Režisérka Anna Grusková sa už dlhší čas venuje životu a posolstvu Dr. Alžbety Gwerkovej Göllnerovej (1905-1944), hungaristky, slovakistky, historičky a priekopníčky demokracie pre ženy. V čase pandémie naštudovala s komorným tímom profesionálnych divadelníkov svoju autorskú hru Demokratka Erža, s ironickým podtitulom Láska a smrť v najkrajšom slovenskom meste.

Dokumentárna dráma otvára zabudnutý povojnový súdny proces. Premiéra je naplánovaná na 15. a 16. júna 2021 v Banskej Štiavnici, kde inscenácia aj vznikala a kde táto výnimočná predstaviteľka našich dejín prežila posledné roky svojho života. 

Prečítajte si

Prvá pediatrička na Spiši stále ordinuje, je najstaršia na Slovensku

„Celú inscenáciu rámcuje povojnový súdny proces, ktorý Edmund Gwerk inicioval, keď jeho manželku vykopali z masového hrobu v Kremničke. Cítil ako svoju povinnosť zistiť, kto sa pričnil o to, aby takto zomrela. V rámci spomínania na ten proces a prehrávania si autentických siuácií z neho, opäť ožíva ich vzťah, osobnosť Alžbety, jej myšlienky a činy. Zvolila som formu retrospektívneho prerozprávania s presahom do súčasnosti,“ povedala Anna Grusková.

Alžbeta a Edmund

Dve postavy – Alžbetu Gwerkovú Göllnerovú a Edmunda Gwerka – stvárnili výrazní predstavitelia mladšej hereckej generácie z alternatívnej divadelnej scény Lenka Libjaková a Šimon Ferstl. Inscenáciu hudobne priamo na javisku spoluvytvára mladý violista Andrej Krajčovič.

Dobová fotografia Alžbety Gwerkovej.  Foto - Slovenské banské múzeum

Počas naštudovania celý tím dodržiaval protipandemické opatrenia, no napriek zložitej situácii si divadelníci proces užili. Ako povedala Anna Grusková, túžba tvoriť im bola v istom zmysle záchranou.

Text hry vznikol aj vďaka dvojtýždňovej rezidencii v Divadle Pôtoň v Bátovciach v októbri 2020. Hra a inscenácia vychádzajú z autentických archívnych dokumentov - listov, úradných dokumentov aj z bohatého fotografického materiálu, ktoré sa nachádza v Slovenskom banskom múzeu, Slovenskom národnom archíve, v jeho pobočkách v Banskej Bystrici a Banskej Štiavnici a v súkromných zbierkach.

V Banskej Štiavnici sa hrá v prázdnej budove gymnázia, kde Dr. Gwerková učila. Tvorivý tím na jeseň pripravuje aj bratislavskú premiéru, tiež na autentickom mieste, ktoré je spojené s jej životom.

Kto bola Alžbeta Gwerková?

Dr. Alžbeta Gwerková Göllnerová (1905-1944) bola slovenská hungaristka, prekladateľka z maďarčiny, literárna vedkyňa a historička, absolventka Karlovej univerzity v Prahe, kde získala i doktorát. V roku 1937 sa habilitovala na Univerzite Komenského v Bratislave.

V spolueditorstve s Jarmilou Zikmundovou  vydala v roku 1938 a 1939 obsiahlu učebnicu pre výchovu demokratickej ženy Žena novej doby, ktorá však čoskoro bola zakázaná. 

Plagát inscenácie   Foto - Katarína Holková

Posledné roky života strávila v Banskej Štiavnici po boku svojho manžela, akademického maliara Edmunda Gwerka. Obaja sa zúčastnili Slovenského národného povstania. Na jeseň roku 1944 Dr. Gwerkovú zatklo Gestapo a až po vojne objavili jej telo v masovom hrobe v Kremničke.

Inscenáciu Demokratka Erža z verejných prostriedkov podporil Fond na podporu umenia.

Režisérka Anna Grusková uviedla vlani, v roku storočnice slovenského profesionálneho divadla, premiéru dokumentárneho film Život za divadlo, v roku 2018 odpremiérovala dokument Smutné jazyky, pred tým to boli celovečerné tituly: Rabínka (2012), Návrat do horiaceho domu (2014), Profesionálna cudzinka (2016).