Zvýšiť environmentálnu gramotnosť a upriamiť pozornosť na problémy, ako sú odlesňovanie, strata biodiverzity či klimatická kríza, je cieľom Dňa Zeme, ktorý si ľudia na celom svete rôznymi aktivitami pripomínajú už viac ako 50 rokov 22. apríla.

Deň Zeme sa už roky nesie v duchu konkrétnej témy či motta. Témou 53. ročníka Dňa Zeme je Investujte do našej planéty (Invest in Our Planet). V súčasnosti sa približne miliarda ľudí vo viac ako 190 krajinách zapája 22. apríla do rozličných aktivít zameraných na zvýšenie povedomia o klimatickej kríze a snaží sa dávať podnety zamerané na zmenu správania v záujme ochrany prírody.

Masové protesty sa začali v USA                

A prečo práve 22. apríla? Milióny ľudí vyšli 22. apríla 1970 do ulíc amerických miest a zúčastnili sa na masových protestoch, aby vyjadrili nesúhlas s ekologickými hrozbami, ktorým sa po legislatívnej stránke venovala len veľmi malá pozornosť. Tejto aktivite však predchádzal nápad senátora Gaylorda Nelsona z Wisconsinu.

Znepokojený rastúcou mierou nekontrolovaného ničenia životného prostredia navrhol v roku 1969 sériu "výučbových akcií" na univerzitných kampusoch v USA s cieľom zvýšiť povedomie o environmentálnych hrozbách. Nelson povzbudzoval študentov, aby vypracovali projekty zamerané na ochranu životného prostredia.

Študenti Stanfordovej univerzity v Kalifornii prvý raz zorganizovali Deň zeme v roku 1970 formou protestného happeningu; koordinátorom podujatia bol Denis Hayes. Projekt sa napokon vďaka 85-člennému národnému štábu, ktorý propagoval podujatia po celej krajine, rozšíril aj mimo školských lavíc.

Deň zeme si pripomína miliarda ľudí

Deň zeme inšpiroval 20 miliónov Američanov k tomu, aby vyšli do ulíc, parkov a sál protestovať proti dôsledkom priemyselného rozvoja, ktorý má vplyv na ľudské zdravie. Demonštrácie pri príležitosti Dňa zeme zanechali nezmazateľnú stopu v politike USA. Koncom roka 1970 vznikla americká Agentúra pre ochranu životného prostredia  (US Environmental Protection Agency) a bol prijatý celý rad environmentálnych zákonov.

V roku 1990 sa stal Deň zeme celosvetovou záležitosťou. Približne 200 miliónov ľudí zo 141 krajín sa v tom roku zapojilo do úsilia o zvýšenie recyklácie na celom svete a pripravilo pôdu pre Summit Zeme pod záštitou Organizácie Spojených národov v brazílskom Riu de Janeiro v roku 1992. 

V súčasnosti sa k dátumu 22. apríla približne jedna miliarda ľudí vo viac ako 190 krajinách zapája do aktivít na zvýšenie povedomia o klimatickej kríze a snaží sa dávať podnety zamerané na zmenu správania v záujme ochrany prírody. Účasť na Dni zeme má mnoho podôb – od malých školských projektov, ktoré napríklad zahŕňajú sadenie byliniek a zber odpadkov, až po výsadbu stromov či pouličné protesty upozorňujúce na klimatickú zmenu.

Tragédia na Deepwater Horizon

Jedna z udalostí, ktorá bola akýmsi mementom pripomenutia si naliehavosti odkazu Dňa Zeme, sa stala práve 22. apríla v roku 2010. Na Deň Zeme došlo v Mexickom zálive v dôsledku explózie k potopeniu plávajúcej vrtnej plošiny Deepwater Horizon. Unikajúcu ropu z hlbín Zeme sa podarilo zastaviť až po troch mesiacoch. Bezprostredne pri výbuchu prišlo o život 11 ľudí. Havária, po ktorej sa vytvorila na mori rozsiahla ropná škvrna – do mora uniklo 800 miliónov litrov ropy –, spôsobila aj obrovskú prírodnú katastrofu.

Deň zeme s malým z

V písaní názvu Dňa zeme dochádza pravidelne k nesprávnemu písaniu písmena z. Podľa jazykovaporadna.sk podstatné meno zem má viacero významov. V Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) sa ich uvádza päť, pričom väčšinou ide o všeobecné podstatné meno, ktoré sa píše s malým začiatočným písmenom.

Na prvom mieste je význam „obežnica našej slnečnej sústavy obývaná ľuďmi, zemeguľa“. Aj v tomto význame sa slovo zem píše zvyčajne s malým začiatočným písmenom, napr. život na zemi, obývať zem, matka zem. Iba v astronomickej terminológii sa pomenovanie našej planéty chápe ako vlastné meno a píše sa s veľkým začiatočným písmenom, napr. Zem je v poradí tretia planéta slnečnej sústavy, vek Zeme je približne 4,5 miliardy rokov. 

V názve Deň zeme sa nepoužilo slovo zem ako odborný astronomický termín, ale ako štylisticky bezpríznakové pomenovanie našej planéty (zemegule), ktoré sa píše s malým začiatočným písmenom.