Sociálna poisťovňa (SP) pri žiadosti živnostníčky o materské neprihliada na to, či živnosť prerušila alebo zrušila a nesleduje ani to, či dosahuje príjem počas poberania materského.

Živnostníčka a materská 

Živnostníčka teda môže podnikať, a pritom poberať dávku materské. Rozhodujúce pri posudzovaní nároku na túto dávku je to, či bola nemocensky poistená najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch pred pôrodom.

"Okrem tejto musí byť splnená aj druhá podmienka, a to je trvanie nemocenského poistenia v čase vzniku dôvodu na poskytovanie materského alebo trvanie ochrannej lehoty k tomuto dňu. Ochranná lehota trvá sedem dní po zániku nemocenského poistenia alebo osem mesiacov v prípade tehotenstva," informuje hovorca poisťovne Peter Višváder.

Živnostníčka a materská 

Žiadosť o materské treba predložiť pobočke SP, ktorá vykonáva alebo naposledy vykonávala nemocenské poistenie danej živnostníčky. Pred podaním žiadosti musí mať uhradené včas a v správnej výške.

Sociálna poisťovňa od januára do konca augusta 2019 ženám vyplatila 50.700 dávok v priemernej výške 660 eur.