Režisérka Anna Grusková sa už dlhší čas venuje životu a posolstvu Dr. Alžbety Gwerkovej Göllnerovej (1905-1944), hungaristky, slovakistky, historičky a priekopníčky demokracie pre ženy. V čase pandémie naštudovala s komorným tímom profesionálnych divadelníkov svoju autorskú hru Demokratka Erža, s ironickým podtitulom Láska a smrť v najkrajšom slovenskom meste.

Dokumentárna dráma otvára zabudnutý povojnový súdny proces. Premiéra je naplánovaná na 15. a 16. júna 2021 v Banskej Štiavnici, kde inscenácia aj vznikala a kde táto výnimočná predstaviteľka našich dejín prežila posledné roky svojho života. 

„Celú inscenáciu rámcuje povojnový súdny proces, ktorý Edmund Gwerk inicioval, keď jeho manželku vykopali z masového hrobu v Kremničke. Cítil ako svoju povinnosť zistiť, kto sa pričnil o to, aby takto zomrela. V rámci spomínania na ten proces a prehrávania si autentických siuácií z neho, opäť ožíva ich vzťah, osobnosť Alžbety, jej myšlienky a činy. Zvolila som formu retrospektívneho prerozprávania s presahom do súčasnosti,“ povedala Anna Grusková.

Alžbeta a Edmund

Dve postavy – Alžbetu Gwerkovú Göllnerovú a Edmunda Gwerka – stvárnili výrazní predstavitelia mladšej hereckej generácie z alternatívnej divadelnej scény Lenka Libjaková a Šimon Ferstl. Inscenáciu hudobne priamo na javisku spoluvytvára mladý violista Andrej Krajčovič.

Dobová fotografia Alžbety Gwerkovej.  Foto - Slovenské banské múzeum

Počas naštudovania celý tím dodržiaval protipandemické opatrenia, no napriek zložitej situácii si divadelníci proces užili. Ako povedala Anna Grusková, túžba tvoriť im bola v istom zmysle záchranou.

Text hry vznikol aj vďaka dvojtýždňovej rezidencii v Divadle Pôtoň v Bátovciach v októbri 2020. Hra a inscenácia vychádzajú z autentických archívnych dokumentov - listov, úradných dokumentov aj z bohatého fotografického materiálu, ktoré sa nachádza v Slovenskom banskom múzeu, Slovenskom národnom archíve, v jeho pobočkách v Banskej Bystrici a Banskej Štiavnici a v súkromných zbierkach.

V Banskej Štiavnici sa hrá v prázdnej budove gymnázia, kde Dr. Gwerková učila. Tvorivý tím na jeseň pripravuje aj bratislavskú premiéru, tiež na autentickom mieste, ktoré je spojené s jej životom.

Kto bola Alžbeta Gwerková?

Dr. Alžbeta Gwerková Göllnerová (1905-1944) bola slovenská hungaristka, prekladateľka z maďarčiny, literárna vedkyňa a historička, absolventka Karlovej univerzity v Prahe, kde získala i doktorát. V roku 1937 sa habilitovala na Univerzite Komenského v Bratislave.

V spolueditorstve s Jarmilou Zikmundovou  vydala v roku 1938 a 1939 obsiahlu učebnicu pre výchovu demokratickej ženy Žena novej doby, ktorá však čoskoro bola zakázaná. 

Plagát inscenácie   Foto - Katarína Holková

Posledné roky života strávila v Banskej Štiavnici po boku svojho manžela, akademického maliara Edmunda Gwerka. Obaja sa zúčastnili Slovenského národného povstania. Na jeseň roku 1944 Dr. Gwerkovú zatklo Gestapo a až po vojne objavili jej telo v masovom hrobe v Kremničke.

Inscenáciu Demokratka Erža z verejných prostriedkov podporil Fond na podporu umenia.

Režisérka Anna Grusková uviedla vlani, v roku storočnice slovenského profesionálneho divadla, premiéru dokumentárneho film Život za divadlo, v roku 2018 odpremiérovala dokument Smutné jazyky, pred tým to boli celovečerné tituly: Rabínka (2012), Návrat do horiaceho domu (2014), Profesionálna cudzinka (2016).