Izolácia, pocit neistoty, strata príjmu i frustrácia z nejasnej budúcnosti. Domáca karanténa chráni pred koronavírusom, skúsenosti z postihnutých krajín však ukazujú, že dáva priestor inému nebezpečnému javu - preukázateľne sa zvyšuje domáce násilie. Pre mnohé ženy a deti karanténa znamená, že nemajú kam utiecť a je zložité obrátiť sa na úrady o pomoc v čase, keď sú s násilníkom v uzatvorenom priestore. 

Koronavírus a domáce násilie: V Číne trikrát viac obetí  

V Číne sa po karanténe citeľne zvýšil počet obetí domáceho násilia. V januári to bol dvojnásobný počet a do februári dokonca trojnásobný počet prípadov v porovnaní s minulý rokom. “Epidémia mala obrovský vplyv na domáce násilie. Podľa našich štatistík sa 90 percent príčin násilia týka epidémie COVID-19,“ uviedol bývalý čínsky policajný úradník Wan Fei, ktorý založil organizáciu na ochranu práv žien. 

BBC zase citovala ženskú aktivistku Guo Jing z mesta Wu-chan, ktorej volali zúfalé mladé ženy a rozprávali o násilných otcoch a manželoch. Iní aktivisti informovali o prípadoch manželiek, ktoré sa ocitli v domácom zajatí, keďže v časoch cestovných obmedzení nemohli utiecť ani k príbuzným. 

Podľa oficiálnych štatistík z roku 2016 zažilo v Číne 30 percent vydatých žien domáce násilie. "Každých 7,4 sekundy manžel v Číne zbije svoju ženu. Samotné dáta ukazujú, že domáce násilie je smrteľnejšie ako samotný vírus,” objavilo sa na čínskej sociálnej sieti Weibo.

Koronavírus a domáce násilie: Slovensko to čaká

Nedeje sa to len v Číne. “Správy o zvyšujúcom sa výskyte domáceho násilia vydali už viaceré krajiny, upozorňujú na to nielen pomáhajúce organizácie, ale aj autority ako napríklad francúzska štátna tajomníčka pre rodovú rovnosť Marlene Schiappa alebo prokurátorka štátu Florida Aramis Ayala,” povedala pre Ženy v meste Barbora Burajová z Koordinačno-metodického centra pre rodovo podmienené a domáce násilie.

Upozorňuje, že pre páchateľa domáceho násilia je dôležité mať obeť pod kontrolou. “Cieľom násilníka nie je spôsobiť zranenia, ale mať obeť vo svojej moci. Podriadenie páchateľ dosahuje fyzickým násilím, ponižovaním, vyčerpávaním, sociálnou izoláciou, obmedzovaním prístupu k zdrojom rodiny. Nanešťastie opatrenia na zamedzenie šírenia vírusu rozširujú možnosti páchateľa takto na obeť pôsobiť. A ak uvažujeme nad kontrolou, súčasná situácia mnohým zobrala kontrolu nad ich každodenným životom, napríklad možnosťou zárobku. Tí, ktorí tomu čelia, môžu hľadať iné možnosti, kde kontrolu nadobudnúť a v izolácii spoločne s rodinou sa tak cieľom kontrolujúceho ovládania môžu stať ženy a deti,”vysvetľuje.

Zvlášť upozorňuje na utrpenie detí. “Dieťa, ktoré je svedkom násilia doma a žije v dusivej atmosfére strachu, je v ňom teraz 24 hodín denne, už si nemôže vydýchnuť v škole, nájsť podporu u učiteliek,” dodáva Barbora Burajová.  

Menej hovorov na národnú linku

O násilí počas domácej karentény na Slovensku zatiaľ údaje nie sú. “Bolo by naivné očakávať, že situácia bude iná, ako v čase krízy vyvolanej inou príčinou. Čo vidíme, je pokles hovorov na Národnú linku pre ženy zažívajúce násilie. Podobný trend sa ukazuje v čase sviatkov alebo dňoch pracovného voľna a po ich skončení príde nárast hovorov. Takýto jav je možné si vysvetliť tým, že v čase, keď je násilný partner doma, ženy nemôžu hľadať pomoc a nevolajú na linku. Urobia tak, keď nie sú pod kontrolou a cítia sa pri hľadaní pomoci bezpečne, teda v čase, keď násilný partner nie je doma,” dodáva Barbora Burajová.  

 

Ani v časoch boja s epidémiou nesmie polícia podľa Burajovej poľaviť pri ochrane žien pred domácim násilím. “V krajine platia mnohé obmedzenia, ale v prípade ohrozenia života a zdravia je tu polícia a treba sa na ňu obracať. Dôležité je si uvedomiť, že skúsenosť s násilím v rodine nie je hanbou obetí, ale oprávňuje ich k tomu, aby dostali pomoc,” hovorí Barbora Burajová. 

Pomôcť ženám a deťom môžu aj ľudia či rodina v ich okolí. Obrátiť sa môžu na Národnú linku pre ženy zažívajúce násilie. “Poradkyne sú pripravené pomôcť hľadať aj cesty s tretími osoby, ktoré chcú pomôcť žene zažívajúcej násilie, ako chrániť ju a jej deti. Číslo na linku je 0800 212 212 a aj v súčasnosti je dostupná nepretržite,” dodáva Barbora Burajová z Koordinačno – metodického centra pre rodovo podmienené a domáce násilie.