Titul Absolútna Slovenka roka 2023 získala Silvia Manduľáková, ktorá viac ako desaťročie pracuje na zvýšení kvality technického vzdelávania v základných školách na Slovensku. Zakladateľka neziskovej organizácie Eductech, ktorá sa zameriava sa najmä na podporu inovatívneho a technického vzdelávania, získala prvenstvo aj v kategórii podpora mladých talentov.

„Hlavným cieľom mojej neziskovky Eductech je nasmerovať deti na stredné odborné školy s technickým zameraním. Vytvoriť podmienky na základných školách, najmä pre piate, šieste a siedme ročníky v časovom predstihu. Už pred samotným výberom strednej školy a budúcej profesijnej orientácie. Efektívnosť výučby techniky na školách a vyhovujúce materiálno-didaktické vybavenie vie deti priviesť k záľube až do vyšších tried, teda ôsmeho a deviateho ročníka,“  povedala pre zenskyweb.sk Silvia Manduľáková.

Slovenka roka 2023 - víťazky

Ocenenie v kategórii biznis a manažment dostala Denisa Kanásová, majiteľka strojárskej firmy, ktorá je relevantným hráčom vo výrobe tlakových zariadení pre farmaceutický, chemický a recyklačný priemysel.

V oblasti športu zvíťazila Mária Potočná, bývalá kajakárka, úspešná trénerka vodných športov. Ako matka vychovala štyroch synov, všetci sú vodáci, z toho dvaja bývalí reprezentanti Slovenska v kanoistike.

Za oblasť médiá a komunikácia získala cenu moderátorka Iveta Malachovská, ktorá minulý rok prekvapila aj ako režisérka a producentka filmu Peter Dvorský. Prvenstvo v kategórii kultúra a umenie patrí speváčke Dare Rolins.

V kategórii veda a výskum uspela profesorka teórie štátu a práva Gabriela Dobrovičová, ktorá v súčasnosti pôsobí ako vedúca osobnosť výskumného tímu zloženého z právnikov a informatikov zameraného na riešenie problematiky umelej inteligencie a jej využitia v rozhodovacej činnosti súdov.

V kategórii vzdelávanie je Slovenkou roka Viera Peterková, dekanka Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, ktorá sa príprave učiteľov venuje vyše 22 rokov. Významnou mierou prispela k akreditácii unikátneho študijného program slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich.

Zdravotníctvo vyhrala Mária Katuščáková

V kategórii zdravotníctvo zvíťazila Mária Katuščáková, primárka kliniky liečebnej rehabilitácie v Košiciach. Za oblasť charity a sociálnej práce patrí ocenenie Kataríne Novotovej, autorke projektu "láskavosť cez sladkosť", v ktorej počas pandémie spojila ženy z celého Slovenska. Strávila tiež niekoľko dní na slovensko-ukrajinskej hranici, kde spolu s dobrovoľnými "kuchármi bez hraníc" varila a vydávala stravu pre ľudí utekajúcimi pred vojnou.

Mimoriadne ocenenie za celoživotný prínos pre Slovensko udelila nominačná komisia tento rok výkonnej riaditeľke Ligy proti rakovine Eve Kováčovej a dlhoročnej redaktorke týždenníka Slovenka Kataríne Hanzelovej.

Anketa Slovenka roka je pokračovaním podujatia, ktoré týždenník Slovenka organizoval v minulosti pod názvom Žena roka a Muž roka. O víťazkách v jednotlivých kategóriách rozhodujú diváci RTVS formou sms hlasovania a čitatelia Slovenky prostredníctvom kupónov, ako aj internetového hlasovania na www.slovenkaroka.sk. Program galavečera sa niesol v znamení 15. výročia ankety, 75 rokov týždenníka Slovenka a rovnakého výročia Umeleckého súboru Lúčnica.