odklonenému od UTC o hodinu dopredu. Zmenu času využíva väčšina členských štátov Európskej únie i niektoré štáty USA.

Pôvodnou myšlienkou pri zavádzaní letného času bolo ušetriť elektrickú energiu a lepšie využiť prirodzené denné svetlo. Kritici posúvania hodinových ručičiek už niekoľko rokov tvrdia, že úspora energie je minimálna, letný čas mnohým ľuďom narúša biorytmus a podpisuje sa pod zdravotné problémy. Odporcovia zmeny času na portáli Nepotrebujeme letný čas popri svojich argumentoch majú aj petíciu pre tých, ktorí so zmenou času zo stredoeurópskeho na letný stredoeurópsky nesúhlasia.