Prírodná rezervácia Pralesy Slovenska vznikne 1. decembra. Vyplýva to z nariadenia vlády, ktoré kabinet na návrh Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR v stredu schválil.

Nariadením sa za chránené územia vyhlásia doteraz nedostatočne chránené pralesy a prírodné lesy Slovenska. Spolu to bude 76 lokalít v rôznych častiach SR. Lokality sú vo všetkých krajoch okrem Nitrianskeho. Celková výmera by mala byť 6462,42 hektára, vyplýva z materiálu.

Prírodná rezervácia Pralesy Slovenska. Čo to je? základné informácie

Predstavitelia ochranárskych organizácií, ktoré participovali na procese vyhlásenia Pralesov Slovenska, spresnili, že najviac lokalít sa nachádza v Banskobystrickom a v Žilinskom kraji.

"Mnohé doteraz chránila len dohoda medzi Lesmi SR a občianskymi združeniami Prales a WWF (World Wide Fund for Nature) Slovensko," pripomenuli.

"Viaceré lokality boli doteraz len v nižších stupňoch ochrany, napríklad lokalita Veľký Grič vo Vtáčniku bola v prvom (najnižšom) stupni ochrany, pralesy v Hrochoťskej doline na Poľane či lokalita Drastvica v Štiavnických vrchoch boli len v druhom stupni ochrany,“ upozornili.

Na celom území Pralesov Slovenska má platiť piaty stupeň ochrany. Tretina výmery rezervácie by podľa MŽP mala byť na biotopoch hlucháňa hôrneho.

"Hlavným cieľom je zabezpečiť ochranu prírodných procesov a dosiahnuť prirodzenú dynamiku vývoja lesných ekosystémov, ich špecifickú štruktúru a funkcie a vytvoriť tak predpoklady pre zachovanie biologickej rozmanitosti a funkcií ekosystémov," uviedol v dôvodovej správe envirorezort.

Ministerstvo takisto informuje, že predpokladaná výška ročnej finančnej náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania štátneho podniku Lesy SR je 535.540 eur pre celé územie prírodných rezervácií.

Vyhlásenie prírodnej rezervácie má byť krokom pre plnenie programového vyhlásenia vlády týkajúcim sa povinnej certifikácie Forest Stewardship Council (FSC) v štátnych lesoch.