Ministerstvo životného prostredia SR pripomína, že snežienka jarná je od júna 2021 chráneným druhom na celom Slovensku. V minulosti síce bolo možné ich trhať na územiach do druhého stupňa ochrany (vrátane), vyhláška spred dvoch rokov to však zmenila. Envirorezort preto apeluje na ľudí, aby snežienky vo voľnej prírode netrhali. Zabúdať by nemali ani na sankcie, ktoré za odtrhnutie chránenej rastliny hrozia.

Snežienky trhať len na vlastnej záhrade

"Jej rastliny je zakázané úmyselne trhať, zbierať, rezať, vykopávať alebo ničiť vo voľnej prírode. Rovnako je zakázané tento druh držať, prepravovať, predávať, vymieňať alebo predávať, ak ide o jedince z voľnej prírody," uviedlo pre TASR oddelenie komunikácie ministerstva.

Trhať ich je možné podľa envirorezortu len z vlastnej záhrady, prípadne nakupovať z oficiálnych fariem. Podotýka, že spoločenská hodnota jednej rastliny je 200 eur. V druhom a vyššom stupni ochrany sa spoločenská hodnota rastliny zvyšuje trojnásobne.

Predmetná vyhláška vychádza z aktuálneho červeného zoznamu a reflektuje súčasný stav ohrozenosti a vzácnosti jednotlivých druhov rastlín. Maximálna uložená pokuta dosahuje viac ako 9950 eur, spolu s prepadnutím veci. Ak sa človek dopustí priestupku opakovane, môže sa sankcia zvýšiť na viac ako 19.900 eur. Podnikateľovi alebo právnickej osobe hrozí za rovnaké protiprávne konanie pokuta viac ako 33.000 eur.

Pokuty sú vysoké

"Ak niekto podľa trestného zákona čo aj z nedbanlivosti spôsobí škodu vo väčšom rozsahu (od 2600 eur) tým, že zničí, vytrhne, vykope, pozbiera chránenú rastlinu alebo ju poškodí či zničí jej biotop, potrestá sa odňatím slobody na dva roky," podotklo ministerstvo. Dopadnúť tak môže človek, ktorý sa rozhodne natrhať si vo voľnej prírode kyticu s viac ako 13 kvetmi, pričom spoločenská hodnota jednej je 200 eur.

Na šesť mesiacov až tri roky odňatia slobody môžu odsúdiť toho, kto pre seba alebo pre niekoho iného obstará chránenú rastlinu. Rovnako tak, ak pestuje, spracúva, dováža alebo vyváža chránené rastliny, prípadne s nimi obchoduje alebo ich inak scudzí.

V evidencii priestupkov Stráže prírody Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR nie je možné odfiltrovať prípady, ktoré sa týkajú priamo snežienok. S priestupkami poškodenia chránených rastlín sa však strážcovia prírody stretávajú podľa MŽP pomerne často. Maximálna pokuta v blokovom konaní na mieste vybraná Strážou prírody je do 300 eur, u mladistvých osôb 60 eur. V prípade vyšších priestupkov sa vec postúpi na správne konanie.