Exkluzívny prieskum agentúry AKO ukázal, že väčšina obyvateľov Slovenska si myslí, že ženy patria do sektora informačných technológií. Štyria z piatich obyvateľov Slovenska veria, že práca v IT je rovnako vhodná pre ženy aj pre mužov. Deviati z desiatich opýtaných si myslia, že pri výbere zamestnanca by sa mali zohľadňovať len jeho kvality, nie pohlavie.

Predsudky o ženách v IT sú prekonané

„Výsledky prieskumu sú pozitívnou správou pre nás všetkých. Len necelých 19 percent opýtaných sa vyjadrilo, že ženy do IT nepatria. Pri podobnom prieskume spred troch rokov tento názor malo takmer 30 percent opýtaných,“ hovorí Anka Záhorčáková, obchodná riaditeľka DITEC a ambasádorka pre ženy v IT.

Dcére a vnučke by odporučili IT Vyše štyria z piatich oslovených by pritom svojej dospievajúcej dcére či vnučke odporučili prácu v IT. Medzi najčastejšie dôvody, ktoré opýtaní spomínali, bolo dobré finančné ohodnotenie, perspektíva do budúcnosti či veľké možnosti uplatnenia. Tí, ktorí by svojej dcére takúto kariéru neodporučili, uvádzali ako dôvod iné záujmy a predpoklady či zdravotné dôvody, alebo sa zaujímajú o „dôležitejšie a potrebnejšie povolania“.

Celkovo je práca v IT vnímaná skôr pozitívne. Takmer dve tretiny opýtaných jej prisudzujú pozitívne ladené prívlastky, najčastejšie sa opakovali výrazy ako potrebná, prospešná, prínosná.

Zhruba každý siedmy respondent označil prácu v technológiách ako náročnú. Za dobre finančne ohodnotenú ju spontánne ohodnotil každý desiaty opýtaný, jednému z dvadsiatich napadlo ako prvé, že táto práca je zaujímavá.

Ženy: Rodina či kariéra?

Okrem profesijných výziev čelia pracujúce ženy aj tým spoločenským. Vyše 41 percent účastníkov prieskumu je presvedčených, že ženy by mali uprednostňovať rodinu pred kariérou.

„V porovnaní s priemerným výsledkom ide mierne častejšie o mužov. Obyvateľov Trnavského, Banskobystrického a Prešovského kraja a občanov maďarskej národnosti. Miera súhlasu s výrokom stúpa s pribúdajúcim vekom a klesá so stúpajúcim vzdelaním respondentov,“ vysvetľuje výkonný riaditeľ prieskumnej agentúry AKO Václav Hřích.

Opačný názor majú častejšie ženy, najmladší respondenti, ľudia s vysokoškolským titulom a obyvatelia Bratislavského kraja. Takmer 90 percent respondentov súhlasí s tým, že pri výbere zamestnanca by sa mali zohľadňovať len jeho kvality, nie pohlavie.

Aj keď 77 percent opýtaných si myslí, že existujú povolania vhodnejšie len pre jedno z pohlaví, 68 percent hovorí, že v niektorých povolaniach bolo potrebné počet mužov a žien vyrovnať.

„Je dobré, že väčšinový pohľad slovenskej populácie je v prospech viac príležitostí pre ženy v IT. Na to však potrebujeme podporu mužov, nie ich odmietanie. V roku 2022 už neobstojí názor, že žena by mala najmä stáť doma v kuchyni,“ hovorí Anka Záhorčáková. Prieskum vykonávali pracovníci agentúry AKO v apríli 2022 na tisíc obyvateľoch Slovenska, zadávateľom bola spoločnosť DITEC.