Sebahodnota a jej význam sa pomaly, ale isto dostávajú do povedomia, a to nielen v kontexte sebavedomia a sebalásky, ale aj ako dôležitý prvok nášho životného štýlu. Táto téma, najmä pokiaľ ide o ženy, stále viac zaujíma konzultantov, koučov a odborníkov.

Projekt I SEE ME, za ktorým stojí organizácia Trust Women, sa zameriava na rôzne aspekty sebahodnoty žien a snaží sa ju objasniť prostredníctvom autentických príbehov, odborných rozhovorov a štatistík.

Konferencia I SEE ME

Jeho prvá odborná konferencia v Bratislave sa uskutoční 25. novembra, v deň začiatku celosvetovej kampane Orange the World, ktorá svetu pripomína boj proti násiliu na ženách a dievčatách.

Eva Vaľovská, autorka projektu I SEE ME, vysvetľuje, že kampaň sa snaží priblížiť tému sebahodnoty žien prostredníctvom konkrétnych príbehov rôznych žien.

"Každá z týchto žien má svoj vlastný príbeh, odlišný vzťah k sebe, a často sa v nich prejavujú rôzne emócie, ktorým môžeme všetky rozumieť. Tieto reálne príbehy sa spájajú s odbornými rozhovormi so psychológmi, psychoterapeutmi a koučmi, ktoré sú podložené dátami a štatistikami."

Kampaň sa zameriava na rôzne výzvy, ktorým čelia ženy v súvislosti so svojou sebahodnotou, vrátane stereotypov vo výchove, materstva, hormonálnych cyklov a štruktúr v spoločnosti.

"Projekt I SEE ME má za cieľ šíriť svoju správu čo najširšej verejnosti, pretože sa jedná o tému, ktorá je dôležitá pre všetky ženy. Snaží sa osloviť rôzne publikum a spája mnoho úžasných ľudí, ktorí prispeli k jeho úspechu."

Eva Vaľovská ďalej zdôrazňuje, že kampaň neobmedzuje svoje úsilie len na ženy, ale zahŕňa do diskusie aj mužov. "Muži tvoria polovicu spoločnosti a je nemožné otvárať témy postavenia žien a ženskej sebahodnoty bez nich. V kampani otvárame priestor pre to, aby sme sa navzájom pochopili a našli spoločne riešenia pre cieľ, ktorý v prípade tejto kampane je, aby sme si ako ženy mohli vážiť samy seba."

Foto - I SEE ME

Hoci hlavným cieľom projektu nie je presvedčiť čo najviac žien, aby našli lásku k sebe a zmenili svoj život, už teraz vidí jeho autorka úspechy. Eva Vaľovská hovorí: "My považujeme za úspech aj fakt, že vidíme otvárať tieto témy nielen u našich sledovateľov a podporovateľov, ale aj v iných organizáciách a kampaniach. Dôležité je aj to, že do kampane sa zapája čím ďalej viac mužov, ktorí nás podporujú, chcú sa k téme vyjadriť, pretože vidia, že ten priestor tu je. Rovnako sme stretli ženy, ktoré chcú pomôcť a zapojiť sa do našej kampane, pretože ich téma oslovila. Teší nás aj podpora zo strany firiem, ktoré posielajú svojich zamestnancov na naše podujatia a vnášajú diskusiu o sebahodnote aj do pracovného prostredia."

Výchova dievčat a vplyv sociálnych sieti

Program konferencie vychádzal z tém, ktoré počas polročnej kampane najviac rezonovali u jej sledovateľov. Boli to najmä témy vzťahov a toho, ako si nastaviť hranice a neísť na úkor seba v práci alebo súkromí, otázky výchovy, kde začínal a končil takmer každý rozhovor s odborníkmi.

Jednou z najviac rezonujúcich tém v rámci kampane sa stala výchova dievčat, vplyv sociálnych médií a podobne. Na túto tému predstaví výsledky dlhoročných výskumov v rámci dôležitého projektu sebadôvery značka DOVE, ktorá sa zameriava na praktické komunikačné hry a cvičenia pre rodičov, školy a iné inštitúcie pri budovaní sebadôvery dievčat.

Dnes sa stále viac ľudí vyjadruje k tejto téme, čo ukazuje, že táto problematika je aktuálna a relevantná. Organizátorka konferencie a autorka projektu vníma, že nastal vhodný čas pre otvorenie tejto diskusie na odbornej úrovni.

"Na konferenciu sme pozvali nielen slovenských odborníkov z radov psychológov, psychoterapeutov a koučov, ale aj expertov z Česka. Veríme, že odborný dialóg, zdieľanie praktických skúseností a vzdelávanie nám pomôžu lepšie pochopiť túto citlivú tému," uzatvára Eva Vaľovská.

Konferencia sa uskutoční vo Vodárenskom múzeu v Bratislave 25. novembra.