Európska komisia (EK) v piatok, s odkazom na blížiaci sa Medzinárodný deň žien, zverejnila správu o rodovej rovnosti v EÚ za rok 2021, ktorá upozornila na negatívny vplyv pandémie koronavírusu na ženy. Správa uvádza, že pandémia prehĺbila nerovnosti medzi ženami a mužmi takmer vo všetkých oblastiach života, a to tak v Európe, ako aj mimo nej.

V EÚ je viac domáceho násilia

Exekutíva EÚ v tejto súvislosti dodala, že členské štáty zaviazala aj k tomu, aby investície financované z fondu obnovy po koronakríze smerovali aj na podporu rodovej rovnosti. V správe EK sa uvádza, že členské štáty počas pandémie zaznamenali prudký nárast domáceho násilia.

Vo Francúzsku vlani len počas prvého týždňa karantény nahlásili o 32 percent viac prípadov domáceho násilia, v Litve to bolo po prvých troch týždňoch o 20 percent viac, Írsko zaznamenalo päťnásobný nárast príkazov na zásah proti domácemu násiliu a španielske úrady oznámili, že počas prvých dvoch týždňov karantény sa počet volaní o pomoc zo strany žien zvýšil o 18 percent.

Komisia dodala, že ženy sú v prvej línii boja proti pandémii: tvoria 76 percent pracovníkov v zdravotníctve a sociálnej starostlivosti a 86 percent pracovníkov v službách osobnej zdravotnej starostlivosti. Pandémia vážne zasiahla ženy aj na trhu práce v odvetviach ako maloobchod či starostlivosť a práca v domácnosti. Ide o práce, ktoré nemožno vykonávať na diaľku.

Ženy nerozhodujú o riešeni pandémie

Štúdia z roku 2020 naznačila nedostatok žien v rozhodovacích orgánoch poverených riešením krízy COVID-19. Zo 115 osobitných národných pracovných skupín zameraných na boj proti pandémii v 87 krajinách, vrátane 17 štátov EÚ, bolo 85 percent s prevahou mužov. Len v 11 percentách zo sledovaných krajín dominovali v krízových štáboch ženy a pri 3,5 percenta prípadov išlo o rodovo vyvážené tímy.

Komisia spresnila, že na politickej úrovni predstavujú ženy v EÚ len 30 percent ministrov zdravotníctva. Pracovná skupina EK zameraná na boj s COVID-19 je rodovo vyvážená - vedie ju predsedníčka Ursula von der Leyenová a v jej päťčlennom tíme eurokomisárov sú tri ženy.

Komisia chce mať lepší prehľad o pokroku v celej EÚ, a preto v piatok rozbehla prevádzku portálu na monitorovanie stratégie pre rodovú rovnosť. Tento projekt umožní monitorovať výkonnosť jednotlivých členských štátov EÚ a porovnávať pokrok a rozdiely medzi 27 členskými štátmi.