Prijatie aktuálnej novely zákona o zdravotnej starostlivosti by znamenalo zavedenie nových prekážok v prístupe k legálnej interrupčnej starostlivosti, ohrozenie zdravia a blaha žien a narušenie ich slobody rozhodovania a súkromia.

V spoločnom vyhlásení adresovanom poslancom Národnej rady SR na to upozorňuje 111 občianskych organizácií. Zákonodarcov vyzývajú, aby navrhované zmeny z dielne poslancov OĽANO odmietli.

Stigmatizácia potratov

"Prijatie tejto novely zákona by malo veľmi nepriaznivý dosah na poskytovanie legálnej interrupčnej starostlivosti na Slovensku a zároveň by zvýšilo škodlivú stigmatizáciu, ktorá sa s interrupciami spája," uvádza sa vo vyhlásení.

Po schválení novely by lekári boli podľa organizácií nútení konať v rozpore so svojimi profesionálnymi povinnosťami voči svojim pacientkam. Konštatujú tiež, že návrhy sú v rozpore s medzinárodnými štandardmi v oblasti verejného zdravia, osvedčenými klinickými postupmi a medzinárodnými ľudskoprávnymi záväzkami SR.

Návrh OĽANO v druhom čítaní 

Novelu zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá upravuje oblasť potratov, posunul parlament v júli do druhého čítania. Poslanci z klubu OĽANO v nej navrhujú zmeny v sociálnych opatreniach pre ženy zvažujúce interrupciu, zmenu názvu umelého prerušenia na umelé ukončenie tehotenstva, zaviesť chcú potrebu dvoch nezávislých lekárskych posudkov v prípade interrupcií zo zdravotných dôvodov i obsiahlejšie hlásenie o potratoch.

Novelou chcú tiež navrhovatelia predĺžiť lehotu na rozmyslenie pred podstúpením interrupcie na 96 hodín. Upraviť mienia informovaný súhlas, aby bol obrazom reálneho informovania, a nie nevyhnutnou formalitou či prekážkou. Dôraz by sa mal podľa nich klásť na zodpovednosť lekára pri poučení ženy. Zakázaná by mala byť reklama v oblasti potratov.