Vláda Spojeného kráľovstva predstavila v sobotu kampaň na podporu obetí domáceho násilia počas celoštátneho obmedzenia voľného pohybu súvisiaceho s pandémiou koronavírusu.

#YouAreNotAlone

"Koronavírus otvoril Britom ich veľké srdcia. Teraz vás žiadam, aby ste tento súcit a spolupatričnosť prejavili aj voči tým, ktorí sú uväznení v hroznom kolotoči domáceho zneužívania," uviedla britská ministerka vnútra Priti Patelová, ktorú citovala televízia CNN.

Prečítajte si

Domáca karanténa v časoch koronavírusu: Stúpa domáce násilie

Cieľom kampane s hashtagom #YouAreNotAlone je ubezpečiť ľudí zažívajúcim domáce násilie, že podporné služby sú pre nich stále k dispozícii. Vláda požiadala verejnosť, aby prejavila solidaritu s obeťami domáceho násilia zdieľaním fotografie srdca na dlani. Podľa ministerky je potrebné ukázať obetiam, že nie sú sami a varovať páchateľov, že domáce zneužívanie je za každých okolností neprijateľné.

Kampaň zameraná na zvyšovanie povedomia o tom, kde môžu ľudia vyhľadávať pomoc, sa bude šíriť prostredníctvom internetových sociálnych sietí a verejne prístupné budú aj rôzne propagačné materiály.  

Veľký nárast telefonátov obetí 

Vzhľadom na veľký nárast telefonátov obetí domáceho násilia so žiadosťou o pomoc sa britské ministerstvo vnútra zaviazalo prispieť sumou približne 1,9 milióna libier na okamžité posilnenie liniek pomoci a online podpory pre obete takýchto činov.

Približne 20-percentný nárast počtu volaní na poradenskú linku pre deti ohrozené domácim násilím zaznamenalo v uplynulých týždňoch aj Francúzsko. Francúzska vláda tiež upozornila, že počas platnosti vládou nariadených obmedzení sa zvýšil aj počet prípadov násilia páchaného na ženách. Minister vnútra Christophe Castaner pred nedávnom uviedol, že počet týchto prípadov sa prudko zvýšil - zhruba o tretinu v celom Francúzsku, a to už po prvom týždni od zavedenia obmedzení voľného pohybu.