Priemerná dĺžka rozvodom vybavených rozvodových konaní bola vlani 6,4 mesiaca. Vyplýva to z informácií Analytického centra Ministerstva spravodlivosti (MS) SR o vývoji na súdoch počas pandémie ochorenia COVID-19.

Dĺžka rozvodov sa nemení

Počas predchádzajúcich piatich rokov sa priemerná dĺžka týchto konaní veľmi nemenila. Najdlhšie trvali v roku 2017 - 6,9 mesiaca. Najkratšie v roku 2019 - 6,2 mesiaca. "Nemožno však hovoriť o spokojnosti napriek skráteniu priemernej dĺžky konania od roku 2017," zdôraznili.

Ako uviedli, v agende starostlivosti súdu o maloletých sa reštančnou vecou rozumie konanie trvajúce viac ako šesť mesiacov od dôjdenia veci na súd. Pod túto agendu patria aj rozvody manželov s aspoň jedným maloletým dieťaťom. "Keďže priemerná dĺžka konania sa pohybuje nad úrovňou reštančnosti, naznačuje to, že proces si vyžaduje zmenu. Pomôcť by mohla špecializácia súdov v rodinnoprávnej agende po reforme súdnej mapy," podotkli.

Počet rozvodov klesá

Z údajov analytického centra tiež vyplýva, že počet návrhov na rozvod od roku 2010 klesá, rovnako sa znižuje počet právoplatných rozvodov. Vlani podali manželské páry s aspoň jedným dieťaťom 5961 návrhov na rozvod. V prípade bezdetných manželských párov to bolo 4073. Právoplatných rozvodov bolo vlani 8131.